Psalm 68 -8- Over de berg Sion gesproken
04/02/2021

Psalm 68 -8- Over de berg Sion gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder voor de uitzending:


 

Tekst van de uitzending:

14 Al lag u tussen twee rijen ovenstenen,
toch zult u schitteren als vleugels van een duif, overtrokken met zilver
en zijn veren met bewerkt groenglanzend goud.

15 Toen de Almachtige de koningen in het land overal verspreidde,
sneeuwde het op de berg Zalmon.

16 De berg Basan is een machtige berg,68:16 machtige berg - Letterlijk: berg van God.
de berg Basan is een berg met vele toppen.

17 Waarom, gebergte met al uw toppen, kijkt u met afgunst
naar deze berg, die God als Zijn woning heeft begeerd?
Ja, de HEERE zal er voor altijd wonen.

Psalm 68 -8-

Over de berg Sion gesproken
U mag best wel weten dat ik dit een lastig gedeelte vind om vanmorgen te bespreken. Ik heb er van alles op nagekeken wat de dichter van de psalm met de woorden wil zeggen, maar voor mij blijft het lastig. Er zijn ook maar weinig verklaringen die iets over de tekst zeggen, Het blijft een beetje duister. Soms heb je dat met het Woord van God, Dat je een bepaalde tekst lees en herlees en herlees, maar dat het maar niet oplicht wat de schrijver met de tekst bedoelt.

De Naardense vertaling heb ik er naast gelegd en die zegt:

toen ge laagt te slapen
tussen de stallen:
waren vleugels van een duif
overtrokken met zilver,
haar wieken
met goudgroen gegraveerd;

toen de Geweldige!-
haar met koningen overspreidde,
werd het op de Schaduwberg sneeuwwit!

De volgende verzen beschrijven dat de berg Basan een machtige berg is met veel toppen. In het Hebreeuws wordt hier gezegd dat de berg Basan ‘har Elohim’ is, dus de berg van God.  En wellicht wordt hier de berg Hermon, de grootste berg mee bedoeld. Basan, het noordelijke deel van de regio voorbij Jordanië; in het noorden begrensd door de bergen van Hermon. Een landstreek ten oosten van de Jordaan dat bekend staat om zijn vruchtbaarheid en dat werd geschonken aan de halve stam Manasse.

David gebruikt in de tekst de beeldspraak van een persoon en stelt de vraag waarom deze machtige berg met zijn vele toppen met afgunst en bij wijze van spreken jaloers kijkt naar de berg, die God als Zijn woning heeft begeerd? Waar de HEERE / JHWH voor eeuwig zal wonen.

Dit is niet meer zo moeilijk te begrijpen omdat hiermee wordt verwezen naar de berg Sion, de plaats waar het heiligdom zich bevindt en waar de God van Israel voor altijd zal wonen.

In Psalm 48 bezingen de Korachieten deze stad op onnavolgbare wijze. Luister maar:

Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.
De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.
Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde
,
de stad van de grote Koning!
God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.
Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.
Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.
Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.
Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.
Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:
God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid.

Kijk de wereld en de Verenigde Naties kunnen zich druk maken over de vraag van wie deze stad is en allerlei resoluties aannemen, maar het is de Heere God Zelf van Wie deze stad is. Het is de stad die Adonay heeft begeerd om te bewonen en waar Hij tot in eeuwigheid verblijft.

Lees maar mee in Psalm 78 vers 68 en 69:

Maar Hij verkoos de stam Juda,
de berg Sion, die Hij liefhad.
Hij bouwde Zijn heiligdom, als hoogten,
en vast als de aarde, die Hij voor eeuwig grondvestte.

En in Psalm 132 vers 13 laat de HEERE Zelf er bij wijze van spreken geen enkele twijfel over bestaan:

Want de HEERE heeft Sion verkozen,
Hij heeft het begeerd tot Zijn woongebied.
Dit is, zei Hij, Mijn rustplaats tot in eeuwigheid,
hier zal Ik wonen, want naar haar heb Ik verlangd

We lezen deze woorden vaak gedachteloos, maar wanneer ik deze woorden tot mij door laat dringen, dat binnenkort de HEERE God, daar in Jeruzalem werkelijk Zijn residentie zal hebben en over deze wereld zal regeren in gerechtigheid, dan staat mijn verstand stil. De HEERE God Die hemel en aarde gemaakt heeft, waar ik mijn hele leven over gehoord heb, zal dan eindelijk Zijn bestemming, Zijn rustplaats vinden in Jeruzalem, waar Hij dan zal wonen tot in eeuwigheid.

Juist ook in deze tijd van Corona, waarin we veelal teruggeworpen worden op onszelf, waarin de wereld grotendeels in angst leeft, waarin we ons afvragen, elke keer weer, wat waarheid en leugen is, in een tijd waarin de leugenaar  van de beginne, het voor het zeggen lijkt te hebben, wat is het dan goed om te weten dat de Heere God er boven staat. Boven alle situaties, ook in die van u, hou en mij en binnenkort Hij alles recht zal zetten wat krom is.

Jezus, Yehoshua, zij het 2000 jaar geleden tegen de mensen die om Hem heen stonden al, en Hij zegt het nu tegen jou en mij die zoveel dichter bij Zijn komst leven: Leer van de vijgenboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak al zacht wordt en de bladeren uitspruiten, dan weet u dat de zomer nabij is. Zo ook u, wanneer u al deze dingen zult zien, weet dan dat het nabij is, voor de deur.

Als dat geen zegen is.

We gaan luisteren naar een prachtig en overbekend lied over de stad die de Heere God begeerd en waar Hij binnenkort zal wonen: Godsstad met uw paarlen poorten.

Ik heb deze keer gekozen voor een opname van een aantal koren uit Urk. Maar let eens op die heerlijke kinderstemmen:

https://www.youtube.com/watch?v=pH0DIbJ-WU0

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב