Psalm 47 vers 1-3:  Over Gods overwinning gesproken
08/11/2019

Psalm 47 vers 1-3:  Over Gods overwinning gesproken

Passage: Psalm 47 vers 1-3


Psalm 47 vers 1-3:  Over Gods overwinning gesproken

Vandaag en de komende dagen willen we met elkaar nadenken over deze Psalm.. Voor het verband lezen we de hele psalm.

Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
Alle volken, klap in de handen;
juich voor God met luide vreugdezang.
Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend,

een groot Koning over de hele aarde.
Hij onderwerpt volken aan ons,
Hij brengt natiën onder onze voeten.
Hij kiest voor ons ons erfelijk bezit uit:

de glorie van Jakob, die Hij heeft liefgehad.

Sela

God vaart op onder gejuich,
de HEERE vaart op onder bazuingeschal.
Zing psalmen voor God, zing psalmen,
zing psalmen voor onze Koning, zing psalmen,

want God is Koning over heel de aarde;
zing psalmen met een onderwijzing.

God regeert over de heidenvolken;
God zit op Zijn heilige troon.
De edelen van de volken voegen zich
bij het volk van de God van Abraham;
want de schilden van de aarde zijn van God.
Hij is zeer hoog verheven!

 

Overdenking

Vandaag denken we na over de eerste drie verzen van de psalm en we lezen ze nog een keer:

Een psalm, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
Alle volken, klap in de handen;
juich voor God met luide vreugdezang.
Want de HEERE, de Allerhoogste, is ontzagwekkend,
een groot Koning over de hele aarde.

Je hoeft er geen groot bijbeluitlegger voor te zijn om bij het lezen van deze psalm tot de conclusie te komen dat de situatie die de psalm bespreekt nog niet aangebroken is.

De HEERE manifesteert Zich in de tijd waarin wij leven nog niet als Koning en de volken klappen en juichen bepaald nog niet in vreugdegezang voor de HEERE.

Ik wil niet somber zijn, maar we zien in de tijd waarin wij leven dat de zonde in de wereld hand over hand toe neemt.

Maar deze psalm spreekt van een totaal andere situatie en zullen we dus profetisch moeten lezen. Deze periode is aanstaande. De periode dat Hij een ontzagwekkend en een groot Koning zal Zijn over de hele aarde. En dat alle volken in de handen zullen klappen en zullen juichen voor God met luid vreugdegezang.

Wat een geweldige tijd zal dat zijn. Wat een totale ommekeer zal er dan in deze wereld hebben plaatsgevonden. Daar waar nu de satan nog rond gaat als een briesende leeuw en het voor een groot deel nog voor het zeggen lijkt te hebben in deze wereld. Hij zal het allemaal op moeten geven en definitief overwonnen worden door Koning Jezus, de Koning van Israel.

Het is om blij van te worden. Nu al, toch?!

Maar zij die de Heere God hebben mogen leren kennen in hun leven hoeven toch zeker niet te wachten op deze periode? Wij hebben alle reden om nu al Hem te loven en te eren! Hem alle lof en dank te brengen van ons leven.

Hij heeft het immers in ons leven voor het zeggen… toch? Of hebben we, wanneer we tot het geloof in de Heere Jezus nog iets achter gehouden. Heb je wel je hart aan Hem gegeven, maar bepaal je vaak nog zelf je leven? Je carrière, je werk, je dagindeling en wat er nog meer kan zijn. Kortom, laat je je leiden door de Heere God of bepaal je zelf nog voor een groot deel je leven. Als dat laatste zo is, mag ik je dan uitnodigen om uit te stappen en vandaag het rigoureuze besluit te nemen om alles, maar dan ook alles in Zijn hand te leggen? Stop er mee om iets achter de hand of voor jezelf te houden en leg ALLES in Zijn hand. Het laatste wat van een mens bekeerd moet worden is zijn portemonnee wordt er wel eens gezegd, en misschien is dat ook wel zo. Durf je het aan om die aan Hem te geven en tegen Hem te zeggen: Doe u maar met mijn geld wat u wilt?

Je zult zien dat wanneer je jezelf helemaal aan Hem geeft, Hij je niet met lege handen zal laten staan maar je leven en je portemonnee rijk zal zegenen.

We gaan weer even terug naar de tekst. We hebben als wedergeboren mensen alle reden om Hem nu al te loven en te prijzen. Wij als nuchtere Nederlanders doen dat vaak op een wat ingetogen wijze.
Anderen in de wat meer charismatische gemeenten geven daar wat meer expressie aan door inderdaad te klappen, de handen omhoog te steken, te juichen en soms zelfs te dansen.

Jammer genoeg nemen we daar elkaar ook weer vaak de maat in en hebben ons oordeel over elkaar klaar. Maar laten wij dat niet doen vandaag. Blij zijn, Hem eren, hem danken kan op talloze manieren. Hem de eer geven is waar het uiteindelijk om draait. Hem komt toe alle lof en eer!

Dan is de blijdschap over God en Zijn goedheid groter dan de vorm waarop we dat tot uitdrukking brengen.

Muziek

U Komt Alle Eer Toe, En Aanbidding

 

 

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב