#0677 Over slapen gesproken
25/08/2022

#0677 Over slapen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Psalm 127

Gods onmisbare zegen

1 Een pelgrimslied, van Salomo.
Als de HEERE het huis niet bouwt,
tevergeefs zwoegen zijn bouwers eraan;
als de HEERE de stad niet bewaart,
tevergeefs waakt de wachter.

2 Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

In de Hebreeuwse Bijbel worden deze verzen zo gelezen:

Een lied van beklimmingen. Van Salomo.

Tenzij de HEER het huis bouwt,
werken zijn bouwers er tevergeefs aan;
tenzij de HEER over de stad waakt, waakt
de wachter tevergeefs.

Tevergeefs sta je vroeg
op en blijf je laat op,
jij die zwoegt voor het brood dat je eet;
Hij geeft evenveel voor zijn dierbaren als ze slapen – Letterlijk: Hij onderhoudt zijn dierbaren als zij slapen.

#0677 Over slapen gesproken
Tenzij de HEER het huis bouwt,
werken zijn bouwers er tevergeefs aan;
tenzij de HEER over de stad waakt, waakt
de wachter tevergeefs.
Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat,
laat opblijft,
brood eet waarvoor u moet zwoegen:
de HEERE geeft het Zijn beminde in de slaap.

Twee keer lezen we het woord ‘tevergeefs’ in het eerste vers. Het is te vergeefs om je huis te bouwen, je thuis, je gezin te bouwen, en het is tevergeefs om daarover te waken zonder de HEERE. Want zonder Hem kunnen we niets doen lezen we in de Schrift.

Het Hebreeuwse woord voor tevergeefs wordt op andere plaatsen in de Schrift wel vertaald met ijdel, nutteloos, kwaad en zelfs afgoderij.

Dat laatste, afgoderij, klinkt nogal zwaar, vind u ook niet? Maar afgoderij is iets anders in de plaats stellen voor de HEERE, de God van Israel. Wat of wie het dan ook is. Als ik denk dat ik mijn huis, mijn carrière, mijn kerk, mijn gemeente en vult u maar in kan realiseren dan beoordeelt d HEERE God dat als ijdel, nutteloos, kwaad en zelfs afgoderij omdat ik mijzelf op de plaats van God zet.

Want "Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet waarvoor u moet zwoegen: de HEERE geeft Zijn beminden slaap

Sommige teksten zijn niet wat het lijkt. Dat komen we ook in deze tekst tegen. De psalm begint met iets heel herkenbaars en misschien zelfs ook wel woorden die maar al te vaak worden uitgesproken.

Alles is tevergeefs als God Zijn zegen er niet aan geeft. En, wordt er dan bij gezegd, de zegen van de HEER krijgen Zijn kinderen in de slaap. Maar staat dat er ook echt?

Ik denk dat we eerlijk kunnen zeggen dat wij soms zwoegen in ons leven alsof alles van ons zwoegen afhangt. Ja, natuurlijk zeggen we wel dat we de zegen van God nodig hebben, maar toch, we sloven wat af.

Het kost ons zelfs onze nachtrust. Soms lig je wakker van al je zorgen en soms werk je tot diep in de nacht door. Je wilt toch wat verdienen, de tijd is economisch al niet zo makkelijk en iedereen verwacht toch van alles van je? En toch is dat nu juist wat deze pelgrim je wilt leren onderweg naar Huis.

Je kunt je namelijk druk maken zoveel je wilt, maar zonder de zegen van God mislukt het. Maar daar blijft het niet bij, want dat kunnen wij dan wel zeggen dat we de zegen van de HEERE nodig hebben, maar een pelgrim zegt dit niet alleen, maar een pelgrim past zijn agenda daar ook op aan.

Want weet je wat er letterlijk staat in het tweede vers? Het is tevergeefs dat u vroeg opstaat, laat opblijft, brood eet, moet zwoegen: Hij geeft Zijn beminden slaap. We ontvangen de zegen van de HEERE niet in de slaap, maar Hij geeft ons slaap. Dat staat er in het Hebreeuws.

Weet je wat wij mogen leren beseffen? Dat te druk zijn, niet is wat God bedoelt. Want tè druk zijn heeft te maken met zwoegen in eigen kracht. God is anders, God geeft Zijn beminden slaap!

We mogen als beminden slapen, omdat God ons die slaap ook wil geven. Verantwoordelijk zijn in je werk, dat is zoals God het wil, maar je rust nemen is ook je verantwoordelijkheid.

Onder de zegen van de HEER hoeven we niet uren over te werken, tot diep in de nacht, onder de zegen van de HEERE is er ook een tijd van rusten. Tot we uiteindelijk echt mogen rusten tot in eeuwigheid! En tot dat moment krijgen we onze slaap van God Zelf!

Ook vanmorgen zaten we samen als het ware weer op school.
De psalm is wijsheidspsalm met de les die de maskilim, de verstandigen, ons willen leren.

Als dat geen zegen is.

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב