Over de hele aarde gesproken
31/08/2021

Over de hele aarde gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle goden.

5Want al de goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over de hele aarde gesproken
We staan vandaag weer stil bij het eerste vers waar de dichter de hele aarde opgeroepen wordt om te zingen voor de HEERE/JHWH.

Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

Voor het woord hele wordt hier in het Hebreeuws het woord ‘kol’ gebruikt. Dat woord ‘kol’ wordt voor het eerst gebruikt in Genesis 1 vers 21 waar we lezen:

En God schiep de grote zeedieren en alle krioelende levende wezens waarvan het water wemelt, naar hun soort, en alle gevleugelde vogels naar hun soort. En God zag dat het goed was.

Dat geeft me de vrijheid te concluderen dat wanneer G’d alle krioelende levende wezens in de zee en alle gevleugelde vogels geschapen heeft, dat ook de hele aarde wordt opgeroepen om te zingen voor de HEERE. Niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd.

En wat denk je, zal aan deze oproep gehoor gegeven worden? Nou daar hoeven we niet aan te twijfelen hoor. Want de profeet Habakuk profeteert: Want de aarde zal vol worden met de kennis van de heerlijkheid van de HEERE, zoals het water de bodem van de zee bedekt.

In die tijd zal het zijn zoals Psalm 96 zegt: Zij zullen zingen voor de HEERE, Zijn Naam loven en de boodschap van Zijn heil van dag tot dag verkondigen.

Een groter verschil met de dagen waarin wij leven i n nauwelijks denkbaar. Ik ben van nature geen somber mens, maar de dagen waarin wij leven zijn allesbehalve te vergelijken met de dagen die we binnenkort mogen gaan beleven. Wat een zegen wanneer we alle dagen zullen zingen voor de HEERE, Zijn naam mogen loeven en Zijn heil elke dag mogen verkondigen. Je zou er bijna zin in krijgen om er vandaag maar alvast mee te beginnen!

Het duurt niet lang meer wanneer de worden uit Micha 5 vers 1 in talloze kerken weer zullen worden gedeclameerd en gelezen:

En u, Bethlehem-Efratha, al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda,uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn in Israël.

En dan stopt het daar vaak mee. Maar wat is het jammer en wat doen we onszelf te kort wanneer we niet gewoon eens doorlezen, want het mooiste komt nog!

Zijn oorsprongen zijn van oudsher,
van eeuwige dagen af.

2Daarom zal Hij hen overgeven
tot de tijd dat zij die baren zal, gebaard heeft.
Dan zal de rest van Zijn broeders zich bekeren,
met de Israëlieten.

3Hij zal staan en hen weiden in de kracht van de HEERE,
in de majesteit van de Naam van de HEERE, Zijn God.
Zij zullen veilig wonen, want nu zal Hij groot zijn
tot aan de einden van de aarde.

4Hij zal Vrede zijn.

Zie je wel? Ook hier spreekt de profeet over het feit dat Hij groot zal zijn tot aan de einden van de aarde. Geweldig toch? Kijk u er ook zo naar uit? En ik weet niet of u of jij die dit hoort G’d al kent, dus een persoonlijke relatie met Hem hebt, maar zorg dat je er bij bent hoor! Het wordt helemaal geweldig binnenkort. Hij zal niet alleen vrede brengen. Vrede in het klein, vrede in je hart, in je huwelijk, je gezin, in de kerk, in het land, in de wereld, maar Hij zal Vrede zijn. Vrede zijn, zoals hij ook Liefde is. Vrede en Liefde zijn zijn wezen.

En dan ligt er ook nog een geweldige vervulling te wachten voor het volk van Israel en Jeruzalem binnenkort. Daar waar het antisemitisme in onze dagen hoogtij viert en Jeruzalem de stad is waar nagenoeg alles om draait en bijna elke dag wel in nieuws is.

Maar luister goed wat Zefanja, u kent hem wel, de profeet profeteert:

Voorzeker, Ik zal u maken tot een naam en tot lof
onder alle volken
van de aarde,
wanneer Ik voor uw ogen een omkeer in uw gevangenschap breng,
zegt de HEERE.

in de dagen die we nu met elkaar beleven, en luister eens naar de gesprekken die we voeren, gaan over van alles en nog wat. Vooral de onderwerpen Corona, vaccineren, overstromingen, bosbranden, ziekenhuisopnamen, wappies, fakenieuws zijn de onderwerpen die de tong los maken.

Maar zullen we er niet te veel kostbare tijd in stoppen en gewoon vandaag al beginnen, zoals de Psalmist vanmorgen ons oproep:t Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde. Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam, breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag. Doen hoor, anders doen we onszelf te kort!

We gaan luisteren naar Psalm 96 in gewoon Nederlands, gezongen door Sela:

https://www.youtube.com/watch?v=J9mRVMemRZY

Delen
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב