Psalm 92  -11-: Over de Waarheid gesproken
18/05/2020

Psalm 92 -11-: Over de Waarheid gesproken

Passage: Psalm 92

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

op het tiensnarig instrument en op de luit,
bij snarenspel op de harp.

Want U hebt mij verblijd, HEERE, met Uw daden;
ik zal vrolijk zingen over de werken van Uw handen.

HEERE, hoe groot zijn Uw werken,
zeer diep zijn Uw gedachten.

Een onverstandig man weet hier niets van
en een dwaas begrijpt dit niet:

wanneer de goddelozen groeien als gras
en allen die onrecht bedrijven, bloeien
om tot in eeuwigheid weggevaagd te worden!

Maar U bent de Allerhoogste,
voor eeuwig de HEERE.

Want zie, Uw vijanden, HEERE,
want zie, Uw vijanden zullen omkomen;
allen die onrecht bedrijven, zullen overal verspreid worden.

Maar U zult mijn hoorn opheffen als die van een wilde os,
ik ben met verse olie overgoten.

Mijn oog zal de val aanschouwen van hen die mij bespieden;
mijn oren zullen horen wat de kwaaddoener overkomt
die tegen mij opstaan.

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom,
hij zal opgroeien  als een ceder op de Libanon.

Wie in het huis van de HEERE geplant zijn,
die mogen groeien in de voorhoven van onze God.

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Psalm 92

Over de Waarheid gesproken
We zijn aangekomen bij het laatste gedeelte van deze wonderlijke Psalm die spreekt over de grote Sabbat.

Een psalm, een lied, op de sabbatdag.

In zekere zin keren we ook weer terug naar het begin van de psalm waar we lezen:

Het is goed om de HEERE te loven
en voor Uw Naam psalmen te zingen, Allerhoogste;

in de morgen Uw goedertierenheid te verkondigen
en Uw trouw in de nachten,

En in de laatste verzen van de Psalm lezen we:

In de ouderdom zullen zij nog vruchten dragen,
zij zullen fris en groen zijn,

om te verkondigen dat de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

Leeftijd blijkt dus op de grote sabbatdag helemaal niet belangrijk te zijn. De mensen die dan leven zullen dan nog vruchten dragen en groen in fris zijn. Met andere woorden is er hier sprake van overwinningsleven. Straks, wanneer Hij gekomen zal zijn en woning gemaakt zal hebben in Jeruzalem, op die grote dag van rust, dan zullen de mensen, Zijn volk de leeftijden krijgen als van de bomen. We lezen in Jesaja 65:

Want de dagen van Mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom,
en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van (Letterlijk: verslijten) het werk van hun handen.
Zij zullen zich niet voor niets vermoeien
of kinderen baren voor iets verschrikkelijks,
want zij zijn het nageslacht van de gezegenden door de HEERE,
en hun nakomelingen met hen.
En het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden,
terwijl zij nog spreken, Ík zal horen.

Tsja, God zal de klok als het ware weer terugdraaien. Terug naar af. Terug naar waar het begon. Naar de tijd dat de mensen ook honderden jaren oud werden. Bijna duizend jaar oud werden. Heel letterlijk zal dit ook op de grote sabbat zo zijn. Iemand van 100 jaar is wordt daar nog een jongeling genoemd.

De Psalm eindigt waarmee hij begon, namelijk met Hem te loven en Hem te verkondigen. Te verkondigen dat Hij waarachtig is. En een Rots. Inderdaad, we kunnen op Hem bouwen.

Misschien heb je je zelf bij het lezen of luisteren van deze psalm een of meerdere keren afgevraagd of het wel echt allemaal waar is wat er gezegd is. Dan zou ik je willen vragen om alles wat ik gezegd heb maar te vergeten en gewoon deze Psalm nog eens te lezen. Want wat Hij, de Schrijver dan de Psalm zegt, berust op waarheid. Hij heeft als het ware Zijn handtekening onder deze Psalm gezet met de woorden uit het laatste vers:

de HEERE waarachtig is;
Hij is mijn rots en in Hem is geen onrecht.

De HEERE, JaHWeH is waarachtig. Waarachtig is een versterking van het woord ‘waar’. Eigenlijk is het wat of wie waarheid bezit. Als iemand waarachtig is dan kan diegenen daar werkelijk aanspraak op maken. En dat is nou precies wie de HEERE is. Hij is de Enige, werkelijk de Enige die waarachtig is. De Enige. Alle mensen zijn leugenaars zegt de Psalmdichter. Maar Hij is waarachtig. Hij staat als een Rots. Hij is de Rots. Zijn Woord staat als een rots.

En in Hem is geen onrecht staat er. Dat wil zeggen dat Hij recht doet aan Zijn Woord. Dat is ook wat Zijn trouw betekend. Hij is trouw aan Zijn Woord. Wat Hij zegt dat doet Hij ook, en wat Hij doet dat zegt Hij. Van Hem, en van Zijn Woord kun je altijd op aan. Hij doet recht aan zijn belofte. Ook aan Zijn belofte voor wat betreft de sabbatdag. De grote sabbatdag die voor de deur staat.  En Hij zal Zijn belofte nakomen, vervullen.

Kijk niet om je heen hoever het staat met die sabbatdag want daar blijkt nog helemaal niets van. Vandaag zien we vooral al dat gras waarover vers 7 van de psalm spreekt. Zij groeien en bloeien als gras en lijken een geweldig succes te hebben. Maar vergeet het maar. Het zal allemaal weggevaagd worden.

Het is wachten op de dag die gaat komen. Op de dag die Hij beloofd heeft. Hij doet recht aan Zijn belofte. Dan zal blijken dat dat de solide grond is de Rots. De Ceder wortelt namelijk op de rotsachtige bodem. Op de Libanon. Waar het zijn wortelen om de rotsen heen slaat. En daardoor zo vast als een huis staat.

Vandaar dat er ook staat: ‘Mijn rots’. Op Hem kun je werkelijk bouwen. Deze hele wereld is in beweging en turbulent, maar Hij staat als de Rots in de branding. Wat er ook gebeurt.

Als dat geen zegen is!

Klem vast aan de Rots u,
't gevaar dreigt altoos.
Klem vast u aan Jezus,
Die 't kruis voor u koos.
Zijn liefd' is uw sterkte,
wat Hij heeft volbracht,
geeft vrede u en blijdschap,
welk kruis u ook wacht.

Koor:
Klem vast aan de Rots u,
wat storm weder woedt,
't is veilig waar Jezus,
Gods kind'ren behoedt.

2
Klem vast aan de Rots u,
verzoeking tot kwaad,
omringt en beloert u,
waarheen gij ook gaat.
Maar wat u moog dreigen,
wat valstrik of kwaad,
met Jezus als leidsman,
zijt veilig g' altijd.

3
Klem vast aan de Rots u
en roem in gena,
hoe hoog bij uw worst'len,
de golfslag ook ga,
uw Jezus, uw helper,
is altijd nabij.
De rots die niet wankelt,
uw leven is Hij.

Luister hier!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב