Leviticus 23 -4-:  Over Soekot/het loofhuttenfeest gesproken
05/10/2020

Leviticus 23 -4-: Over Soekot/het loofhuttenfeest gesproken

De HEERE sprak tot Mozes:
Spreek tot de Israëlieten en zeg: Vanaf de vijftiende dag van deze zevende maand is het zeven dagen lang Loofhuttenfeest voor de Aanwezige.
Op de eerste dag is er een heilige samenkomst. Geen enkel dienstwerk mag u doen.
Zeven dagen lang moet u de Aanwezige vuuroffers aanbieden. Op de achtste dag moet u een heilige samenkomst houden en de Aanwezige een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen.
Dit zijn de feestdagen van de Aanwezige, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor de Aanwezige aan te bieden: brandoffer en graanoffer, slachtoffer en plengoffers, al naargelang het voorschrift voor die bepaalde dag, Letterlijk: de zaak van de dag op zijn dag.
naast de offers op de sabbatten van de Aanwezige, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven, die u aan de Aanwezige geeft.
Maar vanaf de vijftiende dag van de zevende maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van de Aanwezige zeven dagen lang vieren. Op de eerste dag is het rustdag en op de achtste dag is het rustdag.
Op de eerste dag moet u voor uzelf vruchten van sierlijke bomen, takken van palmbomen, takken van loofbomen en van beekwilgen nemen, en u moet zich zeven dagen lang voor het aangezicht van de Aanwezige, uw God, verblijden.
Dat feest voor de Aanwezige moet u per jaar zeven dagen lang vieren. Het is een eeuwige verordening, al uw generaties door. In de zevende maand moet u het vieren.
Zeven dagen moet u in de loofhutten wonen. Alle ingezetenen van Israël moeten in loofhutten wonen,
zodat de generaties na u weten dat Ik de Israëlieten in loofhutten liet wonen, toen Ik hen uit het land Egypte geleid heb. Ik ben de Aanwezige, uw God.
Zo maakte Mozes de feestdagen van de Aanwezige aan de Israëlieten bekend.

 

Leviticus 23 -5-


Over Soekot/het loofhuttenfeest gesproken
Het is een oude gewoonte om het boek Prediker te lezen tijdens Soekot. Prediker vormt een serieuze overpeinzing van het leven.

We hebben eerder al besproken dat Soekot/het Loofhuttenfeest het hoogtepunt is van Simcha – vrolijkheid en plezier.
Deze intense vreugde wordt gevierd en ervaren in een wankel gebouwtje. De soeka. De loofhut is kwetsbaar en symboliseert de breekbaarheid van het menselijk leven.

De vraag is dan vanzelfsprekend: Hoe kunnen we vrolijk zijn als we geconfronteerd worden met tegenslag en ongeluk en ziekte?
Interessant is dat er een contrast bestaat tussen de buitenkant van de soeka en de binnenkant. Aan de buitenkant mag het een gammel geheel zijn maar het interieur van de soeka wordt versierd. Het moet blijheid en optimisme uitstralen.

Binnen zien we vrolijkheid, aan de buitenkant blijkt met maar een wankele loofhut?
Inderdaad! Het omhulsel van de mens is kwetsbaar en wankel. Ons lichamelijke leven duurt niet lang maar geestelijk gezien mogen we wanneer we de HEERE, de Aanwezige kennen, we eeuwig leven ontvangen in Hem

Als puntje bij paaltje komt beleven we in het laatste echte, diepe vreugde.

Op Soekot is een gammele hut met een zeer dun en doorlaatbaar dak. Het wijst ons er op dat wij ons onderwerpen aan het G’ddelijk gezag. Dat we kunnen vertrouwen op G’ds zorg, onder een hemel Uitsluitend kan alleen het Woord van God, aan het leven van jou en mij richting geven.

In deze dagen lezen veel Joden ook Ezechiel 38 en 39 waarin de profeet Ezechiel spreekt over de grote oorlog van Gog en Magog. Ik las ergens:
Net zoals de toren van Babel, aan het begin van de menselijke geschiedenis, met de grond gelijk gemaakt werd, zo ook zal het succes van de menselijke kracht, vindingrijkheid, militair overwicht en goed doordachte politiek aan het einde der dagen van generlei betekenis blijken te zijn.

Met de komst van de HEERE, de Messias, zal de mensheid een vredig bestaan vinden onder de vleugelen van de G’ddelijke Majesteit, G’ds belofte maakt de komst van deze Messiaanse tijd zeker.

Op dit moment leven we in een uiterst onzekere dagen. We vragen ons af wat waarheid is en wat niet. Er wordt flink geschud aan de zekerheid van ons bestaan. Je eigen zaak, je baan, je inkomen en je gezondheid en hoe zit het met de economie?

We zien dat de mensheid wereld wijd zijn vertrouwen in de economie verliest. Het blijkt dat, net zoals de toren van Babel, we in alles wat we zorgvuldig hebben opgebouwd, uiteindelijk niet het houvast biedt wat we ervan verwacht hebben. We hebben het gezocht in een aardse realiteit.

We gaan ons realiseren dat we ons niet moeten blindstaren op een glanzende carriere, een nog groter huis, een nog dikkere bankrekening en nog meer vakanties en vul het zelf maar aan. Er is meer in het leven dan alleen dat.

Zo valt de toren van Babel om en is er een herschikking van G’dsvertrouwen in het dagelijkse leven noodzakelijk. Een bekering, een terugkeer een return naar de levende God waarin we belijden dat we als mensheid wegen gezocht en bewandeld hebben die uiteindelijk dood lopen. Letterlijk en figuurlijk.

Het zijn moeilijke tijden. Het in 2008 ineenvallen van de financiële markt, de economische recessie, en een onzekere toekomst. Mensen zijn hun spaargeld, baan, en zelfs hun huis verloren. En dat zal in de crisis waarin we nu zitten anno 2020 opnieuw, maar in versterkte mate plaatsvinden. Wereldwijd. Wat moeten we doen in tijden als deze? Het beste antwoord is gegeven door een Amerikaanse politicus: Verspil nooit een crisis. Je leert meer in moeilijke tijden dan in makkelijke.

Het Hebreeuwse woord voor crisis is masjbeer, wat ook bevallingsstoel betekent. In het Hebreeuws zijn crises niet alleen mogelijkheden, maar geboorteweeën. Als de weeën een zwangere vrouw:

 

Maar wat de tijden en de gelegenheden betreft, broeders, is het voor u niet nodig dat men u schrijft.
Want u weet zelf heel goed dat de dag van de Heere komt als een dief in de nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Er is vrede en veiligheid, dan zal 2 Thess. 1:9een onverwacht verderf hun overkomen, zoals de barensweeën een zwangere vrouw, en zij zullen het beslist niet ontvluchten.
Maar u, broeders, bent niet in duisternis, zodat die dag u als een dief zou overvallen.
U bent allen kinderen van het licht en kinderen van de dag. Wij zijn niet van de nacht en ook niet van de duisternis.
Laten wij dan niet, evenals de anderen, slapen, maar laten wij waakzaam en nuchter zijn.
Want zij die slapen, slapen 's nachts en zij die dronken zijn, zijn 's nachts dronken.
Maar laten wij, die van de dag zijn, nuchter zijn, bekleed met het borstharnas van geloof en liefde, en met de hoop op de zaligheid als helm.
Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid, door onze Heere Jezus Christus,
Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij waken, hetzij wij slapen, samen met Hem zouden leven.
Bemoedig elkaar daarom, en bouw de één de ander op, zoals u trouwens al doet.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב