Ineens is hij daar: de profeet Elijah. Hij verschijnt in de dagen van Achab en Izebel. Waarom is hij daar juist op dat moment? Deze diepgaande studie van 1 Koningen 17 laat zien dat de dagen van Elijah een blauwdruk zijn voor de tijd. Ook voor de dag van vandaag.

De strijd tussen het nageslacht van de vrouw en dat van de slang wordt al bijna zesduizend jaar gevoerd en duurt voort tot de komst van de Messias. Het zijn altijd drie terreinen waarop strijd wordt geleverd: gezag, geld en geest. Metahistorisch staat the Empire of the City (Babylon) tegenover the City of the Empire (Jeruzalem). The Empire of the City omvat deze drie terreinen.

De komst van Elia gaat vooraf aan de komst van de Messias. Patronen in de tijd – de dagen van Elijah – laten zien dat de komst van de Messias dichtbij is. Elk mens komt als een balling in de wereld en gaat dan op weg naar het beloofde land. Elijah is de gids van die ballingen. Hij stelt de vraag wie de Heer van je leven is. Elijah brengt de ballingen weer terug. Voor een terugkeer is teshuvah, bekering, nodig. Wie niet op zijn schreden terugkeert, is een zwerver zoals Kaïn. De auteur laat in dit boek zien dat teshuvah mogelijk is op de helft van de tijd. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald.

Lees meer of bestel het boek hier in onze webwinkel!

EN / NL/ עב