Psalm 91 -13-: Over Liefde met een hoofdletter gesproken
29/04/2020

Psalm 91 -13-: Over Liefde met een hoofdletter gesproken

Passage: Psalm 91

Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.

Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!

Want Híj zal u redden van de strik van de vogelvanger,
van de zeer verderfelijke pest.

Hij zal u beschutten met Zijn vlerken,
onder Zijn vleugels zult u de toevlucht nemen,
Zijn trouw is een schild en een pantser.

U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,

voor de pest, die in het donker rondgaat,
voor het verderf dat midden op de dag verwoest.

Al zullen er duizend vallen aan uw zijde
en tienduizend aan uw rechterhand –
bij u zal het onheil niet komen.

Slechts met uw ogen zult u het aanschouwen,
u zult de vergelding aan de goddelozen zien.

Want U, HEERE, bent mijn toevlucht.
De Allerhoogste hebt u tot uw woning gemaakt.

Geen onheil zal u overkomen,
geen plaag zal uw tent naderen.

Want Hij zal voor u Zijn engelen bevel geven
dat zij u bewaren op al uw wegen.

Zij zullen u op de handen dragen,
zodat u uw voet aan geen steen stoot.

Op de  felle leeuw en de adder zult u trappen,
u zult de jonge leeuw en de slang vertrappen.

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Hij zal Mij aanroepen en Ik zal hem verhoren,
in de benauwdheid zal Ik bij hem zijn,
Ik zal hem eruit helpen en hem verheerlijken.

Ik zal hem met lengte van dagen verzadigen,
Ik zal hem Mijn heil doen zien.

Psalm 91

Over Liefde met een hoofdletter gesproken
Deze keer wil ik met je stilstaan bij eigenlijk een typische zin in de psalm, en wel deze:

Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Ik denk dat velen van ons die gewend zijn aan de Bijbelse taal zomaar over deze woorden heen kunnen lezen. Maar voor wie deze woorden nieuw zijn kunnen de woorden toch vreemd over komen. Want, als we de zin eens omdraaien staat er: alleen om het feit dat iemand mijn Naam kent zal Ik hem in een veilige vesting zetten… Is het dan voldoende om alleen Gods Naam te kennen? Hoevelen kennen Zijn Naam wel en misbruiken zelf Zijn Naam en… Begrijp je?

Maar de sleutel voor de oplossing van de puzzel ligt natuurlijk in de aan dit vers voorgaande woorden:

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God…

Liefde is de sleutel om Hem te kennen. Inderdaad, het kennen van iemand heeft vele dimensies. Ik ken de minister president van Israel, Benjamin Netanjahu, maar ik ken ook mijn buurman, ook mijn kinderen en ook mijn vrouw. Maar het kennen van deze mensen heeft elke keer weer een ander niveau. Liefde is de grondslag voor de relatie met de Heere. Voor alle duidelijkheid: Liefde van Hem voor jou. Daar begint het. Liefde voor mensen die het alleen maar verkeerd doen. Liefde van Hem voor mensen die Helemaal niet naar Hem op zoek zijn. Liefde van Hem voor om maar eens een ouderwets woord te gebruiken, voor zondaren. In 1 Johannes 4 schrijft God in Zijn brief aan ons:

Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden.

Mag ik het vanmorgen eens in mijn eigen woorden zeggen? God de Vader schrijft in Zijn Woord, Zijn liefdesbrief, want dat is Zijn Woord aan jou en mij, niemand, maar dan ook niemand uitgezonderd want God heeft de wereld zo lief dat Hij Zijn Zoon gezonden heeft opdat iedereen die in Hem gelooft niet het verderf ingaat maar eeuwig leven heeft. Lees het maar in Johannes 3 vers 16. Maar even terug naar de tekst in eigen woorden:

God heeft de enige Zoon die Hij heeft naar de wereld gestuurd, de meest vreselijke dood laten sterven om daarmee Zijn liefde voor jou en mij te laten zien, te bewijzen.

Ja, ik weet het, het zijn misschien allemaal ingesleten woorden en feiten die je misschien al talloze keren gehoord hebt en waar je zomaar overheen leest en leeft.

Ik ken je situatie niet, maar misschien heb jij een zoon of een dochter, of laten we het maar eens breder trekken en God vraagt aan jou om de allerliefste persoon die jij kent in de wereld om die letterlijk op te offeren. Letterlijk. Stel je voor dat jij vanmorgen de boodschap krijgt zoals Abraham die kreeg op een goede morgen in zijn leven:

Hij zei tegen hem: Abraham! Hij zei: Zie, hier ben ik. Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.
Toen stond Abraham 's morgens vroeg op, zadelde zijn ezel, nam twee van zijn knechten met zich mee, en Izak, zijn zoon. Hij kloofde hout voor het brandoffer, stond op en ging naar de plaats die God hem genoemd had.
(…)
En zij kwamen op de plaats die God hem genoemd had. Abraham bouwde daar het altaar, schikte het hout erop, bond zijn zoon Izak en legde hem op het altaar, boven op het hout. Toen strekte Abraham zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten.

Het zal je maar gebeuren toch? Abraham overkwam het. Maar met elle eerbied gesproken; Abraham en Izak kwamen er goed vanaf, maar de Zoon van de Vader die jou en mij zo lief heeft moest de dood in. Letterlijk. Je zegt: Ik kan daar met mijn verstand niet bij? Nou ik ook niet, maar als je als Vader en Zoon zoiets voor mij doet, dan moet ik wel geloven dat God de Vader en Zijn Zoon mij zo lief hebben. Onverklaarbaar. Maar waar. Dat is Gods kant van de zaak. Maar dat is ook de grondslag van de woorden waar we vanmorgen bij stil staan:

Omdat hij liefde voor Mij opgevat heeft, zegt God, zal Ik hem bevrijden;
Ik zal hem in een veilige vesting zetten, want hij kent Mijn Naam.

Want inderdaad, zoals een spreekwoord zegt: De liefde kan niet van een kant komen. God zegt: Omdat hij of jij liefde voor mij hebt opgevat, of zoals het in het Hebreeuws staat: Omdat je mij bent toegewijd, of omdat je mij aanhangt, of in liefde naar Mij verlangt zal ik je bevrijden.

Ik merk nu dat ik er zomaar overheen gelezen heb in de afgelopen keren. God bevrijd. Bevrijding. Zelf heb ik gelukkig de verschrikkingen van de jaren 1940 – 1945 niet meegemaakt. Maar ik ken de beelden wel, de beelden die langskomen over de bevrijding van het verschrikkelijke, satanische nazi regiem. De tijd waarin de satan op deze wereld rondging als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou kunnen verslinden. En het vooral voorzien had op het volk van God. Want de Zoon van God kon Hij niet in het graf vasthouden, maar Israel, deze zoon trachtte hij alsnog de dood in te jagen en deze naam voor altijd uit te roeien. Maar Hallelujah, ook deze poging van de boze is mislukt. Want drie jaar na de bevrijding, zoals de Zoon van God opstond uit het graf na drie dagen, zo stond Israel op drie jaar na de bevrijding in 1948 en werd Israel als het ware herboren. Niemand, maar dan ook werkelijk niemand had daar in de oorlogsjaren een stuiver voor gegeven. Zoals het een wonder was dat Jezus, de Zoon van God opstond uit het graf, zo stond Israel bij wijze van spreken ook 3 jaar na die verschrikkelijke oorlog die de dood van 6 miljoen Joden tot gevolg had als het ware op uit het graf. Het is een wonder in onze ogen, we zien het maar doorgronden het niet.

Maar weer even terug naar de bevrijding. Als we de plaatjes zien van de bevrijding dan treft mij altijd de onvoorstelbare vreugde van de mensen voor haar bevrijders. Mensen waren bijna uitzinnig van vreugde. Stonden langs de weg met vlaggen en vaantjes en weet ik het allemaal om haar bevrijders te verwelkomen. En dat na vijf jaar van gevangenschap.

Het is vandaag weer een heel andere kant opgegaan dan ik mij voorgenomen had. Daar waar ik het met je wilde hebben over het kennen van Zijn Naam. Maar weet je, wij Nederlanders wisten en weten door wie wij in 1945 werden bevrijd. We kenden kun naam. En we waren onvoorstelbaar blij en dankbaar.

Ik trek het voorbeeld van de bevrijding in 1945 nog even door. Ik weet niet wie je bent, maar ik heb een boodschap voor je. Wanneer je nog niet bevrijd bent. Nog niet bevrijd bent uit de macht van de wereld beheerser van deze wereld, de duivel en je kent Hem nog niet, dan heb ik een goed bericht voor je: Je kunt vandaag bevrijd worden. Bevrijd worden vanuit deze verschrikkelijk donkere wereld vol ellende, honger, oorlogen en verschrikkelijke ziekten en overgaan in het Licht. Dat is nog eens een bevrijding. Een bevrijding die veel groter is dan die van 1945. Lees maar mee wat Vader daar Zelf over zegt:

Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal de beste kleren tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

Het werd feest! Groot feest! Dat was nog eens een ommekeer? Van de smerige draf van de onreine varkens naar het vetgemeste kalfsvlees. Als dat geen zegen is!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב