Psalm 56 vers 1 – 3:  Over de Overwinnaar gesproken
07/01/2020

Psalm 56 vers 1 – 3: Over de Overwinnaar gesproken

Passage: Psalm 56

Een gouden kleinood van David, voor de koorleider,
op ‘Duif op verre eiken’ toen de Filistijnen hem gegrepen hadden te Gath.
Wees mij genadig, o God, want de sterveling wil mij opslokken;
de hele dag onderdrukt mij de bestrijder.
Mijn belagers willen mij de hele dag opslokken,
want ik heb veel bestrijders, o Allerhoogste!

Psalm 56 vers 1 – 3

Over de Overwinnaar gesproken

Zou David zoveel vijanden hebben gehad als hij niet tot koning was gezalfd. Waarschijnlijk niet. Daarvoor leefde hij toch rustig bij de schapen?

Kijk wat er met Jezus is gebeurd, de meerdere David of Geliefde, zoals zijn naam betekend.

Mensen zagen hem als een gevaar in plaats van de Zoon van God die verlossing bracht.

Dit is wat er gebeurd op het moment dat we dicht bij God komen en Zijn heerlijkheid zich in ons gaat openbaren.

David heeft veel bestrijders, veel vijanden, mensen die niet kunnen accepteren wat God in David ziet.

Jezus had veel bestrijders, veel vijanden, mensen die niet konden accepteren van Zijn Vader in Hem zag.

Israël, het volk van God heeft veel bestrijders, veel vijanden, mensen die niet kunnen accepteren wat Vader in hen ziet. Ook vandaag de dag.

En laten we ons niets wijs maken: Kinderen van God hebben veel bestrijders, veel vijanden, mensen die niet kunnen accepteren wat God in hen, in u, jou en mij ziet.

Het moment dat wij de Heere Jezus, de Eeuwige, werkelijk en uit een oprecht hart willen volgen is er niet van het ene op het andere moment vrede in ons leven, dan begint juist de strijd. Vroeger zeiden de mensen die de Heere kenden dan wel tegen je: ‘Welkom in de strijd.’

Want het kwaad, de grote tegenstander, de duivel en zijn engelen, willen en kunnen het licht van God niet accepteren.

En zoals zij Hem niet hebben willen accepteren, ja zelfs hebben gemarteld en gedood, hoe zouden zij dan omgaan met Zijn volk? Met Israël? De geschiedenis spreekt immers voor zich? En hoe gaat de tegenstander te keer als en briesende leeuw en zoekt wie hij kan verslinden? Let eens op de verschrikkelijke vervolgingen die er in de wereld plaatsvinden van Christenen. De Christenvervolging is nog nooit zo intensief en verschrikkelijk geweest als in onze dagen.

En hoe zouden ze dan ons die Jezus oprecht willen volgen, accepteren?

Maar, daar houdt het gelukkig niet mee op! Want zegt de apostel Paulus ‘Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad.’

Hier ligt het wonder van het Evangelie. Dat de apostel uit eigen ervaring kan doorgeven: onze kracht wordt in zwakheid volbracht, door nederlaag tot overwinning, door dood tot opstanding, wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.

En zo worden we ‘meer dan overwinnaars’. Niet uit ons zelf, maar door Hem, Die ons heeft liefgehad.

Muziek
Meer dan overwinnaars

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב