Psalm 68 -23- Over Gods Almacht gesproken
25/02/2021

Psalm 68 -23- Over Gods Almacht gesproken

Klik hieronder voor de uitzending:


35 Geef macht aan God;
Zijn majesteit is over Israël
en Zijn macht tot in de wolken.
O God, U bent ontzagwekkend vanuit Uw heiligdommen;
de God van Israël, Hij geeft het volk kracht en sterkte.

Geloofd zij God!

Psalm 68 -23-

Over Gods Almacht gesproken

We lezen vandaag over de machtige stem die zal uitgaan, zal verkondigen dat de macht die de volken voorheen over Israël uitoefenden niet van henzelf was, maar hen tijdelijk van God gegeven was.

In zekere zin is de bron van de toekomstige macht van Israel een door God gegeven macht. Wanneer Israël in de weg van de  Alomtegenwoordige volgt, versterken zij bij wijze van spreken zijn Almacht.

Het was Gods verlangen om zijn daden als het ware te weerspiegelen in niet alleen de Messias, maar ook in Israel, van wie geschreven staat: Uit Egypte heb ik mijn zoon gezonden. Hierin zien we de gedaante van de Messias weerspiegeld in Israel. De kracht en de toewijding van Israël weerspiegelt in zekere zin de kracht en de macht van Israel.

Wiens majesteitelijke trots boven Israël zweeft, vervolgt de dichter van Psalm 68 dn.

God kan alleen zogezegd trots zijn als Israël trouw en gehoorzaam is aan Zijn Woord. Vervolgens toont Hij de omvang van Zijn Majesteit en trots door edelmoedig te handelen richting Zijn dierbare volk en door Israel te laten zegevieren over hun vijanden. De profeet Jesaja 49: 3 profeteerde over Israël: in wie Ik, zegt JHWH zal worden verheerlijkt. We lezen daar:

Hij heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Knecht,
Israël, in Wie Ik Mij zal verheerlijken.

Wat een ongelooflijk positie heeft het volk Israel niet in het heilsplan van God met Zijn schepping vind je ook niet? Maar terwijl ik dat zeg, moet ik tegelijkertijd denken aan de posities die wij ontvangen wanneer we de God van Israel hebben mogen leren kennen. Dan kunnen we in wezen deze woorden ook op onszelf betrekken. Op jou en mij. Dan heeft Hij ook tegen jou en Mij gezegd: U bent Mijn knecht, nee mooier nog want Hij heeft gezegd, Ik al u niet meer dienstknechten noemen maar Vriend, en daarvan zegt Hij tegen jou en mij: In Wie Ik Mij zal verheerlijken. Wat een ongelooflijke zegen heeft de God van hemel en aarde jou en mij niet geschonken zeg. We zijn schat en schat rijk!

En dan vervolgt de tekst: wiens macht in de wolken is
Wanneer Gods almacht op aarde wordt erkend, geeft Hij om zo te zeggen de kracht om Zijn macht uit te oefenen over de hemelse krachten hierboven. In de hemelse gewesten. En laten we die niet uitvlakken. Daar heeft Israel en jij en ik elke dag mee te maken. Wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed , maar tegen de overheden,  tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van deze aeon, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, herinnert Paulus ons er aan.

Wanneer Israel en wij als gelovigen strijd ervaren, zal over het algemeen voor het oog deze strijd, een strijd lijken tegen mensen van vlees en bloed. Maar de Schrift zegt dat wij geen strijd hebben tegen vlees en bloed, maar dat er achter wat wij zien, andere machten verborgen zijn.

Maar laten wij als gelovigen onze positie waarin wij als gelovigen gezet zijn niet vergeten: Wij zijn samen met Christus gezet in de hemel (Ef.2:6) en daar is ons leven (Kol.3:3). Eerder in de Efeze brief zei Paulus dan ook:

10  opdat nu door de gemeente (ecclesia) aan de overheden en de machten in de hemel de veelkleurige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden.

God maakt nu, door Zijn ecclesia (=uitgeroepenen) aan de overheden en machten in de hemel Zijn veelkleurige wijsheid bekend. Die machten zijn de geestelijke krachten die deze wereld beheersen. Achter de schermen, want het zijn geestelijke machten en dus onzienlijk. Wij zijn hun opponenten, omdat we met de Messias zijn gesteld over het heelal (Ef.1:22), wiens macht in de wolken is zegt Psalm 68 al. David wist het al!

De strijd die Israel en ook wij ervaren is dus inderdaad niet tegen vlees en bloed, want achter de zichtbare strijd bevinden zich deze onzienlijke machten. Israel en ook wij hoeven ons ook geen zorgen te maken, want in de Messias, in Christus zijn we meer dan overwinnaars (Rom.8:37). De afloop staat al vast, Hij heeft de overwinning behaald en wij dat zijn Israel en wij, de gelovigen uit de volken zullen met Hem over het universum gesteld worden.

Als dat geen zegen is.

Dan zijn we weer aan het einde van deze indrukwekkende Messiaanse psalm en aan het einde van deze uitzending gekomen en wil ik u bedanken voor het luisteren naar dit programma. Rest mij u Gods zegen voor deze dag toe te wensen.

De Eeuwige zij voor u om u de weg te wijzen.
De Eeuwige zij achter u om u in de rug te sterken.
De Eeuwige zij naast u als een goede vriend.
De Eeuwige zij om u heen als een beschermende mantel.
De Eeuwige zij in u als liefde en vrede

We gaan luisteren naar het lied:

https://www.youtube.com/results?search_query=he+is+light+hebrew

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב