Psalm 92 -9-: Over de Cederboom gesproken
14/05/2020

Psalm 92 -9-: Over de Cederboom gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over de Cederboom gesproken
We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm, en wel over de volgende woorden:

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien als een ceder op de Libanon.

De voorgaande keren hebben we nagedacht over wie er bedoeld wordt met ‘de Rechtvaardige’ en kwamen we tot de conclusie dat de dichter van de psalm spreekt over Christus, de Koning van de sabbat.

Het beeld dat het vervolgens geschetst werd van ‘de rechtvaardige’ was dat van een palmboom, een toonbeeld van leven en koningschap vanwege het feit dat de bladeren nooit afvallen en als het ware een kroon vormen.

Maar de rechtvaardige wordt ook vergeleken met de groei van een ceder op de Libanon. Een ceder kan tot 40-50 m hoog (soms 60 m) worden en is groenblijvend. Evenals de Palmboom is de ceder groenblijvend.

Het cederhout werd ook bij de levietische reinigingen gebruikt (Lev.  14: 4). Een genezen melaatse moest gereinigd worden, waarbij cederhout nodig was.

De ceder is ook een beeld van de heerlijkheid van het huis van David en van het koninkrijk van Christus, dat uit de vernedering van Davids huis is voortgekomen als een teder takje van de ceder

Een cederboom is in de bijbel het beeld van macht en grootheid. Als Jesaja vraagt "Met wie wil je God vergelijken, hoe is hij uit te beelden?" dan zijn zelfs de machtige cederbomen van de Libanon nog niet geschikt.  Hij is onvergelijkbaar in zijn majesteit! (Jesaja 40:18)

Maar ook het volk Israel wordt vergeleken met een cederboom  In Hosea 14 lezen we:

Israël zal wortelen als een ceder op de Libanon, zijn jonge loten zullen uitlopen. Israël zal geuren als de ceders op de Libanon

Het wortelstelsel van de ceder bestaat uit grote dikke wortels plus nog een heleboel kleine, fijn vertakte worteltjes. Daarmee is de ceder een echte berg-boom, die zich zelfs aan echte berghellingen kan vastklampen. Het gebeurt vaak dat op zo’n dikke wortel een jonge scheut omhoogschiet. Het jonge boompje maakt zelf ook weer wortels aan, die tussen de dikke stronken van de moederboom doorkronkelen. Zo krijg je een stevig verankerd cederbos.

Israël zal ook nog eens geuren als de cederboom. Cederhars en cederolie hebben een volle, zoetige houtgeur, die ontspannend werkt. Wat een uitstraling zal dit nieuwe Israël hebben!

Het Hebreeuwse woord voor ceder, erez, is afkomstig van een stam die „vast staan” betekent. De naam die bijzonder passend is gezien zijn krachtige stam en wortelstelsel. Een ceder kan wel 40 tot 50 meter hoog worden en heeft een stamomtrek van soms wel 14 meter. Die staat hus als een huis!

De takken spreiden zich trapsgewijs vrijwel horizontaal tot wel vijftien meter buiten de stam uit, zodat de kroon een omvang kan hebben van zo’n 90 meter.  Dat is nog eens een kroon!

Cederhout is geurig, heeft een warme rode gloed, is opmerkelijk vrij van knoesten. Wegens zijn hoge harsgehalte is het niet gemakkelijk aan bederf onderhevig.

Inderdaad het is helemaal waar wat we in Titus 1 lezen:

De Koning nu der eeuwen, den onverderfelijke, den onzienlijke, den alleen wijzen God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.

Als besluit lezen we in Ezechiël 17 vers 17 tot en met 22 over een de toekomst van Israel die ook daar vergeleken wordt met een ceder:

Zo zegt de Heere HEERE: Ík zal Zelf een deel van de kruin van de hoge ceder nemen en in de grond zetten. Van de top met zijn jonge loten zal Ik een breekbaar twijgje afplukken en Ik zal dat Zelf op een hoge en verheven berg planten.

Op de hoge berg van Israël zal Ik het planten. Het zal takken dragen, vruchten vormen en een machtige ceder worden, zodat daaronder allerlei soorten vogels17:23 allerlei soorten vogels - Letterlijk: elke vogel van elke vleugel. zullen wonen: in de schaduw van zijn takken zullen ze wonen.

Dan zullen alle bomen van het veld weten dat Ík, de HEERE, de boom die hoog van stam is, vernederd heb. De boom die laag van stam is, heb Ik verheven, de jonge boom doen verdorren en de verdorde boom heb Ik doen uitlopen. Ík, de HEERE, heb gesproken en zal het doen.

 

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב