#715 Over verzoening gesproken -7-
20/10/2022

#715 Over verzoening gesproken -7-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

#715 Over verzoening gesproken -7-
In de voorgaande uitzending waren we gebleven bij vers 3:
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

We lazen de woorden van de Profeet Nehemia wiens naam overigens een prachtige betekenis heeft: JHWH troost. We hoorden door de woorden van deze Profeet de troostvolle woorden spreken tot Gods volk, Zijn kudde:

Zij hebben geweigerd te luisteren en zij hebben niet gedacht aan Uw wonderen die U bij hen had gedaan. Zij zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij.

Maar U bent een God Die menigvuldig vergeeft, een God Die menigvuldig vergeeft - Letterlijk: een God van vergevingen. genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goedertierenheid, en U hebt hen niet verlaten.

Het zijn woorden van troost van een vergevend God, van JHWH wiens Naam de Aanwezige is. De halsstarrigheid en opstandigheid van het volk was voor JHWH geen reden om Zich terug te trekken en hen te verlaten. Maar was voor Hem juist reden om hen menigvuldig te vergeven. Maar Hij was en is genadig, barmhartig, geduldig en rijk aan goedertierenheid en heeft het volk niet verlaten.

Laten deze woorden die gericht zijn tot Israel, ook persoonlijk ons tot troost en bemoediging zijn. We hebben immers met een God te maken bij Wie geen schaduw van omkering is? Wanneer de tegenstander ons op de hielen zit en ons wijst op al onze verkeerdheden en onhebbelijkheden en zonden, magen we weten en hem wijzen op de Aanwezige die een God van vergevingen is, en die ons nooit verlaat. Leg je Bijbeltje dan maar open bij Nehemia 9 vers 17 en u zult zien dat hij op de vlucht slaat.

Weet u, wanneer ik dit in de voorbereiding zo op mijn computertje type, geeft mijn computer aan dat het woord vergevingen een fout bevat. Het woord vergevingen blijkt niet door de spellingscontrole van Microsoft te komen. Microsoft kent het niet. Die kent alleen het enkelvoud, maar de HEERE God kent het gelukkig wel: Menigvuldige vergevingen. Als dat geen zegen is.

In Daniël 9:9 lezen we vergelijkbare woorden als de woorden die God tot het volk richt door de mond van Nehemia: De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.

De Heere, onze God, de God van Israel en onze God. De wereld kent vele goden en godenzonen, maar deze zijn zonder uitzondering veelal wreed en onbarmhartig en eisen de levens van de mens op. Maar de HEERE, onze God, zegt Daniel, is totaal tegenovergesteld aan alle andere goden. De Heere, onze God, is vol barmhartigheid en menigvuldige vergeving, hoewel wij tegen Hem in opstand zijn gekomen.

En de Hebreeuwse bijbel zegt het zo: Aan de Heer , onze God, behoort mededogen en vergeving, ook al zijn we tegen Hem. De Heere, onze God lezen we in onze vertaling, maar in het Hebreeuws lezen we:  Adonai Elohim. De souvereine Heerser en Voorziener, de meester en eigenaar van Israel, de allerhoogste God, is vol van barmhartigheid. Racham staat er in het Hebreeuws en houd verband met de baarmoeder. In het Hebreeuws staat de Chet in het midden van het woord, het staat centraal. De tweede letter in het Hebreeuwse woord voor Mededogen is dus de Chet. Chet wordt afgebeeld als een omheinde of ommuurde tuin of binnenkamer. Het betekent Privé - Afscheiden  - Plaats van bescherming - Een toevluchtsoord - Een beschermde tuin - Rustige plaats - Een veilig Heiligdom.

En nu lezen we vanmorgen dat de God van Israel vol is van Racham. Hij biedt Zijn eigen volk een plaats van bescherming, een toevluchtsoord, een beschermende tuin, een rustige plaats, een veilig Heiligdom.

Lieve luisteraars, en het evangelie, de blijde, de goede boodschap is, dat Hij dat niet alleen voor Zijn volk Israel is, maar ook voor iedereen mens wil zijn. Voor u en voor mij. Om de woorden van Daniel te citeren: Hoewel wij in opstand zijn gekomen, en hoewel we tegen Hem zijn zegt de Hebreeuwse tekst, is Hij is onveranderlijk Barmhartig, vol van mededoden en is voor ons een plaats van bescherming, een toevluchtsoord, een beschermende tuin, een rustige plaats, een veilig Heiligdom.

Als dat geen zegen is.

Ik heb vanmorgen gekozen voor een lied waarin over deze veilige plaats, dit veilig Heiligdom, over Rachem bezongen wordt door een jochie van een jaar of tien. Het is geen bekend lied, maar het raakte mij wel. Zo’n jong jochie, dat zingt over zo’n tere plaats.

https://www.youtube.com/watch?v=6xDS3gRbxEg

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב