Psalm 46 vers 4-6 G’d is de kern
04/11/2019

Psalm 46 vers 4-6 G’d is de kern

Passage: Psalm 46 vers 4-6

Psalm 46 vers 4-6 G’d is de kern

Voor het verband lezen we de eerste zes verzen

Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Sela

De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

 

Overdenking

Misschien heb je jezelf net als ik wel eens afgevraagd wat de betekenis is van het woord ‘Alamoth’ zoals dat in het eerste vers wordt gebruikt, betekent.

Het blijkt een  muziekterm die ‘meisjes’ of ‘jonge vrouwen’ betekent en waarschijnlijk een toespeling is op de sopraanstemmen van jonge vrouwen. De term werd blijkbaar gebruikt om aan te geven dat een lied of muziekstuk in een hoog register moest worden uitgevoerd.

Wanneer we dit weten komt de psalm wellicht in een nog mooier perspectief te staan dan we in eerste instantie vermoedden.

Want wat een geweldige geloofswoorden en geloofszekerheid gaan er van de woorden die we met elkaar gelezen hebben uit. En dat, met in ons achterhoofd dat de woorden door deze meisjes gezongen werden:

Een lied op Alamoth, voor de koorleider, van de zonen van Korach.
God is ons een toevlucht en kracht;
Hij is in hoge mate een hulp gebleken in benauwdheden.
Daarom zullen wij niet bevreesd zijn, al veranderde de aarde van plaats
en werden de bergen verzet naar het hart van de zeeën.
Laat haar water bruisen, laat het schuimen,
laat de bergen beven door haar onstuimigheid.

Sela

De beekjes van de rivier verblijden de stad van God,
het heiligdom, de woningen van de Allerhoogste.
God is in haar midden, zij zal niet wankelen;
God zal haar helpen bij het aanbreken van de morgen.

Om het maar eens in gewone mensentaal te zeggen: Al staat de wereld op zijn kop en in brand, wij zijn niet bang, wat G’d is er bij, G’d is in de stad, G’d is in Zijn heiligdom, Hij is thuis. Hij zal helpen bij het aanbreken van de morgen.

Weet je wanneer het het donkerst is in de nacht? Tegen het aanbreken van de morgen. Maar let op wat er daarvan staat in deze psalm: Dan zal Ik er zijn.

Wat een geweldige belofte, wat een geweldige profetie voor het volk van G’d, Israel. Tegen de tijd dat het op het donkerst is, zal G’d in hun midden blijken te zijn. Hij zal hen helpen. Hij zal hen verlossen!

Dat is een toelichting op hoe de woorden in eerste instantie zijn bedoeld.

Maar ik kan het niet laten vanmorgen om ook iets met je te delen over een persoonlijke toepassing van deze verzen.

Want wat kan het stormen in je leven. Wat kan soms de grond onder je bestaan wegvallen. Een sterfgeval van een kind van je. Of van je vrouw of man. Je bedrijf dat naar de knoppen gaat en je al of niet langzaam maar zeker failliet gaat. Of de dokter komt met een ernstige boodschap…

Eerlijk zijn hoor, is er dan geen zorg of angst? Ook wanneer we Hem kennen?

Maar weet je, ik mag je vanmorgen bemoedigen met deze woorden. Wanneer je Hem kent, dan woont Hij in je. Hij is in zijn heiligdom. Jij bent Zijn stad, Zijn woonplaats, de plaats waar Hij woont!

Wel dicht bij de Bron blijven hoor, want we lezen dat te midden dat het lijkt dat de wereld vergaat,
de beekjes van de rivier de stad van God verblijden. Beekjes hebben het kenmerk dat het water er nooit stil in staat, het is altijd in beweging, levendig, levend water.

Wanneer dat levende water, wanneer Christus in je woont, zal je niet wankelen, God zal je helpen bij het aanbreken van de morgen. Als het hartstikke pik donker is in je leven, zegt Hij ook vandaag tegen jou en mij: Ik zal je helpen!

Weet je waarom ik dat zo zeker weet: Hij is de God van Israel!

Muziek

Shane & Shane: Psalm 46


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב