Over dankbaarheid gesproken
09/07/2021

Over dankbaarheid gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 95 vers 1 tot en met 7a
Loof de HEERE en wees Hem gehoorzaam

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

In Zijn hand zijn de diepste plaatsen van de aarde
en de toppen van de bergen zijn van Hem.

Van Hem is ook de zee, want Híj heeft haar gemaakt,
Zijn handen hebben het droge gevormd.

Kom, laten wij ons neerbuigen en neerbukken,
laten wij knielen voor de HEERE, Die ons gemaakt heeft.

Want Hij is onze God
en wij zijn het volk van Zijn weide
en de schapen van Zijn hand.

Over dankbaarheid gesproken

De voorgaande keer hebben we met elkaar stilgestaan bij het eerste vers van de Psalm waar we lazen:

Kom, laten wij vrolijk zingen voor de HEERE,
laten wij juichen voor de rots van ons heil.

Vandaag willen we stilstaan bij het vervolg:
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

Wat een mooie oproep eigenlijk als je er even bij stilstaat. Zo ook aan het begin van deze dag:
Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.

De Hebreeuwse tekst geeft aan dat er sprake kan zijn van dankzegging zoals we bijvoorbeeld in Leviticus 7 vers 12 lezen waar gesproken wordt over het lofoffer. Hem danken voor de vele zegeningen die we van Hem ontvangen. Elke dag weer opnieuw. Want we hebben alle reden om Hem te danken. Zeker ook hier in het welvarende Westen zoals we dat zeggen. We kunnen Hem danken voor het leven dat Hij ons geeft, elke dag weer opnieuw, dat we een dak boven ons hoofd hebben, dat we voedsel, kleding, warmte, werk en zoveel meer hebben. Danken voor de kinderen, de kleinkinderen, vrienden, broers en zussen in het geloof. Dat we in een land leven waar vrede heerst, dat we de Heere hebben mogen leren kennen en dat we in een land leven waar ons geen strobreed in de weg wordt gelegd om dat ook te belijden en uit te dragen. En zo kunnen we nog wel een poosje door gaan.

Maar wat is het resultaat, wanneer we eerlijk zijn? Zijn we niet vaak ontevreden met ons bestaan? Luister eens goed naar de gesprekken die je hebt? Wat klinkt er vaak ondankbaarheid door in die gesprekken. En inderdaad, het leven is niet volmaakt, maar we hebben alle reden om dankbaar zijn wat we van G’d hebben ontvangen. En niet te vergeten, vooral, voor wie Hij is. Ik las zojuist een stukje op het internet, waarin iemand de volgende post twitterde:

‘De Great Reset is in werkelijkheid vooral een Short Pause gebleken; een tijdelijke pas op de plaats, waarna de wereld weer gretig en ongelijker dan ooit doordendert.’

Maar het eeuwige Woord van G’d brengt ons een blijde boodschap:

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

Dat lijkt me een reden die boven alle tekorten die we misschien dagelijks ervaren uit komt.

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

Reden genoeg om Hem te love en te prijzen vandaag want de HEERE/JHWH is een groot God, ja een groot Koning boven alle goden. Aan zogenaamde goden en goden zonen hebben we vandaag de dag geen gebrek. Voor de een is het een topsporter, voor de ander een politicus, en ja voor de ander misschien een predikant of spreker, die ook maar van genade afhankelijk is. Dagelijks en elke seconde. Voor een ander zijn of haar bedrijf en mischien voor een ander zijn werk of zijn bankrekening, zijn huis of zoals ik vandaag las op een website van iemand die zebreavinkjes kweekte. Je kan het zo gek niet verzinnen... Maar voor de laatste keer:

Laten wij Zijn aangezicht tegemoet gaan met een loflied,
laten wij voor Hem juichen met psalmen.
Want de HEERE is een groot God,
ja, een groot Koning boven alle goden.

Als dat geen zegen is.

Ik heb vanmorgen gekozen voor een uitvoering van Psalm 150 in het Hebreeuws. Het wordt gezongen bij Ein Gedi. Misschien kent u de plaats wel wanneer u in Israel geweest bent. Een prachtige plaats, midden in de natuur, waar de volgende woorden gezongen worden:

Halleluja!

Loof God in Zijn heiligdom,
loof Hem in Zijn machtig hemelgewelf.

Loof Hem om Zijn machtige daden,
loof Hem om Zijn geweldige grootheid.

Loof Hem met geschal van de bazuin,
loof Hem met luit en harp.

Loof Hem met tamboerijn en reidans,
loof Hem met snarenspel en fluit.

Loof Hem met helder klinkende cimbalen,
loof Hem met luid klinkende cimbalen.

Laat alles wat adem heeft de HEERE loven.
Halleluja!

https://www.youtube.com/watch?v=pwWu-JKjFMM

Gebed
Tsja Vader, daar zijn we dan weer. En we moeten U erkennen dat we diep in het rood staan bij U. Dat we schromelijk dankbaarheid ten opzichte van U te kort komen. En dat niet alleen. Maar dat we ook nog eens te vaak lopen te morren, zoals uw volk in de woestijn, over de situatie waarin we leven. Ontevredenheid ten opzichte van alles wat we zojuist benoemd hebben. Dat we andere goden gezocht hebben en zoeken die ons uiteindelijk niets brengen. En dat U te vaak op een ander plan terecht komt. Vergeef ons onze schulden en leidt ons niet in verzoeking, zouden we wel kunnen bidden.

Maar laten we daar niet bij stil blijven staan, want dan komen we geen stap verder, maar we willen U vanmorgen danken voor Uw zorg over ons leven. Dank U wel voor het verlossingswerk van Uw Zoon Jezus, de Messias. Yeshua, ha Massiach. Die ons alles geeft wat we nodig hebben in onvoorstelbare rijke overvloed. Laat ons dat elke dag, elk moment beseffen Want U de HEERE, JHWH bent een groot God, ja, een groot Koning boven alle goden.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב