Over de Rots gesproken
08/07/2021

Over de Rots gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95 vers 1 tot en met 7a
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Over de Rots gesproken.
De schrijver van de Psalm roept het volk Israel op om ‘vrolijk’ voor de HEERE, JHWH, de G’d van het verbond, te zingen en te juichen voor de rots van hun heil. Dat is nog eens een binnenkomer zo aan het begin van de dag. Vind je ook niet? Met de rots in het eerste vers, wordt gedoeld op Yeshua, want Hij is de onwankelbare Rots van ons heil. En niet alleen ons heil, maar eveneens in het heil van het hele volk Israel. Dat is niet een misschientje, maar het staat als een rots. Onwankelbaar vast.

De namen ‘Rots’ en ‘Steen’ voor Adonai komen 33 keeer voor in de Bijbel. Voor het eerst in Genesis 49 vers 24 waar we lezen over de zegen die Jacob over zijn zoon Jozef uitspreekt:

Jozef is een jonge vruchtbare boom,
een jonge vruchtbare boom bij een bron.
Elk van zijn takken loopt over de muur.
Boogschutters hebben hem verbitterd,
beschoten en hem gehaat,
maar zijn boog bleef gespannen;
zijn armen en handen bleven soepel
door de handen van de Machtige van Jakob,
– vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël –

En als je hier goed luistert, hoor je door de tekst heen, niet alleen de naam van Jozef, maar bovenal ook de naam van Jezus/Yeshua, want zullen we het eens zo lezen:

Jezus/Yeshua is een jonge vruchtbare boom,
een jonge vruchtbare boom bij een bron.
Elk van zijn takken loopt over de muur.
Boogschutters hebben hem verbitterd,
beschoten en hem gehaat,
maar zijn boog bleef gespannen;
zijn armen en handen bleven soepel
door de handen van de Machtige van Jakob,
– vandaar dat Hij de Herder is, de rots van Israël –

Wat geweldig eigenlijk toch dat Genesis en Openbaring, het eerste en het laatste bijbelboek in ons bijbeltje aan elkaar verbonden worden door te spreken over Jezus als de vruchtbare boom:

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de Boom des levens, die twaalf vruchten voortbrengt – van maand tot maand geeft Hij Zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken.

Wat hebben we nu al, in dit eerste vers van psalm alle reden om Hem te loeven en te prijzen. We gaan weer even terug naar deze Psalm, waar Adonai genoemd wordt de Rots van ons heil. Ie wel eens in Israel is geweest herkent het beeld wel dat rotsen en stenen veel voorkomen in Israel. En misschien juist daarom is dit misschien wel een typisch oosterse uitdrukking voor betrouwbaarheid, stabiliteit en permanente aanwezigheid. En inderdaad, de Heere is betrouwbaar, wen kunnen altijd op Hem rekenen en Hij is permanent aanwezig.

Als dat geen zegen is.

We gaan weer luisteren naar een uitvoering van Psalm 95: Let us sing to the Lord

https://www.youtube.com/watch?v=25q1x_7_ndU

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב