Psalm 40 -19-  Over Liefde gesproken
11/12/2020

Psalm 40 -19- Over Liefde gesproken

Passage: Psalm 40

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;
mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,
en ik heb ze niet kunnen overzien.
Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,
en mijn hart heeft mij verlaten.
Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;
HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
laat terugwijken en te schande worden
wie vreugde vinden in mijn onheil.
Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
wie tegen mij zeggen: Haha!
Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!
Ík ben wel ellendig en arm,
maar de Heere denkt aan mij.
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;
mijn God, wacht niet langer!

Psalm 40 -19-

Over Liefde gesproken
Vandaag willen we nadenken over de woorden

Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!

De voorgaande keer hebben we stil gestaan bij de woorden:

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken;

Vandaag letten we op de woorden:

laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen: De HEERE is groot!

En ik heb eens naar de Statenvertaling gekeken en die zegt het zo:

laat de liefhebbers Uws heils geduriglijk zeggen: De HEERE zij groot gemaakt!

Zij spreken dus over liefhebbers. Liefhebbers van het heil van HEERE, JHWH.

Vandaag wil ik mij beperken tot het Hebreeuwse woord ’ahab, wat hier vertaald is met lief hebben en liefhebbers.

De eerste keer dat we het woord áhav tegenkomen in de bijbel vinden we in Genesis 22. Daar leven we:

Hij zei: Neem toch uw zoon, uw enige, die u liefhebt, Izak, ga - Letterlijk: ga voor u. naar het land Moria, en offer hem daar als brandoffer op een van de bergen die Ik u noemen zal.

Kijk, hier hebben we de kern van liefhebben. Zal Abraham zijn zoon, waarop hij jaren en jarenlang gewacht had en toen het menselijkerwijs niet meer kon, niet onvoorstelbaar liefhebben? Met alle vezels van zijn lichaam? Maar het onvoorstelbare vindt plaats. Samen gaat hij met zijn zoon op weg om hem te offeren. We zien ze daar beiden gaan, de oude Abraham met aan zijn zijde zijn enige, hoor je het zijn enige zoon… Om hem te offeren. Mensen zeggen wel eens, dat wanneer je je man of vrouw verliest het vreselijk is, maar wanneer je je kind verliest dat dat menselijkerwijs onoverkomelijk is. En Abraham was notabene bereidt om vrijwillig zijn Zoon op het offerblok te leggen. Mijn verstand staat stil. Echt waar.

Maar wanneer ik even doordenk, wat een onvoorstelbare liefde heeft God de Vader niet getoond toen hij Zijn enige Zoon die Hij liefhad vrijwillig op het offerblok van het verachtelijke kruis gelegd heeft om jou en mij te redden van een eeuwige dood? Mijn verstand staat stil. Echt waar.

Deze ahav, deze liefde is het equivalent van het Griekse woord Agape.  Kernachtig samengevat staat agapè liefde bekend als “de hoogste vorm van liefde. Het is onzelfzuchtige, opofferende en dienende liefde. Deze liefde komt van God, de Vader.

De liefde op basis van een keuze. De onvoorwaardelijke liefde die het beste voor de ander zoekt, ongeacht of het beantwoord wordt of niet. Dit is de liefde die van God komt. ‘Hierin is de liefde, niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat Hij ons liefhad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar liefhebben.’ (1 Joh. 4:10-11) De Bijbel roept ons op om agapè te hebben, overal: in de kerk, thuis, op je werk. En hoeveel meer geldt dit dan voor de man en de vrouw in de huwelijksrelatie. Deze agapè is de diepe liefde die Paulus beschrijft in 1 Korinthe 13 vers 4-8a:‘De liefde is geduldig, zij is vriendelijk, de liefde is niet jaloers, de liefde pronkt niet, zij doet niet gewichtig, zij handelt niet ongepast, zij zoekt niet haar eigen belang, zij wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad, zij verblijdt zich niet over de ongerechtigheid, maar verheugt zich over de waarheid, zij bedekt alle dingen, zij gelooft alle dingen, zij hoopt alle dingen, zij verdraagt alle dingen. De liefde vergaat nooit.’

Als dat geen zegen is.

Liefde was het, onuitputt'lijk
lied'en goedheid, eind'loos groot
Toen de Levensvorst op aarde
tot ons heil Zijn bloed vergoot

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

Rijd als Heerser door de velden
Jezus in Uw grote kracht
Niets, niets kan U tegenhouden,
zelfs de hel niet met haar macht

Voor Uw naam, zo groot en heerlijk
zinkt de vijand weg in 't niet
Heel de schepping, Heer, zal beven,
als zij U, haar Koning ziet

Komt, laat ons Zijn liefde prijzen!
God geeft vreugd'en dankens stof
Eenmaal zingen wij voor eeuwig
in de hemel Zijnen lof

We gaan luisteren naar een uitvoering van het lied door Kees Kraaijenoord en ik neem vast afscheid van u en ik wens u een door God gezegende dag!

https://www.youtube.com/watch?v=T8Dovg54yyQ

Klik hieronder om naar de uitzending te luisteren:


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב