Psalm 48 -1-: Over Jeruzalem gesproken
28/05/2020

Psalm 48 -1-: Over Jeruzalem gesproken

Passage: Psalm 48

Een lied, een psalm, van de zonen van Korach.

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde,
de stad van de grote Koning!

God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.

Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.

Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.

Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.

Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.

Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:

God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela

O God, wij gedenken Uw goedertierenheid
in het midden van Uw tempel.

Zoals Uw Naam is, o God,
zo is Uw roem,
tot aan de einden der aarde;
Uw rechterhand is vol gerechtigheid.

Laat de berg Sion zich verblijden;
laat de dochters van Juda zich verheugen omwille van Uw oordelen.

Ga rondom Sion en loop eromheen,
tel haar torens,
richt uw hart op haar vestingwal,
kijk nauwkeurig naar haar paleizen
om het aan de volgende generatie te vertellen.

Want deze God is onze God,
eeuwig en altijd;
Híj zal ons leiden tot de dood toe.

Psalm 48

Over Jeruzalem gesproken
De komende dagen willen we over het vervolg van Psalm 24 nadenken en dat is psalm 48.

Want, zoals we eerder besproken hebben geeft de Misjna aan dat de levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week: Op de eerste dag, de zondag, Psalm 24 en op de maandag Psalm 48, op de dinsdag Psalm 94, op de donderdag Psalm 81 op de vrijdag Psalm 93 en tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, de sabbat Psalm 92.

Daarom dus willen we de komende dagen nadenken over Psalm 48. Daar waar de Heere God in Psalm 24 nog voor de poorten van Jeruzalem stond om door Zijn volk onthaald te worden lezen we in deze Psalm dat Hij woning gemaakt heeft en regeert vanuit Zijn paleis.

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg.

Mooi van ligging,
een vreugde voor heel de aarde,
is de berg Sion aan de noordzijde,
de stad van de grote Koning!

God is in haar paleizen;
Hij is er bekend als een veilige vesting.

Maar ook vandaag moeten we met twee woorden spreken. Want voor het zover was, voor er gesproken moest en moet en wel wat plaatsvinden:

Want zie, koningen hadden zich verzameld,
zij waren samen opgetrokken.

Zodra zij de stad zagen, waren zij verbijsterd,
zij werden door schrik overmand, zij haastten zich weg.

Huiver greep hen daar aan,
smart als van een barende vrouw.

Met een oostenwind breekt U
de schepen van Tarsis stuk.

Zoals wij het gehoord hadden,
zo hebben wij het gezien
in de stad van de HEERE van de legermachten,
in de stad van onze God:

God zal haar stand doen houden tot in eeuwigheid. Sela

Misschien heb je net als mij nogal eens overkomt, de neiging om de woorden die je in de Bijbel leest op jezelf te betrekken. En daar is niets mis mee. Maar laten we ons wel realiseren dat de woorden van God altijd een geadresseerde kennen.

De psalm waar we vandaag en de komende dagen over willen gaan nadenken spreekt vooral en in eerste instantie over het volk van God. En dat is niemand anders dan Israël en Israël alleen.

Zoals je misschien weet zorgden de nakomelingen van Korach, de Korachieten of de Levieten die voor de muziek bij de tempeldiensten.

Zij waren het die verantwoordelijk waren als poortwachters van de stad Jeruzalem. We lazen daarover al in Psalm 24. En zoals je weet was dat niet overbodig. Vele malen werd Jeruzalem bedreigt door de landen die Israël omringden. Wat dat betreft is er helaas nog niet veel veranderd.

Ook vandaag wordt Israël en daarmee Jeruzalem bedreigt door de omringende landen, maar claimen onder andere ook de moslims Jeruzalem als hun heilige stad. Dat is natuurlijk mooi bedacht, maar wanneer je weet dat Jeruzalem geen enkele keer in de Koran wordt genoemd doet dat toch minimaal vreemd aan… Maar we gaan terug naar de tekst.

Wanneer we weten dat de Korachieten, niet alleen zangers waren maar eveneens poortwachters van de stad Jeruzalem, zal het je niet verbazen, dat in deze psalm uit volle borst bezongen wordt.

Jeruzalem is gelegen op een bergrug, 750 m boven de zeespiegel. Van alle kanten klim je bergopwaarts om in de stad te komen. De tempel van Salomo stond op de berg Sion (een noordelijke heuvel van Jeruzalem, vgl. vers 3), en iedere Jood, die de hoofdstad naderde, kwam onder de indruk van zijn schoonheid: ‘Schoon door zijn verhevenheid, een vreugde voor de ganse aarde is de berg Sion … de stad van de grote Koning’, zo lezen we in vers 3.

In Psalm 48 wordt de heerlijkheid Jeruzalem bezongen. Want in Jeruzalem staat de tempel en de tempel was de woning waar God in verbleef. De nabijheid van God werd daar als op geen andere plaats ervaren. Daar, in de tempel, mochten Israëlieten ervaren dat God in Sion woont.

Maar wacht even, zo zal het ook straks zijn, in de nabije toekomst. Want in Psalm 92 lazen we over de sabbatdag en op de eerste dag lazen we over Psalm 24. Over Zijn ontvangst in Jeruzalem: Verhef u o poorten! En nu lezen we over Zijn verblijf waar de tempel zal staan. Daar, in de tempel, zal Zijn volk ervaren dat Hij in Sion woont. Heel binnenkort.

Alleen van deze stad had de Heere gezegd: Hier zal Ik wonen, want Ik heb ze begeerd lezen we in Psalm 132:14. Alles in die stad getuigt van Gods liefde. Alles in die stad getuigt van Gods onveranderlijke trouw en van Zijn bewarende en vergevende genade.

Het is helemaal niet vanzelfsprekend dat Jeruzalem nog steeds bestaat. Want het is heel wat keren gebeurd dat die stad verwoest werd. Zo vaak zelfs dat het huidige straatniveau maar liefst 15 meter hoger ligt dan in de tijd van Jezus’ omwandeling.

Inderdaad:

De HEERE is groot en zeer te prijzen,
in de stad van onze God, op Zijn heilige berg

Jeruzalem is Zijn stad! En ligt op Zijn Heilige berg!

De HEERE is groot en zeer te prijzen. Punt uit zou ik zeggen! Als dat geen zegen is!

Ik moet onwillekeurig denken aan dat prachtige lied waarin over deze stad gezongen wordt:

Muziek
Lichtstad met uw paar'len poorten

Tekst
Lichtstad met uw paarlen poorten,
Wond're stad zo hoog gebouwd
Nimmer heeft men op deez' aarde,
Ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

Heilig oord vol licht en glorie
Waar de boom des levens bloeit
En de stroom van levend water
Door de gouden godsstad vloeit.

Schoon tehuis voor moede pelgrims
Komend uit de zand-woestijn,
Waar zij rusten van hun werken
Bij de springende fontein.

Wat een vreugde zal dat wezen
Straks vereend te zijn met Hem
In die stad met paarlen poorten
In het nieuw Jeruzalem.

Koor: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
Luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen tranen
In het nieuw Jeruzalem.

(Bron: Glorieklokken.)

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב