Psalm 19 – De schepping en de wet vertellen Gods eer
04/10/2019

Psalm 19 – De schepping en de wet vertellen Gods eer

Passage: Pxsalm 19

Psalm 19

1    Een psalm van David, voor de koorleider.
2    De hemel vertelt Gods eer,
      het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen.
3    Dag op dag spreekt overvloedig,
      nacht op nacht geeft kennis door.
4    Geen spreken is er, geen woorden zijn er,
      hun stem wordt niet gehoord.
5    Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde,
      hun boodschap tot aan het einde van de wereld.
      Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon.
6    En die is als een bruidegom, die zijn slaapkamer uit gaat;
      hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen.
7    Aan het ene einde van de hemel is zijn opgang,
      zijn omloop is tot het andere einde;
      niets is verborgen voor zijn gloed.
8    De wet van de HEERE is volmaakt,
      zij bekeert de ziel;
      de getuigenis van de HEERE is betrouwbaar,
      zij geeft de eenvoudige wijsheid.
9    De bevelen van de HEERE zijn recht,
      zij verblijden het hart;
      het gebod van de HEERE is zuiver,
      het verlicht de ogen.
10  De vreze des HEEREN is rein,
      zij houdt voor eeuwig stand;
      de bepalingen van de HEERE zijn waarachtig,
      met elkaar zijn zij rechtvaardig.
11 Zij zijn begerenswaardiger dan goud,
      ja, dan veel zuiver goud;
      en zoeter dan honing
      en honingzeem uit de raat.
12 Ook wordt Uw dienaar daardoor gewaarschuwd,
      in het houden ervan ligt groot loon.
13 Wie zou al zijn afdwalingen opmerken?
      Reinig mij van verborgen afdwalingen.
14 Weerhoud Uw dienaar ook van hoogmoed.
      Laat die over mij niet heersen;
      dan zal ik oprecht zijn
      en vrij van grote overtreding.
15 Laat de woorden van mijn mond en de overdenking van mijn hart
      welgevallig zijn voor Uw aangezicht,
      HEERE, mijn rots en mijn Verlosser!

 

Overdenking

Psalm 19 is een psalm waarin we het hart van David zien verlangen naar God.  Het brengt mij bij de vraag wat mijn motieven zijn om Christus te volgen. Is het omdat ik in een christelijk gezin geboren ben? Of mijn angst om de hemel mis te lopen? Of omdat het misschien een interessante religie is?

Of is de enige echte reden om christen te zijn, omdat ik God wil liefhebben omdat Hij mij eerst heeft liefgehad.

Dat laatste, Gods opzoekende liefde naar jou en mij kunnen we heel duidelijk proeven in deze psalm. David weet zijn plek in de relatie met de Heere.

Hij weet dat God is en goed is en daar vertrouwt hij op.

En dat vertrouwen is in zijn hele leven doordrongen. In alles verlangt hij er naar om Gods verlangen te beantwoorden. En dat is God liefhebben. Niet omdat het moet maar omdat we Zijn liefde met liefde willen beantwoorden.

De psalm gaat stap voor stap verder totdat alles in het leven van David op God gericht is.

Van het prijzen van Gods wetten tot het bidden voor een rein hart.

Zoals een vader verlangt naar een goed leven voor zijn kinderen, zo verlangt God naar een gezegend en heilig leven voor Zijn kinderen.

Weet je, laten we er ons samen naar uitstrekken dat de liefde die David had voor de Vader had in ons woont. Zo was dat in volmaakte zin ook bij de meerdere David, God zoon, Jezus, Jeshua, Hij had een grenzeloze liefde tot Zijn Vader. Hij kon zelfs niets doen, zonder Zijn Vader.

Beste luisteraar, dat wens ik mijzelf en u en jou toe, dat we niets zonder Vader kunnen doen. Ook vandaag!

 

Muziek

Psalm 19


Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב