Psalm 46 vers 11 – 12: Over toekomst gesproken
07/11/2019

Psalm 46 vers 11 – 12: Over toekomst gesproken

Passage: Psalm 46 vers 11 – 12

Psalm 46 vers 11 – 12: Over toekomst gesproken

Geef het op en weet dat Ik God ben;
Ik zal geroemd worden onder de heidenvolken,
Ik zal geroemd worden op de aarde.
De HEERE van de legermachten is met ons;
de God van Jakob is voor ons een veilige vesting.

Overdenking

We moeten begrijpen dat Israel zich er van bewust was dat zij het volk van God waren. Abraham was gekozen om een volk te worden dat een licht mocht zijn in deze wereld. Door hem en zijn nakomelingen zou de hele wereld gezegend worden. Hierdoor was de positie van het volk Israel heel anders dan de positie van de rest van de wereld.

G’d gaat Zijn weg met Zijn uitverkoren volk Israel. Hij roept zijn volk om te erkennen dat Hij G’d is. Maar dat niet alleen. Zij worden eveneens opgeroepen om Jezus, Yeshua te erkennen als de Messias die komen zou, gekomen is en komen zal/

De apostel Paulus spreekt hierover in Romeinen 9:

Want ik zou zelf wel wensen vervloekt te zijn, weg van Christus, ten gunste van mijn broeders, mijn verwanten wat het vlees betreft. Zij zijn immers Israëlieten; voor hen geldt de aanneming tot kinderen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de vaderen, en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus voortgekomen, Die God is, boven alles, te prijzen tot in eeuwigheid. Amen! Ik zeg dit niet alsof het Woord van God vervallen is, want niet allen die uit Israël voortgekomen zijn, zijn Israël. Ook niet omdat zij Abrahams nageslacht zijn, zijn zij allen kinderen. Maar: Alleen dat van Izak zal uw nageslacht genoemd worden.

Wanneer Israel op haar plaats gekomen is en haar Messias zal hebben erkend dan zal het Woord van God uitgaan vanuit Jeruzalem en zullen de heidenvolken de G’d en Koning van Israel roemen zoals er staat in de tekst die we gelezen hebben. Hij zal geroemd worden op de aarde. Da’s een heel andere tijd dam de tijd waarin wij nu leven, waar een groot deel van de wereld Hem niet kent en Hem zeker niet roemt.

Paulus schrijft over de tijd waarin wij leven in 2 Korinthe 4 vers 4:

‘Van hen, de ongelovigen, geldt dat de god van deze eeuw hun gedachten heeft verblind’

Maar er ligt nog een geweldige profetie op vervulling te wachten waar we met reikhalzend verlangen naar uit zien:

‘De HEERE zal Koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de HEERE de Enige zijn en Zijn Naam de enige.’

Muziek

Op die dag.

 

Tekst

Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus
Eenmaal heelt U iedere wond
Heel de oude wereld verdwijnt
De pijn voorbij

Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus
Eenmaal zal het duidelijk zijn
Alle zorg en wanhoop verdwijnt
De angst voorbij

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus
Kan genade heerlijker zijn
En U maakt ons anders en nieuw
Op die dag

Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus
Eenmaal is het vechten voorbij
Dan zien we uw macht en uw pracht
Op die dag

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn wij bij Jezus
En klinkt het overwinningslied

Op die dag, in de hemel
Wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn
Dan zijn…


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב