Psalm 72 -14-  Over de Redder gesproken
18/03/2021

Psalm 72 -14- Over de Redder gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


8Hij zal heersen van zee tot zee,
van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.

9De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken,
Zijn vijanden zullen het stof oplikken.

10De koningen van Tarsis en de kustlanden
zullen schatting brengen;
de koningen van Sjeba en Seba
zullen schatten aanvoeren.

11Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen,
alle heidenvolken zullen Hem dienen.

12Want Hij zal de arme redden die om hulp roept,
en de ellendige, en wie geen helper heeft.

Psalm 72 -14-

Over de Redder gesproken

We willen vanmorgen stil staan bij het werk van JHWH. Hij is namelijk een Redder en een Helper. Hij is daar namelijk in gespecialiseerd.

Hij wordt zelfs door Johannes de Redder van de wereld genoemd. We zijn in Johannes toeschouwer van een bijzondere gebeurtenis als hij in Samaria is, bij je weet wel, inderdaad, die vrouw…

En we lezen daar:
En velen van de Samaritanen uit die stad geloofden in Hem om het woord van de vrouw, die getuigde: Hij heeft alles tegen mij gezegd wat ik gedaan heb.
Toen dan de Samaritanen bij Hem gekomen waren, vroegen zij Hem bij hen te blijven, en Hij bleef daar twee dagen.
En er kwamen er nog veel meer tot geloof, vanwege Zijn woord,
en zij zeiden tegen de vrouw: Wij geloven niet meer om wat u zegt, want wijzelf hebben Hem gehoord en weten dat Híj werkelijk de Redder van de wereld is, de Messias.

Na zijn gesprek met de Samaritaanse vrouw bleef Jezus nog twee dagen in Samaria. Van wondertekenen lezen we niets. Wel dat velen gelovig werden om zijn woord. Daardoor wisten ze: hij is de Redder der wereld!

Deze geschiedenis is een prachtig plaatje van de tegenwoordige tijd. De twee dagen die Jezus in Samaria verbleef, spreken van de tweeduizend jaar (2Petr.3:8) waarin de Messias onder de volkeren vertoeft. Daar klinkt zijn woord. En waar het wordt geloofd, vindt Hij erkenning als Redder van de wereld.

Het Evangelie is niet de boodschap dat Jezus jouw Redder wil zijn. Ja, dat is het ook, maar, hij is jouw Redder van hen die om hulp roept. Onvoorwaardelijk. Er valt niets aan toe te doen en gelukkig ook niets aan af te doen. Dat hij jouw Redder is, staat vast omdat hij de Redder van de hele wereld is. Meer is niet mogelijk. En minder is geen Evangelie. Deze boodschap is niet duur, maar ze is evenmin goedkoop. Ze is namelijk gratis. Zonder kleine lettertjes.

En hij toont zichzelf als de Helper of Verlosser zoals de Hebreeuwse tekst zegt en beschermheer van de armen en onderdrukten, die het bijzondere doel zijn waarop Gods oog is gericht.

Hij beschouwt het als zijn taak om om te gaan met degenen met beperkte omstandigheden en met de armen, en hun bloed is kostbaar in zijn ogen.

In het Hebreeuws wordt het woord verlossen of helpen toegepast op vrijheid, bevrijding van gevaren en benauwdheden.

Psalm 72:12 wordt herhaald in Job 29:12 . De betekenis van Psalm 72:14 is dezelfde als Psalm 116: 15 waar we lezen: Kostbaar is in de ogen van de HEERE. Bijzonder toch? Maar in Gods ogen is het sterven ook of misschien wel juist een bevrijding. En zo is het in diepere zin toch ook? Laten we er ook zo eens tegenaan kijken.

Het Hebreeuwse woord voor Redder en Verlosser dat hier gebruikt wordt begint met een jat, een hand zoals wij in het Nederlands zeggen. Het heeft de betekenis van vasthouden. Hoe mooi is die gedachte:

Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen helper heeft. Hij zal ze vasthouden. Hij zal jou en mij vasthouden.

Als dat geen zegen is.

Voor vanmorgen heb ik gekozen voor het lied Mijn Jezus, mijn Redder, een lied uit Opwekking.

mijn Jezus mijn Redder,
Heer er is niemand als U.
laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster,
veilige toren van kracht.
adem en stem, al wat ik ben,
brengen U voordurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij
zing voor de Koning en Zijn heerschappij
bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw Naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

(refrein.)
mijn Jezus mijn Redder
Heer er is niemand als u
laat elk moment al wat ik denk
vol zijn van Uw liefde Heer.

mijn Schuilplaats mijn Trooster
veilige toren van kracht
adem en stem al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aanbidden de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

juich voor de Heer heel de aarde wees blij zing van de Koning en Zijn heerschappij bergen aan bidden de zee juicht mee bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen voordat wat U schiep
mijn leven lang loven want U heb ik lief niets is zo goed als een leven heel dicht bij U.

In de Jaarbeurs Utrecht zingt Miranda de Vlieger het prachtige lied 'Juich voor Heer'. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij de Here. Zingt u mee met dit prachtige lied?

https://www.youtube.com/watch?v=Uq4jTnJhEPo

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב