Over de komst van de HEERE gesproken
30/08/2021

Over de komst van de HEERE gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over de komst van de HEERE gesproken
Voor de vakantieperiode hebben we met elkaar over de zeven nieuwe liederen nagedacht naar aanleiding van het eerste vers van deze Psalm. Vandaar wil ik een begin maken met een meer inhoudelijke behandeling van de Psalm zelf.

De vertalers hebben boven de Psalm als thema gezet: Loflied op de komst van de HEERE/JHWH. En wat mij betreft is deze psalm hoogst actueel. Als we zien welke gebeurtenissen er in de wereld van vandaag de dag plaatsvinden, dan moet ik u eerlijk bekennen dat is wel eens denk: Hoe lang nog. De wereld bloed uit zoveel wonden. Oorlogen, geruchten van oorlogen, overstromingen, orkanen, onvoorstelbare branden in de Verenigde Staten, Canada en niet te vergeten Siberië, waar we maar heel weinig tot niets over horen, de wereldwijze pandemie, de onverdraagzaamheid ten opzichte van mensen die nog even willen wachten met vaccineren, die soms weg gezet worden als criminelen en de toegang wordt ontzegd tot sommige landen, restaurants en allerlei andere openbare gelegenheden…
Het driegende te kort aan grondstoffen en voedsel in de wereld…

Ik moet denken aan de woorden van de Profeet Habakuk waarmee hij in hoofdstuk 1 begint:

De last - Dat wil zeggen: een woord van God dat de profeet als een last is opgelegd. die de profeet Habakuk gezien heeft.

Strafgericht door de Chaldeeën over Juda
HEERE, hoelang roep ik om hulp en luistert U niet,
roep ik tot U: Geweld! en verlost U niet?

Waarom doet U mij onrecht zien en aanschouwt U de moeite?
Ja, verwoesting en geweld zijn tegenover mij,
er ontstaat onenigheid, ruzie verheft zich.

4Daarom verliest de wet zijn kracht
en komt het recht nooit meer tevoorschijn;
want de goddeloze omsingelt de rechtvaardige,
daarom komt het recht verdraaid tevoorschijn.

5Zie rond onder de heidenvolken en aanschouw,
verbijster u, sta verbijsterd,
Want Ik breng in uw dagen een werk tot stand
dat u niet zult geloven wanneer het verteld wordt.

Echt waar, soms zie en hoor ik dingen op Social Media of op de televisie waarvan ik werkelijk denk: Ik geloof het niet wat er verteld wordt. Ik had het in mijn stoutste dromen twee jaar geleden niet kunnen bedenken.

En hoe reageren jij en ik daarop. Beangstig het je wanneer je deze dingen allemaal op je af ziet komen, of gaan we misschien net als Jona. Vluchten we bij wijze van spreken en trekken we ons terug op een veilige plek, of spreken we zoals Jona met de mensen om ons heen dat het wel eens tijd kan zijn om ons actief op de komst van de Heere God voor te bereiden. Of nemen we net als Jona een afwachtende houding aan om te zien wat God met deze wereld gaat doen zoals we dat lezen in Jona 3 vers 5?

Toen verliet Jona de stad en ging ergens ten oosten van de stad zitten. Hij maakte daar voor zichzelf een afdak en ging daaronder in de schaduw zitten, tot hij zou zien wat er met de stad gebeurde.

Eerlijk zijn hoor en kijk eens naar binnen wat uw en jou houding is vandaag de dag?

Maar er is ook een alternatief. Het alternatief dat de dichter van Psalm 96 jou en mij vanmorgen aanreikt wanneer hij de komst van de Messias verwacht, luister maar:

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

De dichter laat bij wijze van spreken een nieuw liedje horen. Een liedje dat je inderdaad in deze dagen niet zoveel hoort zingen, maar wat mij vanmorgen de ogen opent: Niet zeuren en zaniken over Corona (excuses dat ik het zo zeg), en ja, er zijn verschrikkelijke rampen aan de gang, en ja de farmacie heeft een enorme greep op deze wereld, maar te midden van dat alles is er een heel andere realiteit: Zie, Hij komt! Alle reden om te zingen en elkaar op te roepen om te zingen, ja de hele aarde om te zingen. Voor de HEERE en Zijn naam te loven en zijn boodschap van Zij n heil te brengen, van dag tot dag. Daar kunnen we vandaag al mee beginnen. En niet uitstellen hoor! Voor mij is het een les: Minder praten over allerlei Corona toestanden, maatregelen die er genomen worden, beperkingen die me worden opgelegd. Mijzelf minder laten beïnvloeden door allerlei rampscenario’s, maar daarvoor in de plaats een ander liedje zingen een nieuw lied en Zijn Boodschap van Zijn heil, Zijn redding en Zijn geweldige verlossing brengen, van dag tot dag. Doe je mee?

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar een oud opwekkingslied, Zingt de Heere en nieuw lied, we draaien het twee keer:

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב