#713 Over verzoening gesproken -4-
18/10/2022

#713 Over verzoening gesproken -4-

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE;

2 Heere, hoor naar mijn stem.
Laat Uw oren opmerkzaam zijn
op mijn luide smeekbeden.

3 Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

4 Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

5 Ik verwacht de HEERE, mijn ziel verwacht Hem
en ik hoop op Zijn woord.

6 Mijn ziel wacht op de Heere,
meer dan wachters op de morgen,
wachters op de morgen.

7 Laat Israël hopen op de HEERE,
want bij de HEERE is goedertierenheid
en bij Hem is veel verlossing.

8 Ja, Hij zal Israël verlossen
van al zijn ongerechtigheden.

#713 Over verzoening gesproken -4-
We denken vanmorgen nog even verder na over vers 3, waarin we lezen:
Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let,
Heere, wie zal staande blijven?

Maar we willen ook nadenken over de woorden van vers 4:
Maar bij U is vergeving,
opdat U gevreesd wordt.

Want we willen in navolging op de Woorden van God niet alleen spreken over zonden, maar eveneens over de vergeving. Zo spreekt het Woord van God: Met twee woorden spreken zeiden we in vroeger dagen wel. Gods Woord is evenwichtig. Zijn woorden van evenwicht. Inderdaad het spreekt van schuld en zonde van onze kant, van uw en mijn kant, van de kant van het volk van God. Maar wat een geweldige boodschap, wat is er van een geweldige uitredding sprake. Daar waar het Woord van God spreekt over schuld van onze kant, spreekt het eveneens van onuitsprekelijke, geweldige en 0nbegrensde genade.

God ziet alle ongerechtigheden; niemand ontsnapt aan Hem. In Jeremia 2:22 lezen we het confronterende en indringende woord van de Meester Zelf:
Want al zou u zich met loog Job wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.

Want al zou u zich met loog wassen
en zou u zeep in overvloed gebruiken,
uw ongerechtigheid blijft een vlek voor Mijn aangezicht,
spreekt de Heere HEERE.

Het gebruik van loog, en zeep in overvloed blijkt de vlek van ongerechtigheid niet weg te kunnen wassen. Over de was doen gesproken. Niets, maar dan ook niets van onze kant kan ook maar op enige manier bijdragen aan het wegwassen van de ongerechtigheid met een net woord, maar we kunnen het ook vertalen met vuilheid.

Als U, HEERE, op de ongerechtigheden let, maar eigenlijk staat er, Maar als u JHWH, Aanwezige op de ongerechtigheden markeert. Hij markeert onze, uw en mijn en Israels ongerechtigheden toerekenen, hem, u en mij er verantwoordelijk voor houdt. Het betekent het bijhouden van die ongerechtigheden, om ze te 'bewaren'. Het gevolg is dat God hem niet in Zijn tegenwoordigheid kan ontvangen en niet met hem kan delen wat op Zijn hart is, met andere woorden, Hij kan geen gemeenschap met u, mij en Israel, maar ook Zijn Zoon hebben. Mijn God, Mijn God, waarom hebt u Mijn verlaten horen we Jezus aan het kruis uitroepen, toen Hij daar hing, plaatsvervangend voor uw en mijn zonden en voor de zonden van de hele wereld.

Laten we dit besef vanmorgen eens tot het diepst van ons hart doordringen. Voor het eerst of opnieuw. We zien dit bij de verloren zoon. Hij heeft zijn vader verlaten en leidt een slecht leven. Dan komt hij tot zichzelf. Hij erkent dat hij alleen de schuld heeft van alles en wil dat belijden aan God en aan zijn vader. Er is geen sprake zelfbehoud, maar de erkenning dat hij vergeving nodig heeft. Dat is het moment van de terugweg naar zijn vader (Lc 15:17-19). Dan staat hij op en gaat naar zijn vader, die hem vol barmhartigheid in zijn armen neemt (Lc 15:20).

En weet u, er zijn altijd twee aspecten in dit geweldige verhaal over verzoening tussen de zoon en zijn vader.

Het eerste is dat er staat: Zijn vader zag hem van verre. Vader staat op de uitkijk. Ook na jaren en jaren en jaren, uw hele leven lang: Hij staat op de uitkijk, kijkt naar u en mij uit tot we thuiskomen om verloren zonen, Israel, u en mij in de armen te sluiten. Wat een geweldige Vader.

En het tweede wat opvalt is dat niet zoals wij vaak denken dat de zoon naar de Vader toesnelt, maar dat het de Vader is die naar de Zoon snelt. En terwijl ik deze woorden aan het papier toevertrouw, hoor ik in de speaker van mijn laptop de woorden: Er in none like You. Er is niemand zoals U. Er is niemand zoals deze Vader op deze wereld die Zijn Zoon Israel, maar ook u en mij ontvangt en vergeeft.

We lezen nergens van een verwijt van Vader aan het adres van de zoon. Alleen en uitsluitend woorden van blijdschap van de Vader.

U mag het wel weten. Jaren en jaren geleden sprak dit verhaal mij zo bijzonder aan, en dan met name de woorden: En Hij, Vader zag hem van verre. Het zijn de woorden die tot in het dieptst van mijn ziel doordrongen. God, Vader zag mij, toen ik ver van Hem weggelopen was, mijn eigen wegen ging, maar Hij zag mij van verre tot Hem komen. Verwachtte mij en onarmde mij en sprak woorden van zegen. Het zijn deze woorden die straks bij mijn begrafenis gesproken worden: En Hij zag hem van verre…

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren en wanneer u het nummer kent meezingen of neurien om het te leren meezingen: None like you. Er is niemand zoals u.

Degene die de razende storm kalmeert
Degene die over de zee loopt
Aarde en hemel zijn van U
Toch waakt U over mij

Hoe majestueus is Uw naam
Er is niemand zoals U
Samen verkondigen we
De kracht van uw naam
Er is niemand zoals U

Wie kan er voor Uw troon staan
Uw koninkrijk zal voor altijd heersen
Dus we heffen een loflied op
Aan de Oude van dagen

Hoe majestueus is uw naam
In heel de aarde

Samen verkondigen wij de kracht van uw naam
Er is niemand zoals U

https://youtu.be/Qk5KHyEbDFc

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב