Psalm 72 -5-  Over de verlossing van de ellendigen en kinderen gesproken
04/03/2021

Psalm 72 -5- Over de verlossing van de ellendigen en kinderen gesproken

Passage: Psalm 72

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Gebed voor Salomo

1Voor Salomo.
O God, geef de koning Uw recht
en Uw gerechtigheid aan de zoon van de koning.

2Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid
en over Uw ellendigen met recht.

3De bergen zullen voor het volk vrede dragen
en de heuvels, met gerechtigheid.

4Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

Psalm 72 -5-

Over de verlossing van de ellendigen en kinderen gesproken
Ik weet niet of je de stelligheid waarmee de dichter van de Psalm gedurende de hele psalm spreekt, je is opgevallen. Vandaag denken we na over vers 4 waar we lezen:

Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen
en de onderdrukker verbrijzelen.

Het is niet bepaald een ‘misschientje’, maar de dichter laat er geen enkele twijfel over mogelijk: Hij zal, Hij zal…!

Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen

Hij zal niet uitsluitend de ellendigen en de kinderen van de armen rechtdoen en verlossen, maar vooral hen recht doen en verlossen. De onrechtvaardige heersers en rechters van Israël hebben deze plicht verwaarloosd. Zij beoordelen niet de wees ... en het recht van de nooddruftigen oordelen zij niet

In Jeremia 5:28 spreekt de profeest zich uit tegen de rechters van Israel in zijn tijd als we lezen:

Want onder Mijn volk
worden goddelozen gevonden.
Men ligt op de loer,
ineengedoken als vogelvangers.
Zij zetten een vernielende strik,
mensen vangen zij.
Hun huizen zijn zo vol bedrog
als een kooi vol vogels.
Daarom zijn zij groot en rijk geworden,
vet en vadsig.
Zelfs overtreffen zij de slechtste dingen:
geen rechtszaak behartigen zij,
zelfs niet de rechtszaak van een wees, en toch hebben ze voorspoed,
het recht van de armen laten zij niet gelden.

En ook Jesaja beklaagt zich over het doen en laten van de rechterlijke macht als hij zegt:

Uw vorsten zijn opstandig
en metgezellen van dieven.
Ieder van hen houdt van geschenken,
zij jagen wederdiensten na.
De wees doen zij geen recht,
en de rechtszaak van de weduwe raakt hen niet.
en metgezellen van dieven.

En als laatste horen we over de schouder van Zacharia de HEERE, JHWH Zich over de rechters van Israel beklagen.

Verder kwam het woord van de HEERE tot Zacharia:
Zo zegt de HEERE van de legermachten:
Vel een betrouwbaar oordeel,
bewijs goedertierenheid en barmhartigheid,
eenieder aan zijn naaste.

Onderdruk weduwe noch wees,
vreemdeling noch arme.
Bedenk in uw hart
geen kwaad tegen elkaar.

Maar zij weigerden er acht op te slaan, zij zetten hun schouder er dwars tegenin en stopten hun oren toe stopten hun oren toe om niet te hoeven luisteren.

Maar er zal een tijd aanbreken, waarvan we lezen in Psalm 72, wanneer er recht gesproken zal worden door de Rechter, de Grote Koning van Israel. Daar waar hulpbehoevenden, ellendigen, wezen en weduwen, de zwakken in de maatschappij, ook vandaag de dag, verdrukt worden.

En daarbij moet ik ook denken aan die duizenden en duizenden mensen die omdat zij een volgeling van Yeshua zijn en Hem niet willen verloochenen vervolgd worden, in gevangenissen gegooid worden, geslagen worden, gemarteld worden, soms tot de dood er op volgt, ook vandaag de dag nog in 2021, of misschien wel juist in 2021, geen enkel recht hebben.

Maar binnenkort zal het onrecht allemaal afgelopen zijn. We zijn er bijna, maar nog niet helemaal. Maar dan, dan…

Hij zal de ellendigen van het volk recht doen,
Hij zal de kinderen van de arme verlossen.

Als dat geen zegen is.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב