Psalm 92 -7-: Over de Koning gesproken
12/05/2020

Psalm 92 -7-: Over de Koning gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over de Koning gesproken
We denken weer verder na over het vervolg van deze psalm.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

De woorden die we zojuist gelezen hebben, beginnen met ‘Want zie’. In de voorgaande overdenking zijn we geëindigd met de woorden:

Nu is het nog nacht, we zien het nu nog niet, er blijkt nog helemaal niets van, maar let op: God is trouw. Trouw aan Zijn Woord. We zijn op weg naar de sabbat. Naar de dag van het stoppen en staken van het werken van de mens. Naar de dag dat God zaken recht zal zetten en de mens en Hij zal rusten. Rust met een hoofdletter.

En dan beginnen we nu met de woorden: Want zie. Het gaat dan gezien worden! Voorafgaand aan de grote sabbatdag zal alles zichtbaar worden wat in deze psalm en eeuwen daarvoor al door de profeten over deze dag voorzegt is. Straks heet het ook: ‘de openbaring’, de ‘apocalyps’. Alles komt tevoorschijn, de dingen worden zichtbaar. Worden openbaar. Worden in openbaarheid gebracht. Dan wordt het openbaar hoe het allemaal zit en zullen we zeggen: O, zit het zo…

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;

Er wordt hier twee keer geroepen: Want zie, want zie. Met andere woorden: Let er nou op, let er nou op! Let er op de vijanden, en zij worden in het voorgaande vers vergeleken met gras… zij zullen omkomen. Zij vergaan. Psalm 103 zegt het zo:

Want Híj weet wat voor maaksel wij zijn
En blijft bedenken dat wij stof zijn.

De sterveling – zijn dagen zijn als het gras,
als een bloem op het veld, zo bloeit hij.

Wanneer de wind erover is gegaan, is hij er niet meer
en zijn plaats kent hem niet meer.

Tsja, vandaag zien we daar nog niets van. Vandaag zien we nog niet dat Hij de Allerhoogste is en is Hij nog verborgen, leeft de mensheid in de nacht.

Maar dan komen we nu aan bij het middelste deel, het middelpunt van de Psalm waar we lezen:

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Een hoorn is in de bijbel altijd een beeld van koningschap. We lezen over hoornen bijvoorbeeld in Daniel en Openbaringen. In Daniel 7 vers lezen we bijvoorbeeld:

Belangende nu de tien hoornen: uit dat koninkrijk zullen tien koningen opstaan; en een ander zal na hen opstaan, en die zal verscheiden zijn van de vorige, en hij zal drie koningen vernederen.

Maar ook wanneer David tot koning wordt gezalfd, dan lezen we dat hij gezalfd werd met een hoorn:

Toen nam Samuël den oliehoorn en hij zalfde hem in het midden zijner broederen; en de Geest des HEEREN werd vaardig over David van dien dag af en voortaan. Daarna stond Samuël op en hij ging naar Rama.

De hoorn spreekt ook van kracht. We hebben immers gelezen van de hoorn die verhoogd zal worden als die van een wilde os. Maar in het Hebreeuws staat hier van een wilde stier. Nou berg je maar, als er een wilde stier met opgeheven hoorn op je af komt.

Overdrachtelijk gaat het hier over het Koningschap van Christus. Hij wiens hoorn verhoogd zal worden. Over Hem wiens Koningschap op de sabbatdag verheven zal worden. Dan zullen Zijn vijanden vergaan lazen we.  Doordat de hoorn van de Messias wordt verhoogd. Zijn koningschap wordt gevestigd en Hij zal al Zijn tegenstanders teniet doen.

Zijn Koningschap wordt gevestigd doordat hij, zoals het vers zegt met verse olie is overgoten. Zie je hier het beeld met David zoals we net gelezen hebben? Hij werd gezalfd vanuit de hoorn. En als je gezalfd wordt of bent, dan ben je de Gezalfde toch? De Messias.

Dan wil ik als laatste nog even stil staan bij de hoorn. Daar zit namelijk een prachtig beeld in. Tussen haakjes, er wordt nog steeds op de hoorn geblazen, op de ramshoorn namelijk. Maar wat was zo’n ramshoorn? Dat was eigenlijk wat overgebleven was van een geslachte ram. Een ram, het dier was geslacht. En dan zou je zeggen: Dan is hij dood. Maar wat er uiteindelijk overblijft dat is de hoorn, en daarop wordt geblazen en brengt vervolgens geluid voort. Bijvoorbeeld bij het aanbreken van de sabbat en wanneer het volk verzameld moest worden bij allerlei feestelijke gelegenheden. De sjofar werd geblazen. Eerst werd het dier, de ram geslacht, en wat er overblijft dat is de hoorn, het Koningschap. Eerst de slachting, daarna het Koningschap. Dat is een beeld van de Messias.

De olie waarover gesproken wordt is natuurlijk geen aardolie, maar olijfolie. Olie uit de boom die nooit dood gaat. Het is olie die gebruikt wordt om licht te laten schijnen. In het heiligdom brandde daardoor het licht.  Olie die gebruikt werd voor genezing. Het was geneeskrachtige olie. Olie spreekt inderdaad van geest en van leven. Afkomstig van de boom die niet dood gaat. De olijfboom gaat in principe nooit dood want die vernieuwd zichzelf steeds opnieuw. Ik heb het al eerder gezegd dat dit vers wat we nu bespreken centraal staat in de Psalm en dat daardoor ook de persoon waarover we nu spreken centraal staat en wel centraal of in het middelpunt staat van de sabbat!

Als straks de nieuwe dag aanbreekt in de wereldgeschiedenis en God Zich als de Allerhoogste zal tonen dan zal Zijn Koningschap verhoogd worden. Wat een geweldige dag zal dat zijn. Wanneer Hij de dingen recht gaat zetten en er eindelijke rust en vrede over deze schepping zal neerdalen. Zie jij er ook zo naar uit?

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב