Psalm 40 -18-: Over vrolijkheid en vreugde gesproken
10/12/2020

Psalm 40 -18-: Over vrolijkheid en vreugde gesproken

HEERE, Ú zult mij Uw barmhartigheid niet onthouden;
laat Uw goedertierenheid en Uw trouw mij voortdurend beschermen.
Want rampen, niet te tellen, hebben mij omvangen;
mijn ongerechtigheden hebben mij getroffen,
en ik heb ze niet kunnen overzien.
Zij zijn machtig veel meer dan de haren van mijn hoofd,
en mijn hart heeft mij verlaten.
Laat het U behagen, HEERE, mij te redden;
HEERE, kom mij spoedig te hulp.
Laat tezamen beschaamd en rood van schaamte worden
wie mij naar het leven staan om dat te vernielen;
laat terugwijken en te schande worden
wie vreugde vinden in mijn onheil.
Laat als loon voor hun smaad verwoest worden
wie tegen mij zeggen: Haha!
Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!
Ík ben wel ellendig en arm,
maar de Heere denkt aan mij.
U bent mijn Helper en mijn Bevrijder;
mijn God, wacht niet langer!

Psalm 40 -18-

Over vrolijkheid en vreugde gesproken
Vandaag willen we nadenken over de woorden

Laat in U vrolijk en verblijd zijn
allen die U zoeken;
laat wie Uw heil liefhebben, voortdurend zeggen:
De HEERE is groot!

Tsja, de voorgaande keer hebben we nagedacht over schaamte, schande en smaad. En in het licht van deze Messiaanse psalm die wij, jij, u en ik Hem hebben aangedaan. Maar vanmorgen slaat de psalm bij wijze van spreken een totaal andere toonsoort aan. De tekst spreekt nu over vrolijkheid, blijdschap en liefhebben, want de HEERE, JHWH, is groot! Wat een ommekeer heeft het lijden en sterven van Yehoshua in het leven gebracht. Door de schaamte, smaad en schande van jou en mij op Zich te nemen.

Het Hebreeuwse woord voor verheugen, soos, heeft alles te maken met ronddraaien. En je denkt dan wat heeft ronddraaien nu te maken met vrolijkheid. Maar als we naar de kinderen kijken die ineens een verrassing ontvangen zie we vaak dat zij een vreugde dansje maken en ronddraaien van vreugde. Ze dansen als het ware in het rond. En dat is nu precies wat het woord ‘soos’ wil zeggen.

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken;

De tekst spreekt dus niet alleen over vrolijkheid, maar ook over blijdschap. En je bent bijna geneigd om te zeggen dat vrolijkheid eigenlijk wel synoniemen zijn van elkaar. Dat voorlijkheid en blijdschap eigenlijk hetzelfde zeggen. Maar in het Hebreeuws ligt dat wat anders want vrolijkheid, soos, heeft alles te maken met de het tonen van blijdschap naar buiten toe, maar blijdschap, samach, heeft alles te maken met de oorsprong van de vrolijkheid en dat is je hart. De blijdschap ontstaat in je hart en uit zich in vrolijkheid. En als je er bij nadenkt is dat ook heel herkenbaar. Als je plotseling een hele goede boodschap ontvang, maakt je hart bij wijze van spreken een sprongetje en dat uit zich vervolgens in je uiterlijk. Wij nuchtere Nederlanders zijn op het gebied van het uiten van onze emoties in het geloof van nature niet zo sterk, maar meer van ‘doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg, maar in de oosterse cultuur en in het jodendom ligt dat toch echt heel anders.

Ik moet denken aan de eerste keer dat ik in Jeruzalem was bij de begroeting van de sabbat, dat ik werkelijk mijn ogen niet kon geloven. Wat een vreugde, wat een plezier en wat een blijdschap wat zich uitte in gezang en vreugde dans. En dat onder een volk dat onder de wet leeft bedacht ik me. Waar vinden we deze vreugde bij ons die de genade van God, Adonai, hebben mogen ontvangen? Zou de vrolijkheid van buiten en van binnen dan nog niet veel groter moeten zijn?

Laat in U vrolijk en verblijd zijn allen die U zoeken;

Het laatste begrip in de tekst is het zoeken. En dit zoeken is niet zomaar een beetje om je heen kijken naar iets als je het kwijt bent, of maar een beetje navraag doen. Maar dit zoeken zegt het Hebreeuws heeft alles te maken met ernstig zoeken, ernstig navraag doen, zoals een rechter dat doet. Bij wijze van spreken, wanneer je het naadje van de kous wil weten. Niet rusten voor je weet hoe het in elkaar zit. Je vraagt je misschien net als mij af waarom dat nu juist vrolijkheid en blijdschap geeft. Dat komt omdat de Heere God er een belofte aan verbindt. Want wie zoekt, die vindt. Wie Hem zoekt, die vindt. Dat staat echt als een huis, want JHWH heeft het Zelf gezegd en Zijn woorden, zijn woorden van waarde. En wat een ongelooflijke blijdschap geeft dat wanneer je Hem gevonden hebt. Wat een blijdschap en vrolijkheid geeft dat. En weet je, je raakt in je leven nooit uitgezocht naar Hem. Hij openbaart Zich op iedere bladzijde van de Bijbel. En elke keer weer, wanneer je Hem vindt geeft dat blijdschap en vreugde. Op die manier brengt het Woord onze een leven lang vrolijkheid en blijdschap.

Als dat geen zegen is!

We gaan luisteren naar het lied Vreugde van mijn hart, gezongen door Kinga Ban.

iet U mijn rusteloze hart
Dat naar U vraagt, op antwoord wacht
Luister o Heer, waar moet ik heen
Ik heb U nodig, U alleen

Geef mij het levend water, Heer
Mijn bron staat droog, ik heb niets meer
Houd mij met beide handen vast
En troost mijn rusteloze hart

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

Vrede vervult mijn hart
Liefde stroomt bij mij binnen
Jezus, U bent mijn kracht, o Heer
U, de vreugde van mijn hart

Water dat opwelt uit een bron
De plaats waar ik U tegenkom
Water dat sprankelt en dat leeft
Het nieuwe leven door de Geest

Jezus, laat Uw aanwezigheid
Mijn diepste vreugde zijn
U die mij naar het water leidt
Een bron in de woestijn

We gaan luisteren en ik wens u een door God gezegende dag!

https://www.youtube.com/watch?v=obaBgTMHNUQ

Luister hier naar de uitzending:


Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב