Psalm 68 -20- Over wilde dieren, stieren en kalveren gesproken
22/02/2021

Psalm 68 -20- Over wilde dieren, stieren en kalveren gesproken

Passage: Psalm 68

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


31 Bestraf de wilde dieren in het riet,
de horde stieren onder de kalveren van de volken,
hem die zich onderwerpt met stukken zilver.
Hij heeft de volken uitgestrooid die vreugde vinden in oorlog.

Psalm 68 -20-

Over wilde dieren, stieren en kalveren gesproken

Het Hebreeuwse woord voor ‘bestraffen’ wordt in de Joodse Bijbel vertaald met ‘vernietigen’.

Vernietig het beest van het riet.

Dit beschrijft de hebzuchtige en overheersende natie die de volkeren van de wereld vertrapt, net zoals een wild zwijn door dun riet stormt. Veel bronnen uit de Talmoed en Midrasj identificeren dit beest, naar het Romeinse rijk en/of naar de nakomelingen van Ismael

Volgens de Zohar, dat is een verzameling commentaren op de Thora, verwijst dit naar de nederige oorsprong van het Romeinse rijk. Toen Salomo met zijn vrouwen zondigde, begon God de soevereiniteit van Israël over te dragen aan Rome. Om dit te symboliseren zendt de Almachtige de engel Gabriël naar een eenzame, riet in de Middellandse Zee. uiteindelijk verzamelde het puin zich rond dit riet en vormde het Italiaanse schiereiland. Dit betekent dat Rome in wezen zwak was; haar kracht lag in haar diplomatieke vaardigheid in het vormen van krachtige allianties. In wezen waren deze naties als puin of afval dat zich aan elkaar vastklampt en stolt tot een sterke positie, zo zeggen de Rabijnen.

Deze vijand valt aan met lange speren die op riet lijken. Alles wat Rome doet, wordt met dezelfde rietpen opgetekend. Rome claimde de belichaming van cultuur en beschaving te zijn. Haar pen creëerde echter niet alleen westerse wetten, literatuur en kunst, maar ook de meest onmenselijke graden van marteling en dood tegen Israël en andere naties. In de kern waren de Romeinen meedogenloze, militaristische barbaren, niet beter dan het wilde beest van het riet, zoals beschreven in Psalm 68.

Dan beschrijft Psalm 68 de horde of de vergadering van stieren.

De vergadering van stieren. Onder de kalveren van naties. Meiri haalt Psalm 22:13 aan waar de machtigste naties met stieren worden vergeleken Luister maar wat we daar lezen:

Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Basan hebben mij omsingeld.

De zwakkere naties, worden in Psalm 68 vergeleken kalveren.

Zij wordt in Psalm 68 beschreven als een die zich onderwerpt met stukken zilver.

Deze corrupte volken zou zich naar de diepste diepten bukken en kruipen uit liefde voor geld. Hirsch merkt op dat de wortel van deze woorden, in het hebreeuws omschreven als modder aangeeft dat de verfijning en cultuur van Rome een ruwe façade is. Ze zouden in smerigheid en modder rondlopen voor geld. Dit doet mij denken aan de uitdrukking: Het slijk der aarde.

Aangezien deze natie het minste spoor van zelfrespect mist, zouden ze hun ziel verkopen voor slechts een stukje zilver.

Dit alles, inclusief de poetische taal die in Psalm 68, maar ook gewoonlijk vaak in de Bijbel, maar in het Midden Oosten wordt gebruikt, doet mij denken aan Rome, het Romeinse Rijk, maar ook aan het tegenwoordige Westen, bestaande uit de Europesche Monetaire Unie, de Europesche Unie.

Ik weet niet of je wel eens in Rome en het vaticaan geweest bent, maar de verschrikkelijke rijkdom die daarvan af straalt is werkelijk misselijk makend. De rijkdom waar de Roomse Kerk zich mee heeft verrijkt over de ruggen van vele armen en dan denk ik aan de verschrikkelijke aflaat handel om maar eens te noemen is ten hemel schreiend. En wat te denken van het hele Romeinse Rijk wat zich heden ten dagen nog steeds manifesteert in de Europesche Unie draait slechts om een ding, gel, geld en nog eens geld. En dat terwijl de zwakkeren in deze wereld, het riet, door de wilde dieren, door de horde stieren en door de kalveren totaal vertrapt worden. Niet gezien worden. Er is inderdaad niets nieuws onder de zon zoals de Prediker zegt.

Maar er is hoop, hoop voor de toekomst, want het rijk van de wilde dieren en het rijk van Rome en het Rijk van Ismael wankelt op zijn benen. Want het volgende vers van Psalm 68 leert ons:

Vorstelijke gezanten zullen uit Egypte komen,
Cusj zal zich haasten zijn handen naar God uit te strekken.

Als dat geen zegen is.

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב