Psalm 27 – Sterk in de HEERE
07/10/2019

Psalm 27 – Sterk in de HEERE

Passage: Palm 27

Psalm 27 

1    Een psalm van David.
      HEERE is mijn licht en mijn heil,
      voor wie zou ik vrezen?
      De HEERE is mijn levenskracht,
      voor wie zou ik angst hebben?
2    Toen kwaaddoeners op mij afkwamen,
      om mij levend te verslinden levend te verslinden
      – mijn tegenstanders en mijn vijanden –
      struikelden zij zelf en vielen.
3   Al belegerde mij een leger,
      mijn hart zou niet vrezen;
      al brak er een oorlog tegen mij uit,
      toch vertrouw ik hierop.
4   Eén ding heb ik van de HEERE verlangd,
      dát zal ik zoeken:
      dat ik wonen mag in het huis van de HEERE,
      al de dagen van mijn leven,
      om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen
      en te onderzoeken in Zijn tempel.
5   Want Hij doet mij schuilen in Zijn hut
      op de dag van het onheil.
      Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent,
      Hij plaatst mij hoog op een rots.
6   Nu heft mijn hoofd zich omhoog
      boven mijn vijanden, die mij omringen.
      Ik zal in Zijn tent offers brengen onder geschal van trompetten;
      ik zal zingen, ja, ik zal psalmen zingen voor de HEERE.
7   Hoor, HEERE, mijn stem als ik roep;
      wees mij genadig en antwoord mij.
8   Mijn hart zegt tegen U wat U Zelf zegt:
      Zoek Mijn aangezicht.
      Ik zóek Uw aangezicht, HEERE,
9   verberg Uw aangezicht niet voor mij.
      Wijs Uw dienaar niet af in toorn,
      U bent mijn hulp geweest;
      laat mij niet in de steek en verlaat mij niet,
      o God van mijn heil.
10  Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten,
      maar de HEERE zal mij aannemen.
11  leer mij Uw weg,
      leid mij op een geëffend pad
      omwille van mijn belagers.
12  Geef mij niet over aan de begeerte van mijn tegenstanders,
      want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan
      en mensen die briesen van geweld.
13  Als ik toch niet had geloofd dat ik de goedheid van de HEERE
      zou zien in het land van de levenden,
      ik was vergaan
14  Wacht op de HEERE,
      wees sterk
      en Hij zal uw hart sterk maken;
      ja, wacht op de HEERE.

Overdenking

Psalm 27 is een psalm van verlangen en geloof.

Het verlangen is naar de Heere.

Het geloof spreekt over het verlangen, en dat wij niet beschaamd zullen worden in ons vertrouwen op de Heer.

In mijn jonge jaren en ik mijn opvoeding werd mij geleerd dat we dit verlangen niet konden hebben. We waren er te slecht voor, er is immers niemand goed genoeg en er is niemand die God zoekt.

En dat klopt ook tot we in aanraking komen met Gods liefde. Want dan ontvangen we een kracht in ons die rechtstreeks komt uit het hart van God. En die kracht laat God werkt een verlangen in ons om te leven met HEM.

De HEER is mijn licht, mijn behoud, wie zou ik vrezen?

lezen we in vers 1

De schrijver van de psalm begint de psalm met te laten weten dat hij nergens bang voor is. Mensen hebben hem kwaad gedaan. Maar hij heeft niets te vrezen want God is zijn licht.

God is zijn kracht. Dit is geloof, dit is vertrouwen op de liefde van God voor ons, waarom zouden we dan ook maar iets vrezen hier op aarde?

We lezen in vers 4 verder:

Eén ding heb ik van de HEERE verlangd, dát zal ik zoeken: dat ik wonen mag in het huis van de HEERE, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid van de HEERE te aanschouwen en te onderzoeken in Zijn tempel.

David heeft de rust en bescherming van God ervaren in zijn leven en hij weet dat hij niets hoeft te vrezen. Daarom is zijn enige verlangen om te leven met de Heere. Omdat daar de ultieme plek is voor zijn leven.

David heeft God zo ervaren dat hij uitsluitend meer van God wil. Hij wil altijd in Zijn aanwezigheid zijn. Want in Zijn aanwezigheid is geen angst.

David roept het uit in de laatste verzen van deze psalm:

“Verwacht alles van de Heere, wacht op Hem, verwacht het van Hem alleen.”

Dit kunnen we uitsluitend meezingen wanneer die verwachting in ons leeft.

Als jou en mijn verlangen zo groot is dat we geen angst meer hebben maar alles van God verwachten.

Muziek

Psalm 27


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב