Parashat BeMiDBar – in de woestijn
14/05/2021

Parashat BeMiDBar – in de woestijn

Vanavond op Radio Israel (www.radioisrael.nl) gaat Robert Berns in op de Parashat van deze week: Parashat BeMiDBar – in de woestijn-. Luistert u mee? En natuurlijk is het altijd fijn om reacties van de luisteraars te ontvangen. Stuur van een mailtje naar info@radioisrael.nl of plaats uw reactie hieronder.

Uit de Sefer HaBeritoth, de boeken van de Verbonden lezen we de gedeelten uit Numeri 1:1-4:20 en Hos 1:10-2:22.
Uit de sefer berith Chadasha het schrift van het nieuwe verbond Johannes 15: 1-8.

Psalm 105: 33 spreekt van de plagen over Egypte, dat de HEERE hun wijnstok sloeg en hun eerstgeborenen doodde. En in vers 36 lezen we:
Hij sloeg alle eerstgeborenen in hun land, de eerstelingen van hun ganse kracht. Hij sloeg Farao’s huis omdat hij Israël verdrukte en hen niet wilde laten gaan opdat zij de HEERE zouden dienen.

Exodus 4:22 Zo zegt de HEERE: Mijn zoon, Mijn eerstgeborene, is Israël. Een eerstgeborene heeft de rol van een priester te vervullen. Numeri 1-4 bespreekt dat de Levieten die rol moesten oppakken ten behoeve van alle eerstgeborenen.

Psalm 80: Gij hebt een wijnstok uit Egypte uitgegraven, Gij hebt volken verdreven en hèm geplant. 10 Gij hebt (de grond) voor hem toebereid, zodat hij wortelen schoot en het land vulde. De Heere heeft als een Landman Zijn volk, Zijn eerstgeborene als een wijnstok opgenomen en nieuw geplant in het land aan de vaderen beloofd. Toen Zijn volk vanuit Egypte in het beloofde land kwam ging het echter bergafwaarts.

Hosea 11:1 Toen Israël een kind was, heb Ik het liefgehad, en uit Egypte heb Ik mijn zoon geroepen. 2 Hoe meer men hen riep, des te meer dwaalden zij weg. De HEERE zag Zich daarom genoodzaakt om Zijn volk te waarschuwen door de profeet

Hosea in 2:10 Ik zal doen ophouden al haar vreugde, haar feest, haar nieuwemaansdag en haar sabbat, ja, al haar hoogtijden. 11 Dan zal Ik haar wijnstok en haar vijgeboom verwoesten. Daar komt de belofte van herstel achteraan. 13 Daarom zie, Ik zal haar lokken, en haar leiden in de woestijn, en spreken tot haar hart. Ik zal haar aldaar haar wijngaarden geven. Dat herstel komt echter niet uit het volk zelf, maar vanuit de Messias.

Matth.2:16 herhaalt de profetie van Hosea, maar past die toe op Jesjoea: “Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.” 

Psalm 80 verhaalt dezelfde overgang vanaf vers 15 O God der heerscharen, keer toch weder, aanschouw uit de hemel en zie, en sla acht op deze wijnstok, 16 de stek die uw rechterhand heeft geplant, op de zoon die Gij U hebt grootgebracht. 17 Als afval is hij met vuur verbrand; door uw dreigende aanblik gaan zij te gronde. 18 Uw bescherming zij over de man van uw rechterhand, over het mensenkind dat Gij U hebt grootgebracht. 19 Dan zullen wij niet van U wijken; maak ons levend, dan zullen wij uw naam aanroepen. 20 HERE, God der heerscharen, herstel ons, doe uw aanschijn lichten, opdat wij verlost worden.

Deze verzen spreken van de Zoon van Zijn rechterhand, de Messias, die door zijn lijden, sterven en opstanding door de hand van de Vader, de Landman tot de “ware wijnstok” werd in wie Jood en niet-Jood tot een nieuwe schepping in Hem kan transformeren en goede vruchten kunnen voortbrengen.

Deze dagen staan velen stil bij het tweede oogstfeest, Shavuot of Pinksteren, waarop de eerstelingen van de wintertarwe als twee gezuurde broden, als een dankoffer voor Gods aangezicht gebracht worden. Een beweegoffer, zoals ook de priesters en Levieten als een beweegoffer aan de HEERE werden toegewijd. Zo zijn wij in de Messias door Zijn Geest tot een volk van priesters gemaakt om Hem en de Vader te dienen en goede vruchten voort te brengen.

Luister je weer mee?

Uitzendingen: Elke vrijdag 21:00 uur (herhaling op zaterdag 02:00, 10.00 uur en 19.00 uur, zondag 02:00 uur en 09.00 uur en maandag 02:00 uur).

Shalom,


Presentator: Robert Berns

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב