“Een tweede belangrijke ontwikkeling in mijn leven was het ontdekken van mijn eigen Joodse wortels, mijn Joodse afkomst die jarenlang – tot een heftig bezoek aan het voormalig vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in 1995 – verborgen was gebleven.

Een introspectieve periode van tien intensieve jaren leverde een groot aantal werken op over de Sjoa (holocaust) die in de voormalige synagoge van Kampen in 1998 en 2005 werden geëxposeerd, samen met keramische beelden van mijn (tweede) vrouw Henny van Hartingsveldt. Het werk is opgenomen in een autobiografisch kunstboek De doden zullen herrijzen dat in 2004 is verschenen.”

Klik hier om naar onze winkel te gaan voor meer informatie of om het boek te kopen.

EN / NL/ עב