#0686 Over heldendom gesproken (1)
07/09/2022

#0686 Over heldendom gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

#0686 Over heldendom gesproken (1)
Als pijlen in de hand van de krijger, of zoals de HSV vertaald: Zoals pijlen in de hand van een held.
Pijlen in de had van de krijger… Daar moest ik aan denken toen ik dit vers op mij in liet werken. De pijlen zijn in de hand van de held. De kinderen/zonen zijn in de hand van de held.
Wie de zonen zijn hebben we in de voorgaande aflevering uitvoerig sproken, maar wie is de krijger, wie is de held dan zou je je af kunnen vragen.

Het Hebreeuwse woord wat we hier vinden kennen we misschien wel, dat is gibbor, en dat is afkomstig van het Hebreeuwse werkwoord gabar’ en heeft de betekenis van sterk of machtig zijn of zegevieren. Geber is van dezelfde woord familie en is een van de weinige woorden voor man, misschien vergelijkbaar met onze woorden "kerel" of "kerel".
Het bijvoeglijk naamwoord of zelfstandig naamwoord גבור ( gibbor ) betekent machtige of sterke of dappere man. En het zelfstandig naamwoord גבורה ( gebura ) betekent kracht of macht. Het verwijst naar een alfamannetje: een heer of meester, en de vrouwelijke equivalenten zijn גבירה ( gebira ) en גברת ( geberet ), minnares of koningin.

Zo dat was het Hebreeuwse lesje weer voor vanmorgen. Zo leren we stapje voor stapje ook een beetje Hebreeuws toch?

Wanneer ik dit alles zo overdenk moet ik denken aan dé Held, dé Strijder en moet ik denken aan Jesaja die over Hem zegt in één van de bekendste verzen uit de Bijbel:
Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust
op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam
Wonderlijk, Raadsman,
Sterke God,
Eeuwige Vader,
Vredevorst.

En men noemt Zijn naam Sterke God, El Gibor…

In dit korte maar ontzagwekkende vers vinden we vier namen voor God die van toepassing zijn op de beloofde Verlosser, de Messias, van wie we vandaag weten dat hij Jezus Christus is.

In onze door oorlog verscheurde wereld deinzen we vaak terug voor militaire taal om God vandaag te beschrijven. Maar hier openbaart God zich in woorden die hem afschilderen als een groot strijder. Moeten we ervoor terugdeinzen om onze God op die manier te beschrijven? Niet als hij zich zo openbaart.

Zowel fysieke als geestelijke gevechten hebben door de menselijke geschiedenis gewoed, met conflicten die iedereen raken die ooit heeft geleefd. En de naam El Gibbor, "Machtige God", verwijst naar de dag waarop al Gods vijanden, fysiek en geestelijk, zullen worden overwonnen en de hele schepping zal buigen aan de voeten van Jezus, de "Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader , Vredesprins."

Hij is in eerste instantie de machtige van Jakob, de Machtige van Israel. We lezen:

Ge 49:24 Maar zijn boog bleef stevig, en zijn armen waren lenig, uit de handen van de Machtige van Jakob.

Ps 132:2 Hoe hij den HEERE gezworen heeft, en gezworen heeft aan de Machtige van Jakob ,

Ps 132:5 Totdat ik een plaats vind voor de HEER, een woonplaats voor de Machtige van Jakob ."

Jes 1:24 Daarom verklaart de Heere Heere der heerscharen, de Machtige van Israël : "Ach, ik zal van mijn tegenstanders worden verlost en mij wreken op mijn vijanden.

Jesaja 49:26 "En Ik zal uw onderdrukkers voeden met hun eigen vlees, en zij zullen dronken worden van hun eigen bloed als van zoete wijn; en alle vlees zal weten dat Ik, de HEERE, uw Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jacob."

Jes 60:16 "U zult ook de melk van naties zuigen, en de borst van koningen zuigen; dan zult u weten dat Ik, de HEER, uw Redder ben, en uw Verlosser, de Machtige van Jakob.

El Gibbor, Hij is de Machtige, de Machtige van Jacob, de Machtige van Israel. In verleden, heden en toekomst.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב