#714 Over verzoening gesproken -6-
19/10/2022

#714 Over verzoening gesproken -6-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

#714 Over verzoening gesproken -6-
Na de ernstige woorden van gisteren over verloren zonen en dochters, alhoewel, verloren, mochten we gisteren ook nadenken over de overvloeiende genade van Vader voor de zoon, voor Israel, want uit Egypte heb ik Mijn zoon geroepen, en dezelfde overvloeiende genade is er voor u en voor mij. Elke dag maar weer, zonder ophouden uit die geweldige Bron van genade die nooit ophoud, nooit opdroogt,

Dit is het Goddelijke “maar” waarvan de dichter van de Psalm zich ook bewust is (Ps 130:4 ). Dit zegt hij ook tegen HEERE: “Maar bij U is vergeving”. Is het u wel eens opgevallen dat er bij de dichter van de Psalm geen enkele twijfel over is over de vergeving die JHWH en Adonai schenkt? Adonai, de Meester, de Eigenaar van Israel, van u en mij vergeeft. Punt uit zou ik zeggen. Er staat nota bene geen vraagteken achter de zin. Maar de dichter van de psalm weet het zeker: Maar bij u is vergeving. We zouden bijna het programma af kunnen sluiten denk ik met de woorden zoals we dat gebruikelijk zijn te doen, met de woorden: Als dat geen zegen is.

JHWH, de Aanwezige, Adonai, de Meester, de Eigenaar van Israel, maar ook van u en mij vergeeft! Hallelujah zou ik willen zeggen. Alleen de Heere de eer!

We lezen in Nehemia 9 vers 17 geweldige woorden die de God van Israel tot Zijn volk richt, want let er goed op hoor, de genade van God is niet, om het maar eens populair te zeggen een uitvinding vanuit het Nieuwe- of Tweede Testament, want luister maar wat de Profeet Nehemia:
Zij (dat is het volk Israel hier, maar vul uw eigen naam maar gerust in) hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan Uw wonderen die U bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij.

Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, een God Die menigvuldig vergeeft - Letterlijk: een God van vergevingen. genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.

Woorden schieten toch te kort. We hebben met een God te maken Die menigvuldig vergeeft, een God Die menigvuldig vergeeft - Letterlijk: een God van vergevingen. genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt Israel, u en mij niet verlaten.

Evangelie, blijde, goede, toffe boodschap. Er is sprake van menigvuldige vergevingen. Meervoud. Niet een keer, maar altijd en altijd en altijd maar weer. Daar leeft Israel van, daar leeft u en daar leef ik van: Vergeving, genadebrood. We leven allemaal van de geestelijke voedselbank. Straatarm van onszelf, maar steenrijk in de Heere. Amen?

En terwijl ik deze woorden type, klinken de woorden vanuit de speaker van de laptop tot mij  door: I will bring you back home. Wat een geweldige boodschap. Inderdaad het lied preekt over de terugkomst, de alijah van de kinderen van Israel naar het land. Maar ik moest ineens ook denken aan de geestelijke betekenis van deze woorden: I will bring you back home.

Ik zal je terug naar huis brengen
Ik' ik zal jullie terug naar huis brengen, oh mijn kinderen
Jullie zullen niet langer ronddwalen
Verloren en alleen in de nacht
Er is niets op aarde dat jullie kan wegnemen
Zodra ik jullie onder mijn vleugels
heb verzameld zal ik jullie allemaal terug naar huis brengen

Dus we bidden voor de vrede
Maar kijk naar het oosten,
want de zon komt plotseling en fel op
Elke profeet en priester en koning in de stad
zal kijken naar degene die ze hebben doorstoken
We zullen rouwen om Degene die we hebben doorstoken

Maar wees niet bang, mijn dochters
Of zonen van Abraham
Ik zal je wassen met water
Ik zal het Lam offeren
Hoewel je zonden als scharlaken waren
Ze zullen witter zijn dan sneeuw
waar ik altijd mee ben geweest ik zal je
nooit laten gaan.

Want stel je eens voor, wat zal het een onvoorstelbaar, weergaloos en niet in woorden uit te drukken gebeurtenis en Zijn Vrede, Zijn Shalom over Israel zal neerdalen.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=5j7X_ret3D4

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב