Over de kikkers gesproken (1)
17/05/2022

Over de kikkers gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 105

30 Hun land wemelde van kikkers,
tot in de kamers van hun koningen.

31 Hij sprak, en er kwamen steekvliegen
en muggen in hun hele gebied.

32 Hij maakte hun regen tot hagel,
bracht vlammend vuur in hun land.

33 Hij trof hun wijnstok en hun vijgenboom,
Hij brak de bomen in hun gebied in stukken.

34 Hij sprak, en er kwamen veldsprinkhanen,
treksprinkhanen, niet te tellen,

35 die al het gewas in hun land opaten,
ja, zij aten de vrucht van hun akker op.

36 Hij trof alle eerstgeborenen in hun land,
de eerste vruchten van al hun mannelijke kracht.

Over de kikkers gesproken (1)
De kikkers, de tweede plaag in Egypte (Ex 8:1-7), wordt door de psalmist als derde genoemd (vers 30). Hij zegt dat “hun land wemelde van kikkers”. Kikkers worden door de Egyptenaren als heilig beschouwd en met eerbied behandeld. Ze mogen daarom niet worden gedood. Deze afgoden nemen onder de oordelende hand van God nu de vorm van een plaag aan.

Zullen we het gedeelte uit Exodus 8 eens lezen?

1Daarna zei de HEERE tegen Mozes: Ga naar de farao toe en zeg tegen hem: Zo zegt de HEERE: Laat Mijn volk gaan, zodat zij Mij kunnen dienen.

2En indien u weigert het te laten gaan, zie, dan zal Ik heel uw gebied met kikkers treffen,

3zodat de Nijl krioelen zal van kikkers. Ze zullen eruit omhoog klimmen en in uw huis komen, in uw slaapkamer, ja, op uw bed, ook in de huizen van uw dienaren en bij uw volk, ja, in uw ovens en in uw baktroggen.

4Tegen u, tegen uw volk en tegen al uw dienaren zullen de kikkers omhoog klimmen.

5Verder zei de HEERE tegen Mozes: Zeg tegen Aäron: Strek je hand met je staf uit over de stromen, over de rivieren en over de waterpoelen, en laat er kikkers uit omhoog klimmen over het land Egypte.

6Toen strekte Aäron zijn hand uit over de wateren van Egypte, en er klommen kikkers uit en zij bedekten het land Egypte.

7Maar de magiërs deden met hun bezweringen hetzelfde. Ook zij lieten kikkers over het land Egypte omhoog klimmen.

8Toen liet de farao Mozes en Aäron roepen en zei: Bid vurig tot de HEERE dat Hij de kikkers van mij en mijn volk wegneemt; dan zal ik het volk laten gaan, zodat zij offers aan de HEERE kunnen brengen.

9 Maar Mozes zei tegen de farao: Houd tegenover mij de eer aan uzelf! Wanneer zal ik voor u, uw dienaren en uw volk vurig bidden om deze kikkers bij u vandaan te halen en uit uw huizen uit te roeien, zodat ze alleen in de Nijl overblijven?

10Hij zei: Morgen. Toen zei Mozes: Overeenkomstig uw woorden zal het gebeuren, opdat u weet dat er niemand is zoals de HEERE, onze God.

11Dan zullen de kikkers bij u vandaan gaan, uit uw huizen, bij uw dienaren en uw volk weggaan. Ze zullen alleen in de Nijl overblijven.

12Toen gingen Mozes en Aäron bij de farao weg. En Mozes riep tot de HEERE vanwege de kikkers, waarmee Hij de farao getroffen had.

13En de HEERE deed overeenkomstig het woord van Mozes. De kikkers stierven weg uit de huizen, uit de binnenplaatsen en van de velden.

14Zij verzamelden ze bij hopen, en het land stonk ervan.

15Toen nu de farao zag dat er verlichting was gekomen, maakte hij zijn hart onvermurwbaar, zodat hij niet naar hen luisterde, zoals de HEERE gesproken had.

Wist u trouwens dat kikkers zijn een beeld van onreine geesten zijn, met name de seksuele onreinheid? We lezen daarvan in Op 16:13-15:

En ik zag uit de bek van de draak, uit de bek van het beest en uit de mond van de valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen.

Dit zijn namelijk de geesten van de demonen, die tekenen doen en die uitgaan naar de koningen van de aarde en van de hele wereld, om hen te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van de almachtige God.

Zie, Ik kom als een dief. Zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen en men zijn schaamte niet zal zien.

En hij verzamelde hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon wordt genoemd.

De liefde tussen man en vrouw in het huwelijk is een natuurlijke zegen die God aan de mens heeft gegeven. Maar die zegen is tot een vloek geworden. Zoals de kikkers een plaag werden in het land Egypte.

We zien dat overal in de maatschappij. Denk bijvoorbeeld aan de homoseksuele relaties, de buitenhuwelijkse of voorhuwelijkse seksuele relaties, porno op televisie en internet, seksshops, seksclubs.

De kikkers komen overal, in alle huizen, lazen we ook in de vaak goed beschermde “kamers van hun koningen”, waarbij we ook aan de vorsten van deze wereld moeten denken. Hoevelen ook van hen hebben te maken met buitenechtelijke relaties. Ja, tot in hun bed lazen we ook in Exodus.

Ook in de wereld en de tijd waarin wij leven zijn de woorden van Psalm 105 actueel:
Ook in ons land en in de tijd waarin wij leven wemelt het van kikkers, tot in de slaapkamers en in heet bed van de koningen, zo lazen we ook in Exodus 8.

En in Psalm 78 vers 45 lezen we het effect van de kikkers op het land en de maatshappij van Egypte. Ik lees het vers aan u voor en let daarbij op met name het laatste gedeelte van het vers:
Hij zond steekvliegen onder hen, die hen verteerden, en kikkers, die hen te gronde richtten.

De kikkers, waarvan we eerder lazen in de schrift dat zij een beeld zijn van met name seksuele demonen, richtten het land en het individue te gronde. Dat was toen in het geval van Sodom en Gomorra, dat was in Egypte zo, en dat is en zal niet anders zijn in de tijd waarin wij leven.

Zo zien we dat de geschiedenis, zoals de plagen in Egypte niet zomaar wat plagen zijn die genoemd worden, maar tekenen zijn die een betekenis hebben. Toen, in het land Egypte, en u weet waar Egypte voor staat in de Bijbel. We zien het in Sodom en Gomorra, waar met name ook de seksuele zonden worden genoemd, maar we zien het ook in het boek Openbaring. Ook hierin zien we opnieuw een patroon in de Bijbel. Een patroon waarvan we al lezen in Genesis, wat ons iets zegt over wat in Openbaring verder wordt uitgewerkt. Hoe wonderlijk ingenieus zit het Woord van God in elkaar. Willen we iets van Openbaring begrijpen, dan zullen we terug moeten gaan naar het eerste testament, naar de Torah waar we de grondbeginselen van Gods principes terugvinden.

Ongelooflijk hoe actueel Gods Woord telkens weer opnieuw is.

Het Hebreeuwse woord voor kikker is ‘tsephardea’en komt van het woord ‘trephar’ wat moeras betekend. En inderdaad, wanneer we ons inlaten met sexuele zonden komen we in het moeras terecht waarin het moeilijk wordt om uit te komen. Telkens bespringt de kikker ons weer.

Het is vanmorgen een ernstig verhaal geworden. Want is er dan geen verlossing mogelijk van de kikker? Jawel, maar dat lukt de Farao en ons niet alleen Daar hebben we, net als in de geschiedenis met de Farao de Middelaar bij nodig die voor voor ons bidt en pleit, waarna Hij ons verlost. Net zoals in het geval van Farao. Alle kikkers worden verzameld, zozeer zelfs dat het hele land stonk. Ja, de Heere God, de God van Israel doet geen half werkm maar het hele volk werd verlost van de kikkers. Wat een geweldige zegen was dat voor het volk van Egypte. En wat een zegen wanneer u en ik eenmaal van al die kikkers in onsze tijd zijn verlost.

Er is een verlosser.

https://youtu.be/TLvVYLkC1Qo

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב