Over de eer van Zijn Naam gesproken
23/09/2021

Over de eer van Zijn Naam gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Loflied op de komst van de HEERE

Zing voor de HEERE een nieuw lied,
zing voor de HEERE, heel de aarde.

Zing voor de HEERE, loof Zijn Naam,
breng de boodschap van Zijn heil van dag tot dag.

3Vertel onder de heidenvolken van Zijn eer,
onder alle volken van Zijn wonderen.

4Want de HEERE is groot en zeer te prijzen,
Hij is ontzagwekkend boven alle Goden.

5Want al de Goden van de volken zijn afgoden,
maar de HEERE heeft de hemel gemaakt.

6Majesteit en glorie zijn voor Zijn aangezicht,
macht en luister in Zijn heiligdom.

7Geef de HEERE, geslachten van de volken,
geef de HEERE eer en macht.

8Geef de HEERE de eer van Zijn Naam,
breng offers en kom in Zijn voorhoven.

9Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom;
beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

10Zeg onder de heidenvolken: De HEERE regeert;
ja, vast staat de wereld, ze zal niet wankelen;
Hij zal over de volken op billijke wijze rechtspreken.

11Laat de hemel zich verblijden en de aarde zich verheugen,
laat de zee bulderen met al wat ze bevat.

12Laat het veld van vreugde opspringen met al wat erin is;
dan zullen al de bomen van het woud vrolijk zingen

13voor het aangezicht van de HEERE,
want Hij komt, want Hij komt om de aarde te oordelen.
Hij zal de wereld oordelen in gerechtigheid
en de volken met Zijn waarheid.

Over de eer van Zijn Naam gesproken

Na de uitstapjes in de afgelopen uitzendingen willen we vandaag weer verder nadenken over Psalm 96 en wel vers 9 waar we lazen:

Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde.

Of zoals we in het Hebreeuws lezen:

O aanbid de HEERE in de schoonheid van heiligheid: vrees voor hem, de hele aarde.

O aanbid de Heer in de schoonheid van heiligheid. Dit vers is letterlijk overgenomen uit 1 Kronieken 16:29-30, waar we lezen:

Geef de HEERE de eer van Zijn Naam, breng offers en kom voor Zijn aangezicht. Buig u neer voor de HEERE in Zijn heerlijke heiligdom; beef voor Zijn aangezicht, heel de aarde. Ja, vast staat de wereld, zij zal niet wankelen.

Geef de Heer de glorie die zijn naam toekomt De eer van Zijn naam is dat Hem toe behoort. De "naam" wordt hier geplaatst, zoals het vaak is, voor de Eeuwige Zelf; en de betekenis is: "Schenk aan G’d de eer toe die hem toekomt." Dit is een claim gericht aan de engelen; het is een claim die zeker niet minder bindend is voor ons mensen. Ook anno 2021. Ook vandaag: Geef de Heer de glorie die zijn naam toekomt
Het is praktisch een oproep aan alle schepselen in het universum om de Eeuwige gepaste eer toe te kennen. En te geven. En niets en niemand anders.

Aanbid de HEERE, JWHW, de Aanwezige, de Eeuwige. Deze vermaning wordt speciaal gedaan met het oog op de manifestaties van Zijn macht in de storm zeggen de rabbijnen. De psalmist beschrijft hier G’ds heerschappij in het koninkrijk van de natuur. In de donder en bliksem en storm kunnen we zijn heerlijkheid zien en horen. Het idee is dat iemand die in staat is om zo'n kracht naar voren te brengen als in een storm wordt getoond, aanspraak kan maken op aanbidding en lof. Onwillekeurig moet ik denken aan de gebeurtenis waar de discipelen in grote angst zijn en Jezus/Jeshua de storm tot stilte brengt.

De tekst uit Psalm 96 zegt verder: O aanbid de Heer in de schoonheid van heiligheid of we kunnen ook lezen "in zijn glorieuze heiligdom."

De Hebreeuwse uitdrukking zou eigenlijk "heilige schoonheid" betekenen. Sommigen denken dat het betekent "in heilige versiering", of in zulke gewijde gewaden die werden gedragen door priesters in de heilige diensten van het heiligdom, of wanneer ze in de aanwezigheid van JHWH kwamen.

Maar de meest waarschijnlijke interpretatie is die welke het verwijst naar de toestand van jou en mijn hart. Het hart, het meest intieme waarmee we G’d kunnen benaderen, met een nederige en heilige en zuivere gemoedstoestand of houding.

Hiervan was de uiterlijke kleding van de priester zelfs voor uiting. Dat is wat G’d verlangt in hen die Hem benaderen in een daad van aanbidding. G’d heeft geen enkele behoefte aan uiterlijk vertoon, geen voorkeur voor de charme van een mens of huidskleur, geen enkele behoefte aan geweldige kleding, we mogen bij hem komen zoals we zijn. De Eeuwige heeft geen enkele behoefte aan opsmuk. Dit is wat G’d zoekt. Daarmee is hij bereikbaar voor ieder schepsel, voor ieder mens en op elk moment van de dag.

Laat onze harten daardoor vervuld worden met grote, hoge en eervolle gedachten van de Eeuwige. G’d is zo groot.!

De kracht van de bliksem is gelijk aan de verschrikking van de donder. De angst die door deze effecten van de G’ddelijke kracht wordt veroorzaakt, zou ons moeten herinneren aan de machtige kracht van G’d, aan de zwakheid van ons bestaan.

Ik kan me nog herinneren, ik enk dat het nu 50 jaar geleden is, dat tijdens een dienst het onweer uitbrak. De predikant sprak toen de voor woorden die ik nooit vergeten ben. Hij sprak: Als G’d spreekt, zwijgt de mens. Vervolgens ging hij in de zitten en wachtte totdat de bui over was. En ging toen verder met zijn preek. Het maakte op mij een onvergetelijke indruk.

Maar het effect van G’ds Woord de zielen van de mensen, onder de kracht van de Heilige Geest, zijn veel groter dan die van onweersbuien in de natuurwereld.

Daardoor beven de sterksten zegt Psalm 96 en de meest trotse mensen worden neergeslagen, de geheimen van het hart worden aan het licht gebracht, zondaren bekeren zich en trotse mensen worden bekeerd, zachtaardig en puur.

Dat is wanneer we de stem van de Eeuwige hebben gehoord en zijn gevlucht naar de hoop die voor ons ligt. G’d verandert inderdaad mensen.

En laten we niet vergeten dat kinderen niet bang hoeven te zijn voor de stem van Vader. Laten we Hem eren en aanbidden en Hem zegenen, zoals de dichter van de Psalm ons oproept. Ook vandaag, als een levend offer met ons lichaam in ons denken.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=Av18VFpPTao

Delen
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב