Psalm 45 -4-: Over Liefde met een Hoofdletter gesproken
14/01/2021

Psalm 45 -4-: Over Liefde met een Hoofdletter gesproken

Vandaag wil ik met u nadenken over de eerste woorden van deze bijzondere Psalm waarin we, zoals de dichter van de psalm zegt, we onderwezen worden in een lied over de liefde. Dus als je wil weten wat liefde is moet je Psalm 45 lezen. En ik moet je eerlijk bekennen dat ik voor deze tijd nog nooit op deze manier Psalm 45 gelezen heb. Want wat een liefde spreekt er niet uit van de Koning tot Zijn Volk Israel en andersom van de Bruid tot haar Koning.

De Psalm blijkt een maskil, een beschouwing, een bespiegeling, een verdieping te zijn in de liefde van de Koning voor Zijn volk en andersom. Met andere woorden: We mogen in deze Psalm recht in het hart van Koning zien, zo lezen we in het volgende vers.  Wanneer Hij Zijn beschouwing en bespiegeling in Zijn hart uitdrukt in woorden. Hoe bijzonder is dat. De God van hemel en aarde die in Zijn hart een inkijkje geeft wanneer Hij Zijn Liefde voor Zijn Bruid tot uitdrukking brengt.

Het Hebreeuwse woord voorliefde dat hier gebruikt wordt is afkomstig van het werkwoord ye-deed [jediet], geliefde. In de definities van het oud-Hebreeuws Lexicon kwam ik de volgende treffende omschrijving tegen bij dit woord en ik wil dat graag delen met je: Het pictogram is een afbeelding van de tentdeur die naar beneden hangt vanaf de bovenkant van de tentingang. Het gebruik van deze letter twee keer duidt op "twee hangers" die de borsten van een vrouw voorstellen. Het deel van het vrouwelijk lichaam dat warmte van hartstocht en liefde oproept.

Kijk, dag bedoel ik nou met een inkijkje in het hart van God. Het is deze tere liefde die Hij voor Zijn Bruid, voor Zijn geliefde Volk Israel heeft. Maar niet alleen voor Zijn Volk Israel, maar ook voor jou en mij. Ongeacht onze afkomst, zoals we al eerder gezien hebben.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, 0opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.  Want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

De dichter van de Psalm vervolgt dan met de woorden:
Mijn hart brengt een goed woord voort; ik draag mijn gedichten- Letterlijk: mijn werken. voor over een Koning; mijn tong is een pen van een vaardige schrijver.

Het is zo jammer dat onze Nederlandse taal zo arm is, wanneer we lezen: Mijn hart brengt een goed woord voort. Het Hebreeuws zegt ons namelijk het volgende: Mijn hart kookt of borrelt op. Het is een metafoor die is ontleend aan een fontein die op deze manier zijn water van de aarde opstuwt. Mijn hart bruist of zoals de letterlijke vertaling van het Hebreeuwse woord raw-khash ' [raghasj) is: Mijn hart ‘gutst’, op de manier zoals wanneer het water kookt zegt de Hebreeuwse uitleg.

Wat is dat toch een ongelooflijk mooi beeld. Zo bezien, en met alle eerbied gesproken kookt het hart van de Koning van hemel en aarde, over van liefde voor Zijn volk, maar dat niet alleen voor Zijn volk, maar ook voor u en mij persoonlijk.

Al dat geen zegen is.

In het vervolg hoop ik dat wanneer ik het water zie koken in de pan wanneer ik de eitjes kook, dat ik zal denken aan de Liefde van de Heere God, die Hij voor Zijn volk heeft, maar ook voor jou en mij persoonlijk.

We sluiten deze uitzending af met een nummer van Joshua Aaron: There is none like You. Er is niemand gelijk aan U.

Het nummer bezingt de niet te evenaren grootheid van onze Messias.

U bent degene die de razende storm kalmeert
Degene die over de zee loopt
De aarde en de hemel zijn van U
Toch waakt u over mij

Hoe majestueus is uw naam
Er is niemand zoals U
Samen verkondigen we
De kracht van uw naam
Omdat er niemand is zoals U
Wie kan er voor Uw troon staan?
Uw koninkrijk zal voor altijd regeren

We zullen een loflied zingen
Aan de Oude van Dagen
Omdat er niemand is zoals U

Er is niemand zoals U
Samen verkondigen we
De kracht van uw naam
Omdat er niemand is zoals U

Er is niemand zoals U
Omdat er niemand is zoals U

Samen verkondigen we
De kracht van uw naam
Omdat er niemand is zoals U
Hoe majestueus is uw naam

Op de hele aarde

Klik hier om naar de uitzending te luisteren:

.


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב