Psalm 68 -11-:  Over Yeshua gesproken
09/02/2021

Psalm 68 -11-: Over Yeshua gesproken

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


3Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze zaligheid. Sela
Psalm 68 -11-

Over Yeshua gesproken
De voorgaande keer hebben we stil gestaan bij de woorden:

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.

Deze keer wil ik stilstaan bij de woorden; Die God is onze zaligheid’. Die God…
Die ‘el’, het Hebreeuwse woord voor God is onze zaligheid. ‘El’, de benaming voor God heeft de betekenis van alles wat sterk is; ook een ram (van zijn kracht); een pilaar (als een sterke ondersteuning); een eik of andere sterke boom. We hebben dus niet zomaar met een bepaalde God te maken, met een krachteloze God, maar met een God die symbool staat voor alles wat sterk is.

Maar dan zit er ook iets onverwachts prachtigs in deze tekst: Die God is onze zaligheid.

En het woord zaligheid is het woord: y@shuw‘ah [yesh-oo’-aw]; de Hebreeuwse en oorspronkelijke naam voor Jezus. Wat geweldig is het woord van God toch. Zeker wanneer we het Hebreeuws leren lezen en ontdekken.

Geloofd zij de Heere;
dag aan dag overlaadt Hij ons.
Die God is onze Yeshua, Jezus.

Yeshua, de Heere Jezus, wordt zomaar, al in het Eerste Testament geopenbaard. Komt zomaar tevoorschijn. Yeshua heeft de letterlijke betekenis van iets gered, d.w.z.  bevrijding; vandaar hulp, overwinning, voorspoed: - bevrijding, gezondheid, hulp, redding, redden, redden, welzijn.

Weet je, het woord van God blijft mij altijd weer verrassen. Op de meest onverwachte momenten blijkt er een onvermoede schat in het Woord aanwezig te zijn.

En de eerste keer vinden we het woord voor zaligheid al in Genesis 49 vers 18 waar we Jacob op zijn sterfbed horen zeggen: Op Uw zaligheid wacht ik, HEERE!

Eigenlijk staat er: Op Uw Yeshua, Jezus wacht ik HEERE! Wat een ongelooflijke verwachting had Jacob al. Ik ben er totaal verbijsterd over.

Yeshua, Jezus, geopenbaard in de Tenach. Jezus geopenbaard in nota bene het eerste Bijbelboek, het boek van de wording en baring van deze wereld die al totaal in verlorenheid lag, dan is daar ineens Yeshua, Jezus.

Ik heb er behoefte aan om de woorden uit Lucas 1 te lezen:

26In de zesde maand werd de engel Gabriël door God gezonden naar een stad in Galilea, waarvan de naam Nazareth was,

27naar een maagd die ondertrouwd was met een man, van wie de naam Jozef was, uit het huis van David; en de naam van de maagd was Maria.

28En toen de engel bij haar binnengekomen was, zei hij: Wees gegroet, begenadigde. De Heere is met u. U bent gezegend onder de vrouwen.

29Toen zij hem zag, raakte zij in verwarring door zijn woorden, en zij vroeg zich af wat de betekenis van deze groet kon zijn.

30En de engel zei tegen haar: Wees niet bevreesd, Maria, want u hebt genade gevonden bij God.

31 zie, u zult zwanger worden en een Zoon baren en u zult Hem de Matt. 1:21Naam Jezus geven.

32Hij zal groot zijn en de Zoon van de Allerhoogste genoemd worden, en God, de Heere, zal Hem de troon van Zijn vader David geven,

33 en Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Ik lees het laatste vers nogmaals, juist ook in de tijd waarin wij leven is het goed om deze woorden goed tot ons door te laten dringen.

Deze Yoshua, deze Jezus, deze zaligmaker, Hij zal over het huis van Jakob Koning zijn tot in eeuwigheid en aan Zijn Koninkrijk zal geen einde komen.

Als dat geen zegen is.

https://www.youtube.com/watch?v=gwgNtLl0SsI

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב