Psalm 8 -7-: Over de koninkrijken gesproken
30/07/2020

Psalm 8 -7-: Over de koninkrijken gesproken

Passage: Psalm 8

De majesteit van de HEERE

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Als ik Uw hemel zie, het werk van Uw vingers,
de maan en de sterren, die U hun plaats gegeven hebt,

wat is dan de sterveling, dat U aan hem denkt,
en de mensenzoon, dat U naar hem omziet?

Toch hebt U hem weinig minder gemaakt dan de engelen
en hem met eer en glorie gekroond.

U doet hem heersen over de werken van Uw handen,
U hebt alles onder zijn voeten gelegd:

schapen en runderen, die allemaal,
en ook de dieren van het veld,

de vogels in de lucht en de vissen in de zee,
al wat over de paden van de zeeën gaat.

HEERE, onze Heere,
hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!

Psalm 8 -7-

Over de koninkrijken gesproken
De voorgaande dagen hebben we stilgestaan dat veel Oudtestamentische vergezichten met betrekking tot de zegenrijke regering van de Messias in vervulling zullen gaan.

In de komende dagen wil ik met je stilstaan bij de meer inhoudelijk kant van deze prachtige Messiaanse Psalm.

De psalm begint met de afzender: David, de Geliefde, en heeft ook een duidelijke geadresseerde: De koorleider.

Een psalm van David, voor de koorleider, op ‘De Gittith’.

De toevoeging ‘op de Gittith’ is jammer genoeg minder duidelijk. Het kan een aanduiding zijn van een muziekinstrument, toonsoort of melodie. De geleerden zeggen dat de naam vooral in verband gebracht met de plaats Gat. Je zou dan kunnen lezen ‘op zijn Gattisch’. Maar het kan ook in verband worden gebracht met het Hebreeuwse woord ‘Gat’ wat wijnpers betekend. Maar hoe het ook zij, het lied begint met een geweldig getuigenis waarvan je zou wensen dat de huidig gecomponeerde verzen in deze wereld ook zo zouden beginnen:

HEERE, onze Heere, hoe machtig is Uw Naam op de hele aarde!
U Die Uw majesteit getoond hebt boven de hemel.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Het vers zegt in het Hebreeuws dat de Naam van God zichtbaar is in de hele schepping en in het bijzonder ook toont Hij Zijn Majesteit en kracht in de hemel, het heelal.  De ‘naam’ van God is de manier waarop Hij Zich bekend gemaakt heeft en door ons aangesproken kan worden. Maar de naam en de drager van de naam horen bij elkaar.
In deze verzen gaat het over Gods openbaring in Zijn Woord en daad. Dat gaat hier samen op met het laten zien van Zijn majesteit. Die naam is ‘addir’ in het Hebreeuws, ‘heerlijk, indrukwekkend, geweldig’.

De Heere God laat in Zijn schepping zien dat Hij er is en wie Hij is. Luister maar naar Psalm 19

De hemel vertelt Gods eer,
het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.

Dag op dag spreekt overvloedig woorden uit.
nacht op nacht geeft kennis door.

Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
hun stem wordt niet gehoord.

Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
hun boodschap tot aan het einde van de wereld.

Even tussendoor: wanneer ik dit zo lees en de woorden tot mij door laat dringen, wat zijn wij dan ongelooflijk bevoorrecht dat wij de Heere niet uitsluitend in de natuur mogen zien, hoewel dat natuurlijk geweldig is en wij ons daarover kunnen verwonderen, maar dat wij Zijn Woord hebben ontvangen waarin Hij Zich aan ons bekend maakt.

Het doet mij denken aan een appje. Ik kreeg onlangs van een lieve schoonzus en zwager een foto van een zaaddoos van een pioen. Op de foto waren in totaal vijf zaaddozen te zien die aan elkaar verbonden waren aan de steel. Zij schreven bij de foto:
Dit is een zaaddoos van een pioen. GOD heeft in de natuur ZIJN WOORD geschreven. Vijf is het getal van ZIJN GENADE kijk eens met andere ogen naar ZIJN SCHEPPING.

Cees ga vooral door met het aanprijzen van GOD onze SCHEPPER  dat doe    ik ook als ik aan het spiralen knippen ben dan geniet ik van alles om mij heen. Loof de HEERE onze GOD.

Lieve schoonzus en zwager, jullie worden op je wenken bediend denk ik met Psalm 8.
God is als Schepper kenbaar uit zijn werken. Dat heeft ook voor de mensen die geen bijbeltje hebben en zij die nog nooit met zijn geschreven woorden in aanraking gekomen betekenis. We lezen in Romeinen 1 vers 20:

Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn.

Maar Israel en ook wij weten Wie de Schepper van hemel en aarde is en mogen en kunnen Hem daarom alle lof, de lof van ons leven toezingen. Wat een geweldige positie en genade die Zijn volk en wij hebben mogen ontvangen!

Van de grootsheid van het heelal maakt David een enorme overstap naar de kleine kinderen.

Uit de mond van kleine kinderen en zuigelingen
hebt U een sterk fundament gelegd, omwille van Uw tegenstanders,
om de vijand en wraakzuchtige te laten ophouden.

Inderdaad, het is helemaal waar wat we lezen in 1 Korinthe 1 vers 27:

Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen, en het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen.
En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en wat niets is, om wat iets is teniet te doen,
opdat geen vlees voor Hem zou roemen.

Als we eerlijk denken wij soms wel eens wat ‘zuinig’ over wat kleine kinderen. Net zoals de discipelen, maar Jezus dacht daar heel anders over:

En zij brachten ook de jonge kinderen bij Hem, opdat Hij die zou aanraken. En toen de discipelen dat zagen, bestraften ze hen.
Jezus echter riep die kinderen tot Zich en zei: Laat de kinderen tot Mij komen en verhinder hen niet, want voor zodanigen is het Koninkrijk van God.
Voorwaar zeg Ik u: Wie het Koninkrijk van God niet ontvangt als een kind, zal daarin beslist niet binnengaan.

Ik ga besluiten met een verhaaltje dat ik pas las. Het gaat zo:

Een moeder zag haar kleine zoontje in een hoe van de kamer zitten en zij hoorde hem zeggen: ‘ABCDEFG’.
En zij vroeg hem ‘Wat ben je aan het doen?’

‘Mam, u hebt gezegd dat ik moet bidden, maar dat heb ik nog nooit gedaan, en ik weet niet hoe ik dat moet doen. Daarom heb ik God het hele alfabet gegeven en Hem gevraagd, er een goed gebed van te maken’.

De jongen begreep een klein beetje van wat Paulus in Romeinen 8 vers 26 zegt – dat de Heilige Geest Zelf ons helpt om te bidden… Ja Hij bidt voor ons .

We gaan luisteren naar een prachtige opname van het lied ‘Hoe groot is onze God’ Het is een uitvoering van Joshua Aaron.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN

[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב