Psalm 24 -6-:  Over Zijn intocht gesproken
26/05/2020

Psalm 24 -6-: Over Zijn intocht gesproken

Passage: Psalm 24


Intocht van de HEERE

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Psalm 24

Over Zijn intocht gesproken
Tsja, dat zal wat zijn wanneer de HEERE, de Koning van Israel, de grote Vredevorst Zijn intocht zal hebben in Jeruzalem en in deze wereld. Het is haast niet te geloven dat de woorden die we zojuist gelezen hebben werkelijkheid zullen zijn.

Deze Psalm verwijst naar de 2e keer dat Jezus door de poorten van Jeruzalem zal komen. In de Hebreeuwse poëzie wordt herhaling gebruikt om iets te benadrukken, dus ook hier zien we dat het voor David iets betekende, maar ook profetisch.
In onze agenda ging Hij gisteren door Psalm 22. Vandaag voert Hij Zijn bediening van Psalm 23 uit. Morgen zal Hij eindelijk het gezag van Psalm 24 uitoefenen

De poorten mogen weer open voor God, de ‘Koning der ere’ . zoals we in vers 9 lezen. Weer is de vraag Wie deze Koning is in vers 10 en het antwoord is nu iets anders. God is nu de ‘HEERE van de legermachten’, dat is Wie deze keer binnen gelaten wordt.

God is niet alleen zelf machtig in de strijd, Hij heeft ook nog eens een geweldig leger achter zich. De Heere Jezus zei in Mattheüs 26:53 dat Hij meer dan 12 legioenen engelen kon oproepen. Voor Romeinen was dat 5000-6000 soldaten. Als Jezus in 1x meer dan 12 van dat soort legioenen kan oproepen, waarbij 1 engel 185.000 man in 1 nacht kan doden volgens Jesaja 37:36, wat voor legermacht heeft God dan wel niet!

Dat is de God die wij mogen kennen. Hij bezit niet alleen de aarde, zoals we in de eerste verzen lazen, maar Hij heeft ook een leger tot Zijn beschikking dat onoverwinnelijk. Die God zal de wereld waarop wij wonen, onze woonplaats en Jeruzalem binnenkomen.

Die God zal voor een 2e keer komen, Hij zal dan overwinnen over alle kwaad, over alle zonde. Hij zal als de vorst van Vrede over deze aarde vanuit Jeruzalem gaan regeren. Zoals Koning Salomo over Israel als voorafschaduwing in Zijn tijd.

Wil je weten hoe dat zal gaan? De Heere God maakt daar geen geheim van. Laat ons daarover niet in het ongewisse. In het boek Openbaring, wordt het allemaal openbaar gemaakt. Onthuld. Bij de opening van bijvoorbeeld een nieuw gebouw wordt bijvoorbeeld wel eens een naam of een beeltenis als officiële handeling onthuld. Als een plechtig moment. Het doek wat voor de onthulling de beeltenis aan het oog onttrok wordt weggehaald en dan valt het doek en kunnen we met eigen ogen zien wat verhuld was. Wat achter het doek schuil hield.

Zo zien we dat ook in het boek Openbaring. Wat eerder in Gods Woord soms al in bedekte termen werd gezegd over Zijn komst naar Zijn Volk Israel en naar deze aarde, laat Openbaring heel duidelijk zien hoe het zal zijn wanneer Hij als Vredevorst terugkomt. Hij zal komen, als de ‘Koning der ere’.

De eerste keer werd Hij niet herkend en erkend als Koning, maar bij zijn tweede komst, de tweede keer dat hij komt zal Hij komen in al Zijn majesteit, in al Zijn glorie en heerlijkheid. Iedereen zal herkennen en erkennen Wie Hij is, iedereen zal Hem aanbidden, omdat Hij God is. Gewoon, omdat

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.
Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Hij komt nota bene naar Zijn rechtmatig eigendom. Dat wat de vorst van de duisternis zich toegeëigend heeft als zijnde zijn bezit, blijkt niets anders te zijn dan pure diefstal. God, de HEERE zal Zijn rechtmatig eigendom weer opeisen en de rol van de dief zal uitgespeeld zijn. Helemaal en voor altijd. Want de aarde en de wereld en die daarop wonen zijn van de HEERE. Punt uit zou ik zeggen.

Ik moet ineens denken aan dat kinderliedje van Elly en Rikkert wat mijn kinderen vroeger toen zij klein waren zongen en de volle waarheid bevatten:

Elk oog zal Hem zien
Als Hij komt
Op de wolken op de wolken
Elk oog zal Hem zien als Hij komt
Met macht en majesteit

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij si bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Hij brengt al Zijn kinderen thuis
Op de wolken op de wolken
Hij brengt al Zijn kinderen thuis
In 't huis van heerlijkheid

Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons
Hij is bij ons
Halleluja zingt de Here een nieuw lied
Hij is bij ons voor altijd

Tsja, uit de mond van de kinderen heeft God Zijn lof bereid. Als dat geen zegen is!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN

DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב