Psalm 68 -13-: Over een harige schedel geproken…
11/02/2021

Psalm 68 -13-: Over een harige schedel geproken…

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Ja, God zal de kop van Zijn vijanden verpletteren,
de harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat.68:22 wie … doorgaat - Letterlijk: wie in zijn schulden wandelt.

Psalm 68 -13-

Laat ik maar heel eerlijk zijn vanmorgen. Ik zie er als een berg tegenop om dit vers te overdenken. Ik denk liever na over teksten waarin de Heere / JHWH spreekt over Zijn genade. En dat doen we in dit programma ook vaak. Maar ook deze tekst staat in Zijn Woord en is een realiteit.

Maar weet u, we gaan het zien wat Hij vanmorgen ons gaat brengen.

Ik ben maar weer eens te rade gegaan bij de Joodse uitleggers en kwam daar iets tegen waarvan ik geen enkel vermoeden had dat dit met deze tekst in verband zou kunnen staan. En ik wil het graag delen met je.

De tekst zegt:
Ja, God zal de kop van Zijn vijanden verpletteren

De tekst zegt volgens de oude Rabbijnen dat God spreekt over het hoofd van zijn vijanden. De kop, de heerser, de chef. Dat doet mij ineens denken aan Genesis 3 waar de HEERE God het volgende tegen de slang profeteert:

Toen zei de HEERE God tegen de slang:
Omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt
onder al het vee en onder alle dieren van het veld!

Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten, al de dagen van uw leven.
En Ik zal Matt. 4:1vijandschap teweegbrengen tussen u en de vrouw,

en tussen uw nageslacht en haar Nageslacht;
Dat zal u de kop vermorzelen,
en u zult Het de hiel vermorzelen.

Het Nageslacht met een Hoofdletter, Yeshua, Jezus zal de kop van de slang vernietigen, vermorzelen. Zo komen Genesis 3 en Psalm 68 wel heel dicht bij elkaar vind je ook niet? Wie had dat kunnen vermoeden bij deze tekst.

De vernietiging zal direct en volledig zijn. het zal gericht zijn op het hoofd, het belangrijkste deel van het lichaam. Dat wat leiding geeft aan de vijanden van God, En we weten allemaal wie dat is. Het is opnieuw de slag uit Genesis 3.

Yaavetz HaDoresh, een Joodse Rabbijn, vertaalt hier bij de eerste van Zijn vijanden Esau’s nageslacht Amalek, de eerste vijand die joden aanviel toen ze Egypte verlieten en naar het Beloofde Land op weg waren. Zij wilden dat op een heel slinkse en lage manier voorkomen door Israel in de achter linie waar de zwaksten van het volk, de vrouwen en de kinderen liepen, voorkomen. Van Amalek zegt de Schrift, dat zij de eerste, het hoofd, de aanvoerders van de naties zijn Amalek. We lezen daarvan in Numeri 24 vers 20 dit:

Toen Bileam Amalek zag, hief hij zijn spreuk aan, en zei:
Amalek is de voornaamste van de heidenvolken,
maar zijn einde is dat hij ten onder gaat.

En denk nu niet dat Amalek in onze tijd er niet meer is of niet meer bestaat, maar het blijkt springlevend te zijn. Wil je daar meer over weten dan kan ik echt het boek van Anco van Moolenbroek aanbevelen: Ezau, hij is Edom, waarin hij op minutieuze wijze Amalek aanwijst in de tijd waarin zij leven.

En dan vervolgt de tekst van Psalm 68:

Ja, God zal de kop van Zijn vijanden verpletteren, de harige schedel van wie met zijn schuldige wandel doorgaat.68:22 wie … doorgaat - Letterlijk: wie in zijn schulden wandelt.

De harige schedel… Wat moeten we daar bij bedenken. Het doet ons denken aan de schedel van Esau, die wordt beschreven als een harige man (Genesis 27:11). Esau probeert zijn boosheid te verbergen onder een façade van valse mooie woorden.

De Rabbijnen zeggen: Hij lijkt op het varken dat probeert te bewijzen dat het koosjer is. Daarom zal Esau's schedel maat voor maat gespleten zijn.

De kruin is het centrum van de schedel, waar de haarlijn gewoonlijk in afzonderlijke delen uiteen valt.

Omdat de kruin het meest bovenste punt van het hoofd is, wordt beschreven dat wanneer hemelse decreten op een persoon neerdalen, ze hierop vallen. Wanneer Mozes de stammen zegent lezen we in Deuteronomium 33:

Over Jozef zei hij:
Moge zijn land door de HEERE gezegend zijn,
met het beste van de hemel, met dauw,
en met het beste van de watervloed die beneden ligt;
met de beste opbrengst van de zon,
en met het beste wat de maan voortbrengt;
met het voornaamste van de aloude bergen,
en met het beste van de eeuwige heuvels;
met het beste van de aarde en haar volheid,
en met de goedgunstigheid van Hem Die in de doornstruik woonde.
Laat het komen op het hoofd van Jozef,
ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers!

En dan vervolgen de woorden van Psalm 68: wie met zijn schuldige wandel doorgaat

Letterlijk staat er: van hem die slentert met zijn schuld. De slechte man volgt kalm zijn dagelijkse sleur en wordt niet gekweld door zijn schuld; hij weigert zich te bekeren. Hij blijft zijn kwade manieren verspreiden en voegt nieuwe overtredingen toe aan zijn schuldrecord., leest de Jood.

Tja, we zijn aan het einde van de tekst gekomen die, zoals we gezien hebben spreekt over niemand anders dan van wie we in Genesis 3 lezen, de slang, wiens kop uiteindelijk vermorzeld zal worden. En door wie: Door het Nageslacht met een hoofdletter over wie we in Genesis 3 al lezen. De Redder der wereld.

Als dat geen zegen is.

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב