#0679 Over kinderen en zonen gesproken (1)
29/08/2022

#0679 Over kinderen en zonen gesproken (1)

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 127

Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

3 Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

4 Zoals pijlen in de hand van een held,
zo zijn de zonen, ontvangen in de jeugd.

5 Welzalig de man die zijn pijlkoker
daarmee gevuld heeft;
zij worden niet beschaamd,
als zij met de vijanden spreken in de poort.

#0679 Over kinderen en zonen gesproken (1)

Vandaag wil ik met u nadenken over de woorden uit het derde vers:

Zie, kinderen zijn het eigendom van de HEERE,
de vrucht van de schoot is Zijn beloning.

Of zoals we in de Hebreeuwse vertaling kunnen lezen:
Zonen zijn de bepaling; Letterlijk, de erfenis van de HEER ;
de vrucht van de baarmoeder, Zijn beloning.

Wat al direct opvalt in de vertaling tussen de beide teksten is dat de HSV het Hebreeuwse woord (ben) vertaald met ‘kinderen’, terwijl de Hebreeuwse bijbel het vertaald met ‘zoon’.

Maar ‘ben’ betekend toch echt zoon.  Denk bijvoorbeeld maar aan de naam ‘Benjamin’ dat we vertalen met ‘zoon van de rechter/ of rechterhand’.

Maar God Woord is ruimhartig, ook hierin. Het betekent ook: “schoonzoon; stiefzoon; een dienaar; een student; een volger”. Zo noemt een leerling zijn rabbijn “vader” en daarmee is de leerling dus de zoon van de rabbijn.

Weet u, het Hebreeuws is de taal die de Heere God spreekt en door Hem ontworpen is.
Hebreeuws is niet zomaar een taal, maar de taal die van de Overkant naar ons toegekomen is. Het woord  עִבְּרִית betekent letterlijk: komend van de overkant. Hebreeuws is de taal waarin God sprak en het geschiedde.

Spreken en taal, zo kunnen we lezen in het boek Genesis, gingen dus vooraf aan het scheppen. Volgens de Joodse overlevering is de schepping van de Taal een nog groter gebeuren dan de creaties van hemel en aarde. De Hebreeuwse Taal heeft zijn bron in God, Die Zelf Taal is: Hij is immers hét Woord: ‘In de beginne was het Woord en het Woord was bij God en  het Woord was God (Joh.1:1).’

Wie zich verdiept in deze bijzonder diepzinnige en fijnzinnige taal, zal beamen dat deze Taal Goddelijk is; dat de God van Israël Zelf verborgen in deze Taal aanwezig is, zelfs tot in de grammaticale spelregels toe.

Hebreeuws is in ieder geval de taal waarin de Bijbel naar ons toekwam. Maar het is ook de taal waarin Jezus/Jehoshua` Zichzelf openbaarde. Zo staat er in Handelingen 26:14 dat Hij Paulus/Shaoel in het Hebreeuws aanspreekt. Die aankondiging: ‘Ik hoorde een Stem tot mij spreken in de Hebreeuwse taal,’ staat er niet toevallig.

Waaron dit allemaal verteld. Wel, de manier waarop het woord ‘ben’ in het Hebreeuws geschreven wordt is een afbeelding van de tent en van een ontkiemend zaadje. Het vertegenwoordigt de continuïteit terwijl het zaad de volgende generatie voortzet.

De gecombineerde betekenis van deze letters betekent "het voortbestaan van het huis".

Nu moet u weten dat de tent was gemaakt van geweven geitenhaar. Na verloop van tijd verbleekt en verzwakt de zon het geitenhaar, waardoor het voortdurend moet worden vervangen.

Elk jaar maakten de vrouwen een nieuw paneel, ongeveer 3 meter breed en de lengte van de tent. Het oude paneel werd dan verwijderd en werd gerecycled tot wand of vloer en het nieuwe gedeelte werd aan de tent toegevoegd.

Omdat de tent slechts een klein stukje per keer wordt vervangen, gaat de tent in wezen voor altijd mee.

Zo gezien zijn er zijn veel overeenkomsten tussen het bouwen van een tent van geitenhaar en het bouwen van een huis met zonen.

Net zoals de tentpanelen worden toegevoegd om de tent voort te zetten, worden er zonen geboren in de familie om de familielijn voort te zetten. Zoals de tent steeds vernieuwd wordt met nieuwe panelen, zo wordt het gezin steeds vernieuwd met nieuwe zonen.

Hoe geweldig zit het Woord van God in elkaar. Vind u ook niet?

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב