Psalm 81 -2-:  Over nieuwemaansdag gesproken
17/06/2020

Psalm 81 -2-: Over nieuwemaansdag gesproken

Passage: Psalm 81

Feestlied en klaagzang

Voor de koorleider, op ‘De Gittith’, een psalm van Asaf.
Zing vrolijk voor God, onze kracht;
juich voor de God van Jakob.

Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen,
de lieflijke harp met de luit.

Blaas op de bazuin bij nieuwe maan,
bij volle maan, op onze feestdag.

Want dit is een verordening in Israël,
een bepaling van de God van Jakob.

Hij heeft deze ingesteld tot een getuigenis in Jozef,
nadat Hij opgetrokken was tegen het land Egypte.
Daar, zei Israël, heb ik een taal gehoord
die ik niet verstond.

Ik heb de last van zijn schouder weggenomen,
zijn handen hebben de manden losgelaten

In de benauwdheid riep u en Ik redde u,
Ik antwoordde u uit de schuilplaats van de donder;
Ik beproefde u bij het water van Meriba. Sela

Mijn volk, zei Ik, luister, en Ik zal onder u getuigen;
Israël, als u naar Mij luisterde!

Er mag onder u geen andere god zijn,
u mag zich voor geen vreemde god neerbuigen.

Ik ben de HEERE, uw God,
Die u uit het land Egypte leidde.
Doe uw mond wijd open en Ik zal hem vullen.

Maar Mijn volk heeft naar Mijn stem niet geluisterd,
Israël is tegenover Mij onwillig geweest.

Daarom gaf Ik hen over aan hun verharde hart,
zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen.

Och, had Mijn volk naar Mij geluisterd,
was Israël in Mijn wegen gegaan!

In korte tijd zou Ik hun vijanden onderworpen hebben
en Mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders.

Wie de HEERE haten, zouden zich geveinsd aan Hem onderworpen hebben;
maar hún tijd zou voor eeuwig geweest zijn:

Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben,
ja, Ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots.

Psalm 81 -2-

Over nieuwemaansdag gesproken

De psalm begint met de woorden:

Voor de koorleider, op ‘De Gittith’, een psalm van Asaf.

De Gittith stelt ons direct al voor een moeilijkheid. Want wat is de Gittith. De bijbelvertalers hebben er blijkbaar ook moeite mee omdat zij het Hebreeuwse woord onvertaald hebben overgenomen. De letterlijke betekenis zou zijn ‘wijn/olijfpers’. Maar dan nog blijft de betekenis onduidelijk. Wordt mogelijk een muziekinstrument bedoeld? Of een muziek instrument uit de woonplaats Gath?

Of ook wel wordt gesuggereerd dat het de maat zou kunnen zijn van de maat of het ritme waarop gezongen werd bij de wijn of olijfpers? De Gittith wordt ook genoemd bij de aanhef van de psalmen 8 en 84 maar het helpt ons ook niet verder bij de zoektocht naar de betekenis. Sommige verklaarders geven aan dat de liederen gebruikt werden tijdens het Loofhuttenfeest. Hoe het ook zij vandaag denken we na over het vervolg

Israel, het volk van God wordt aangeraden met de woorden

Zing vrolijk voor God, onze kracht;
juich voor de God van Jakob.

Hef psalmgezang aan en laat de tamboerijn horen,
de lieflijke harp met de luit.

Blaas op de bazuin bij nieuwe maan,
bij volle maan, op onze feestdag.

Want dit is een verordening in Israël,
een bepaling van de God van Jakob.

Het volk van God, Israel, wordt opgeroepen om vrolijk te zingen met psalmgezang voor de God van Jacob. En dat niet zomaar. Maar met de tamboerijn, de harp, de luit en de bazuin. Want het is feest. Feest van de nieuwe maan, bij de volle maan. En het is niet iets vrijblijvends in de zin van: je kunt het doen of niet, maar het is

…een verordening in Israel, een bepaling van de God van Jacob.

Nieuwe maan is het na 'donkere maan' nieuw schijnend maanlicht. De Israëlieten moesten de dag van de nieuwe maan inluiden met trompetgeschal. Op die dag moesten offers worden gebracht.

Het Hebreeuwse woord voor ‘nieuwe maan’ is ‘Chodesh’, dat eigenlijk ‘nieuw, vernieuwing’ betekent. Het woord wordt voor de eerste dag van de maand, die met de nieuw wassende maan begint, en voor de maand zelf gebruikt.

Chodesh verwees in eerste instantie naar "Nieuwe maan" of "Nieuwmaansdag", maar het woord kreeg ook de ruimere zin van "maand", dat wil zeggen, de periode tussen de ene nieuwe maan en de volgende.

In 1 Sam. 20:5 lezen we:

David zei tegen Jonathan: Zie, morgen is het nieuwemaan; dan moet ik beslist met de koning aan tafel zitten om te eten. Laat mij dus gaan, dan verberg ik mij in het veld tot aan de avond van de derde dag.

En in Ezechiël 46:1

Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden.

De nieuwe maan, in de eigenlijke en oorspronkelijke betekenis van het woord, was voor de Israëlieten het begin van de nieuwe maand. Zij hadden een maankalender. Op eerste dag van de maand, op nieuwemaansdag, moest bij Gods volk op de trompet worden geblazen.

De nieuwe maan was onder de Israëlieten reden tot een feestelijke viering. Men zag op de heuvels uit naar het eerste licht van de nieuwe maan en zodra dat aan de hemel gezien werd, werd de nieuwemaansdag ingeluid door trompetgeschal

Het nieuw schijnend maanlicht is voor de mens iets bemoedigends.

De nieuwemaansfeesten zijn volgens Kol0ssenzen met de sabbat en andere feesten een voorafschaduwing van de toekomstige dingen zo lezen we in hoofdstuk 2 vers 16 en 17:

Laat dus niemand u veroordelen inzake eten of drinken, of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of de sabbatten. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen, maar het lichaam is van Christus.

En van die toekomst hebben we zojuist ook gelezen in Ezechiël 46:1

Zo zegt de Heere HEERE: De poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, moet op de zes werkdagen gesloten blijven, maar op de sabbatdag geopend worden. Ook op nieuwemaansdag moet hij geopend worden

Inderdaad, we kunnen deze verzen als een geschiedenislesje lezen over de tijd van Ezechiël. Maar dan gaan we voorbij aan de werkelijke en de profetische inhoud van nota bene de Profeet Ezechiël. Hij heeft een profetie voor Israel en de volkeren, voor jou en mij.

De HEERE God zal op de nieuwe grote sabbat, de sabbat die binnenkort komen gaat, de duizend jaren van vrede en recht, de poort van de binnenste voorhof die naar het oosten gekeerd is, en die op de zes werkdagen gesloten gebleven zijn, maar op de sabbatdag geopend worden.

Dat is geen geschiedenislesje, maar toekomst! En ik zeg er maar bij: een nabije toekomst. Let maar goed op de vijgenboom, let maar goed op Israel dat als het ware aan het uitbotten is. Duizenden en duizenden Joden die eeuwenlang verspreid zijn op de aarde maken in de dagen die wij beleven Alijah en komen naar huis. En ik zeg er maar bij: Als voorbereiding op Zijn komst. Om Hem te verwelkomen. Nee, we zijn er nog niet helemaal. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal.

Maar zegt Jesaja 66:23:

En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor Mijn aangezicht, zegt de HEERE.

Inderdaad dan zal het loflied overal gehoord worden, in bergen en door dalen:

Laat het feest zijn in de huizen,
Mensen dansen op de straat.
Als het onrecht buigt voor Jezus
En het volk weer bidden gaat.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als Uw glorie komen zal.

Laat Uw licht zien in het duister
Als wij buigen voor het kruis.
Laat Uw heerlijkheid verschijnen
In de wereld, in ons huis.

In de bergen, door de dalen:
Hoor ons loflied overal.
In de hemel en op aarde
Als uw glorie komen zal.

Halleluja, Halleluja

Bron: Musixmatch

Beluister hier het lied.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב