#0672 Over waterstromen gesproken
28/07/2022

#0672 Over waterstromen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Danklied na de ballingschap

1 Een pelgrimslied.
Toen de HEERE de gevangenen van Sion terug deed keren,
waren wij als.mensen die droomden.

2 Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

3 De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

4 HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap,
zoals waterstromen in het zuiden.

5 Wie met tranen zaaien,
zullen met gejuich maaien.

6 Wie het zaad draagt en dat zaait, Letterlijk: wie de zaadbuidel draagt.
gaat al wenend zijn weg;
maar hij zal zeker terugkomen met gejuich,
en zijn schoven dragen.

In de Hebreeuwse Bijbel wordt het vertaald naar het Nederlands zo gelezen:

4 Herstel ons fortuin opnieuw, Jahweh,
zoals de stromen in de Negev.

5 Wie met tranen zaait, zal met blijdschap oogsten.

6 Hij die wenend naar buiten gaat, met zaad om te zaaien,
zal zeker terugkomen met vreugde, zijn schoven dragend.

#0672 Over waterstromen gesproken
Tsja, in de voorgaande uitzendingen hebben we vele keren stil gestaan bij hen die aliyah maakten en de vreugde en blijdschap die dat teweeg bracht. Hen die deze verlossing meemaakten waren als degenen die droomden.

Toen werd onze mond vervuld met lachen
en onze tong met gejuich.
Toen zei men onder de heidenvolken:
De HEERE heeft grote dingen bij hen gedaan!

De HEERE heeft grote dingen bij ons gedaan,
daarom zijn wij verblijd.

Maar dan in het vervolg is er sprake van een omkeer in de psalm en wordt er geproken over tranen. Wat krijgen we nou zeg. Hoe kan dat en wat is daarvan de oorzaak?

In vers vier wordt een gebed uitgesproken: HEERE, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden.

Weet u wat er hier aan de hand is? Zij die teruggekeerd zijn, denken aan degenen die nog in gevangenschap zitten, want eerder zagen we al dat niet het gehele volk terugkeerde, maar dat dat maar steeds mondjesmaat gepaard ging.

Het Hebreeuwse woord ‘sub  heeft een aantal betekenissen: Keren, terugkeren en herstellen zijn drie van de meest belangrijke. Terugkeer en herstel zijn verwant, omdat beide spreken van teruggaan naar een eerdere plaats of toestand. Dat is wat er gebeurde toen JHWH Kores inspireerde om de ballingen terug te laten keren naar Jeruzalem.

Ross zegt dat dit een gebed is dat JHWH de overgebleven gevangenen naar Jeruzalem zou terugbrengen.

Dit waren blijkbaar mensen die vrijwillig in Babylonië bleven in plaats van de ontberingen van een reis terug naar Jeruzalem, waarvan ze wisten dat het een verwoeste stad was, onder ogen te zien.

Maar het is ook mogelijk dat het een gebed is dat Jahweh Israël in zijn vroegere welvaart, vandaar dat de Hebreeuwse Bij bel het vertaald met fortuin zou herstellen.

De dichter denkt nu aan de vele ballingen die nog steeds onder de naties zijn verspreid, en bidt om een nieuwe manifestatie van Goddelijke gunst en macht.

Degenen die tot op heden zijn teruggekeerd, uit wiens hart deze psalm als het ware is gecomponeerd, zijn maar een kleine voorhoede ten opzichte van de hele natie.

Op andere plaatsen in de Bijbel lezen we dat Jeruzalem naar haar kinderen smacht, en JHWH plechtig verzekert: Sla uw ogen op, kijk om u heen en zie: zij allen verzamelen zich, komen naar u toe. Zo waar Ik leef, spreekt de HEERE, voorzeker, u zult zich met hen allen als met een sieraad tooien, u zult ze ombinden zoals een bruid doet. (Jesaja 49:18).

Op deze manier gaat de Psalmdichter van psalm 126 hier uit van het idee dat de heilige land hunkert naar een overvloedige, herlevende toestroom van bevolking, zoals de Negeb dorst naar de regenwaterstromen, die in het zomerseizoen verdwijnen en in het winterseizoen regelmatig terugkeren.

Tsja, in de tijd waarin wij leven, laten we voor het gemak de periode van 1948 tot nu toe in ogenschouw nemen, zien we steeds weer opnieuw mensen terugkeren naar het land. Groepen tegelijk aankomen en aliyah maken. Maar het land dat God voor ogen heeft is nog lang niet vol. Miljoenen en miljoenen mensen van Zijn volk moeten nog terugkeren naar het land. Het land dorst zoals de Negev naar waterstromen naar meer en meer mensen die terugkeren naar het land.

Ik weet niet of u wel eens in de Negev geweest bent, en dat doet er eigenlijk ook niet toe, maar in de woestijn zijn zogenaamde wadi’s die bij een regenbui vol stromen met water. En dat gaat heel verschrikkelijk snel. Sommigen mensen die kamperen wel in zo’n Wadi, maar dat is levensgevaarlijk, want wanneer het gaat regenen ontstaat er een waterstroom die totaal vernietigend kan zijn door de grote hoeveelheden water die zich in de wadi’s verzamelen.

Dat beeld gebruikt de dichter hier in Psalm 126.

Zo laten de stromen van de terugkerende mensen, die nu ten opzichte van de toekomst mondjesmaat is, in de nabije toekomst opzwellen door een toenemend aantal dat weer naar hun eigen land komt. Laten de stromen van terugkerende emigranten vol worden, als gezwollen stromen, totdat alles is teruggebracht.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=Pc5TFKEooto

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב