“In de Bijbel openbaart God zichzelf door een aantal verbondsnamen, die ons heel veel leren over Zijn karakter. Als je God beter wilt leren kennen, bestudeer dan wie Hij zelf zegt dat Hij is. Hij maakt zichzelf onder andere bekend als de Almachtige, de Aanwezige, de Voorziener, de Genezer, de Banier en de Herder.
Deze en andere verbondsnamen met hun betekenis voor jou persoonlijk, worden uitgelegd in 36 bemoedigende en diepgaande overdenkingen.
Wie Hem leert kennen in de volle rijkdom van wie Hij is, wordt bemoedigd op een heel diep niveau en wordt onvermijdelijk een bron van bemoediging voor anderen.

Klik hier om meer te lezen of het boek te bestellen.


 

EN / NL/ עב