Psalm 24 -1-: Over je bezit gesproken
19/05/2020

Psalm 24 -1-: Over je bezit gesproken

Passage: Psalm 24

Intocht van de HEERE

Een psalm van David.
De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

Want Híj heeft haar gegrondvest op de zeeën
en haar vastgezet op de rivieren.

Wie zal de berg van de HEERE beklimmen?
Wie zal staan in Zijn heilige plaats?

Wie rein is van handen en zuiver van hart,
wie zijn ziel niet opheft tot wat vals is, en niet bedrieglijk zweert.

Hij zal zegen ontvangen van de HEERE
en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dat is het geslacht van hen die naar Hem vragen,
die Uw aangezicht zoeken; dat is Jakob. Sela

Hef uw hoofden op, o poorten,
en verhef u, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is deze Koning der ere?
De HEERE, sterk en geweldig,
de HEERE, geweldig in de strijd.

Hef uw hoofden op, o poorten,
ja, verhef ze, eeuwige deuren,
opdat de Koning der ere binnengaat.

Wie is Hij, deze Koning der ere?
De HEERE van de legermachten,
Hij is de Koning der ere. Sela

Psalm 24

Over je bezit gesproken
De komende dagen willen we stilstaan bij het vervolg van Psalm 92 en dat is voor deze keer Psalm 24. Misschien denk je: Ja, maar dat klopt helemaal niet, want op Psalm 92 volgt psalm 93. Maar laat het mij uitleggen. In de Joodse traditie wordt, zoals ik al eens eerder gezegd heb Psalm 92 op de sabbat gelezen en Psalm 24 op de eerste dag van de week, die wij de zondag noemen.

De Septuagint, de vertaling van het eerste testament vanuit het Hebreeuws naar het Grieks, heeft het volgende opschrift: Van de eerste dag vanaf de sabbat.

De Misjna, geeft aan dat de levieten in de tempel de volgende psalmen zongen op de zeven dagen van de week: Op de eerste dag, de zondag, Psalm 24 en op de maandag Psalm 48, op de dinsdag Psalm 94, op de donderdag Psalm 81 op de vrijdag Psalm 93 en tenslotte op de laatste dag, de zevende dag, de sabbat Psalm 92.

De Misjna is een verzameling Joodse mondelinge wetten en tradities die Gods geschreven wet aanvult en interpreteert, vooral de wet van Mozes.

Er wordt beweerd dat de Misjna de Schrift completeert, maar eigenlijk doet die het tegenovergestelde — Gods wetten en principes worden bedolven onder een berg door mensen opgestelde regels en tradities (Mr 7:1, 13). De Misjna heeft historische waarde omdat die voorziet in achtergrondinformatie bij bepaalde Bijbelgedeelten en een verklaring geeft voor oude Joodse gebruiken en ideeën.

Als we naar de inhoud van de Psalm kijken dan laat de schrijver van de Psalm, David er geen enkele duidelijkheid over bestaan van Wie de aarde is.

De aarde is van de HEERE en al wat zij bevat,
de wereld en wie er wonen.

De HEERE, JaHWeH, de verbondsgod van Israel, is de Eigenaar van de aarde, en al wat ze bevat, de wereld en wie daarop wonen. Punt uit zou ik zeggen. Dat zet je eigenlijk direct al met twee benen op de aarde zou ik willen zeggen. Alles op deze aarde en deze wereld is van Hem. Dat betekent dat alles waarvan wij denken dat het ons bezit is, uiteindelijk alleen maar ‘geleend goed’ blijkt te zijn. Je vrouw of je man, je kinderen, je huis je auto, je bankstel, maar bijvoorbeeld ook je tijd. Allemaal geleend, allemaal rentmeesters. Van Hem gekregen om er iets goeds mee te doen.

Pfff, dat kan best confronterend zijn misschien voor je. Maar het is niet anders. Misschien ben jij juist jouw koninkrijkje aan het opbouwen. Jouw huis, jouw hypotheek, jouw bankrekening, jouw maatschappelijke carrière, jouw eigen zaak of onderneming. en noem maar op. Het staat er zwart op wit. Alles is van Hem. Zelfs jouw tijd. De dichter van Psalm 31 was er achter gekomen als we hem horen zeggen:

Mijn tijden zijn in Uw hand

Ik moet denken aan kinderen die in hun fantasie met elkaar aan het spelen zijn. Dan hoor je ze wel eens zeggen: Niet echt, maar zogenaamd. En dat is hier precies zo. Het is niet echt jouw vrouw, maar zogenaamd en het zijn zogenaamd jouw kinderen, zogenaamd jouw geld, zogenaamd jouw eigen zaak of onderneming, zogenaamd jouw leven en noem maar op: Want de HEERE, de Eigenaar van hemel en aarde laat er vanmorgen geen enkele onduidelijkheid over bestaan: Er is geen nagelschrap van ons bij, alles is van Hem.

Ik weet niet hoe je in het leven staat, maar misschien ontneem ik je vandaag iets waarvan je dacht de bezitter te zijn. Maar het enige wat ik je mogelijk vandaag ontneem is je illusie dat je mogelijk dacht een eigenaar te zijn. Verder kan ik je niets ontnemen van je hebt namelijk niets.

Ik moet denken aan een gesprekje dat mijn zwager pas met iemand voerde met iemand die vroeg of hij zijn auto mocht lenen. Nou reageerde mijn zwager, dan kan niet, want die auto is niet van mij… Snap je. Allemaal geleend, allemaal van de HEERE.

Maar de wetenschap dat alles van Hem is kan ook een geweldige ontdekking zijn en veel, heel veel ontspanning geven. ’t Is allemaal van Hem, geen zorgen, don’t worry zouden we tegenwoordig zeggen. We mogen allemaal goed gebruik maken van wat God ons te leen gegeven heeft, maar we hebben er niet de zorgen over. Heerlijk toch. Wel de lusten, maar niet de lasten.

Spullen leasen, zoals bijvoorbeeld een auto is tegenwoordig heel populair. Waarom? Je gebruikt de auto en hoeft je nergens druk over te maken. Dat doet de eigenaar, in dit geval de leasemaatschappij wel. En de Eigenaar van jouw en mijn leven heeft Zelf, niet goedkoop, maar met Zijn Leven betaald voor jou en mij. Want alzo lief heeft God Zijn Eigen wereld gehad dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft opdat eenieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Als dat geen zegen is!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


 DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב