Psalm 72 -17-  Over zegen gesproken
23/03/2021

Psalm 72 -17- Over zegen gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Is er een handvol koren op het land,
op de top van de bergen,
de vrucht daarvan zal ruisen als de Libanon;
de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.

Psalm 72 -17-

Over zegen gesproken

De Hebreeuwse tekst leest deze woorden zo:

Moge er een overvloed aan graan in het land zijn,
op de bergtoppen
moge zijn fruit ritselen als de Libanon.
mogen ze bloeien vanuit de stad als het gras van de aarde.

De oude rabbijnen zeggen over deze woorden: Deze overvloed zal een ongekende tevredenheid scheppen, die op zijn beurt de verzoening zal bevorderen van degenen die van God vervreemd zijn geraakt.

Op dat moment, wanneer een man slechts de eerste kleine hoeveelheid zaden plant, een hand vol, er een enorm veld graan uit zal komen.

Niet alleen zal de rijke grond vruchten dragen, zelfs de kale en ontoegankelijke bergtoppen zullen groen en verbazingwekkend productief worden.

De Talmoed voorspelt dat in de toekomst een stengel tarwe (geplant in de vallei tot ongelooflijke hoogten zal groeien totdat hij boven de bergtoppen uittorent.

Elke tarwekorrel zal zo groot zijn als enorme vruchten die groeien in het weelderige woud van Libanon. Ze zijn even groot als de grote nieren van een koe.

Om deze gigantische zaden van de enorm hoge stengels te oogsten, zal HASHEM een wind sturen van het fijnste meel uit de pitten. Als dit zachtjes naar de aarde drijft, zullen mensen het eerste vol verzamelen, wat hen royaal zal ondersteunen.

De Talmoed vertelt ook dat toen Salomo de Tempel bouwde, hij een verscheidenheid aan gouden fruitbomen plantte die op wonderbaarlijke wijze gouden vruchten voortbrachten. De wind zou kostbaar fruit laten ritselen en het op de aarde laten vallen, wat een royaal inkomen oplevert voor de priesters die in de tempel werkten.

Toen de heidenen het tempelterrein binnengingen om het te vernietigen, verschrompelden deze wonderbaarlijke bomen en stierven. In de toekomst zullen ze echter in hun oude glorie hersteld worden.

Op dezelfde manier waarop de landbouwwonderen in de velden zullen bloeien, zullen de demografische wonderen in overvloed in de steden plaatsvinden: een ongekende bevolkingsexplosie zal de stedelijke gebieden vullen met een krioelende massa.
Vooral Jeruzalem zal getuige zijn van een spectaculaire groei van hun Joodse bevolking

Hitch merkt op dat David zich de heerschappij van zijn zoon voorstelde als een leidraad die nodig was om de stad naar behoren te laten functioneren als de basis van de samenleving, en hij wilde zijn volk zien gedijen in de stad, net zoals gras bloeit in de velden.

In onze cultuur zijn de harmonie en schoonheid van de schepping duidelijker zichtbaar in onbevolkte gebieden dan in steden. Wanneer ons nationale leven echter wordt geleid met integriteit en zuiverheid, en gebaseerd op de dienst van G'd, dan zal de stad meer adembenemende schoonheid en geestelijk pracht uitstralen dan enig 'natuurlijk wonder' van de fysieke wereld. De massa die toegewijd is aan de vervulling van de goddelijke missie is echt het grootste wonder van G-d.

Dat is wat de rabbijnen er over zeggen en de verwachting die zij uitspreken over de tijd die binnenkort zal aanbreken zeg ik er dan maar bij.

Ik heb er zelf eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. De tekst spreekt voor zich. Wat zal het een geweldige tijd zijn. Soms kun je er gewoon al naar verlangen. Juist ook in de dagen waarin wij leven. Een tijd van onrust, verwarring, ziekte dood, opgeslotenheid, eenzaamheid, armoede en zo kan ik de lijst nog veel en veel langer maken.
Maar nog even volhouden hoor: We zijn er bijna maar nog niet helemaal: Nog even en dan zullen we de Libanon in Israel horen ruisen, alle honger en dorst voorbij, de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde. Niks geen opgeslotenheid en quarantaine meer, geen avondklok meer, vrij reizen zonder groen paspoort, een paar jaar op vakantie naaf Israel om de feesten van de HEERE JHWH te vieren… Wat willen we nog meer…

Jesaja, de oude profeet zag het al helemaal voor zich en hij heeft het voor jou en mij opgeschreven hoe dat er uit zal zien. Luister maar:

Blijdschap om de terugkeer van de vrijgekochten. Er wordt hier gewoon openlijk gesproken over de terugkeer van het volk, en we zien het nu letterlijk voor onze ogen gebeuren.

1De woestijn en de dorre plaatsen zullen vrolijk zijn,
de wildernis zal zich verheugen en in bloei staan
als een roos.

2Zij zal welig in bloei staan en zich verheugen,
ja, zij zal zich verheugen en juichen.
De luister van de Libanon is haar gegeven,
de glorie van de Karmel en de Saron.
Ze zullen zien de heerlijkheid van de HEERE,
de glorie van onze God.

Hij zegt tegen Zijn volk, maar ook tegen jou en mij vandaag, ook in deze verschrikkelijke Coronatijd waarin de leugenaar regeert:

3Versterk de slappe handen,
verstevig de wankele knieën;

4zeg tegen onbedachtzamen van hart:
Wees sterk, wees niet bevreesd!
Zie, uw God!
De wraak zal komen,
de vergelding van God;
Híj zal komen en u verlossen.

5Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan,
de oren van de doven zullen worden geopend.

6Dan zal de kreupele springen als een hert,
de tong van de stomme zal juichen.

Want in de woestijn zullen wateren zich een weg banen
en beken in de wildernis.

7Het dorre land zal tot een waterpoel worden,
het dorstige land tot waterbronnen;
op de woonplaats van jakhalzen, waar hun rustplaats was,
zal gras zijn, met riet en biezen.

8Daar zal zijn een effen baan, een weg;
de heilige weg zal hij genoemd worden.
Een onreine zal er niet over gaan,
want hij zal alleen voor hen zijn. Wie deze weg ook gaat,
zelfs dwazen zullen niet dwalen.

9Daar zal geen leeuw zijn,
geen verscheurend dier zal erop komen;
ze zullen daar niet aangetroffen worden,
maar de verlosten zullen die bewandelen.

10Want wie door de HEERE zijn vrijgekocht, zullen terugkeren;
zij zullen Sion binnenkomen met gejuich.
Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn,
vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen,
verdriet en gezucht zullen wegvluchten.

Als dat geen zegen is.

De woestijn zal bloeien als een roos
De woestijn zal bloeien als een roos
en de steppe zal jubelen en juichen,
want het levend water van Gods Geest
maakt dorstig land tot waterbronnen.

Sta op, Sion en juich,
want de Here heeft u verlost;
want de lamme zal springen als een hert
en de stomme zal jubelen en juichen.

https://www.youtube.com/watch?v=ooUzRgI6e_s

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב