Psalm 56 vers 4 – 5:    Over het geloof gesproken
08/10/2020

Psalm 56 vers 4 – 5: Over het geloof gesproken

Passage: Psalm 56

Op de dag dat ik vrees,
vertrouw ík op U.
In God prijs ik Zijn woord,
op God vertrouw ik, ik vrees niet;
wat zou een schepsel mij kunnen doen?

Psalm 56 vers 4 – 5

Over het geloof gesproken

Op het eerste gezicht lijkt de schrijver van de Psalm hier nogal grote woorden te gebruiken. Deze woorden moeten we echter vanuit arrogantie spreken.

Zonder geloof zijn deze woorden helemaal niets waard, ijdel, leeg, zonder waarde. Zelfs gevaarlijk.

Maar de andere kant is net zo waar. Wanneer je werkelijk een kind van God bent en deze woorden niet durft uit te spreken. Wellicht door de angst dat we het geloof niet hebben.

En daarom maar onze mond houden? Niet getuigen van de hoop die in je leeft? Niet te spreken van Zijn trouw aan jou bewezen en dat je juist daarom vertrouw op Hem. Hem vertrouw op Zijn Woord? Je niet bang bent voor mensen die je misschien soms wat meewarig aankijken omdat je goed van Hem spreekt…?

Laten we eerlijk zijn…

Is ons geloof dan niet religie in plaats van een werkelijk levende relatie met Hem? Hij die je liefheeft? Zit hij werkelijk op de troon van ons leven? Als dat zo is betekend het dat Hij het werkelijk voor het zeggen in je leven…

Is het dan te veel gevraagd om zo getuige van Hem te zijn?

Of zeggen we het de dichter van de Psalm na:

Op de dag dat ik vrees, vertrouw ík op U. In God prijs ik Zijn woord, op God vertrouw ik, ik vrees niet; wat zou een schepsel mij kunnen doen?

De tekst spreekt tot tweemaal toe over vrees, over angst. Daarmee gaat de God niet voorbij aan onze persoonlijke situatie, waarin we soms angstig en bang zijn.

Maar tegelijkertijd, in het midden van de angst, in het midden van de moeilijkheden roepen we onszelf toe: Ik vertrouw op U.

Ook dat spreekt de dichter tot tweemaal toe uit!

In Hem mogen we wandelen, op Hem mogen we vertrouwen. Echt geloof is zo simpel.   Een kind kan het. Wanneer we niet worden als een kind….

 Muziek
Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser

 Tekst
Ik bouw op U, mijn schild en mijn verlosser,
niet eenzaam ga ik op de vijand aan.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Sterk in Uw kracht, gerust in Uw bescherming,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Gelovend ga ik, eigen zwakheid voelend
en telkens meer moet ik Uw kracht verstaan.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.
Toch rijst in mij een lied van overwinning,
ik bouw op U en ga in Uwe naam.

Ik bouw op U, mijn Schild en mijn Verlosser,
gij voert de strijd, de huld' is u gewijd.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.
In 't laatste uur zal 'k zegevierend ingaan,
in rust met U die mij hebt voortgeleid.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב