Psalm 16 -5- Over meetsnoeren gesproken
10/08/2020

Psalm 16 -5- Over meetsnoeren gesproken

Passage: Psalm 16

Het hoogste goed

Een gouden kleinood van David.
Bewaar mij, o God,

want ik heb tot U de toevlucht genomen.
Mijn ziel, u hebt tegen de HEERE gezegd: U bent de Heere;

maar voor de heiligen die op de aarde zijn,
en de machtigen, in wie ik al mijn vreugde vind.

Groot wordt het leed van hen die andere goden geschenken geven;
ik echter giet geen plengoffers van bloed voor ze uit

en neem de namen ervan niet op mijn lippen.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Ik loof de HEERE, Die mij raad heeft gegeven;
zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren.

Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen;
omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet.

Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich,
ook zal mijn lichaam veilig wonen.

Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten,
U laat niet toe dat Uw Heilige ontbinding ziet.

U maakt mij het pad ten leven bekend;
overvloed van blijdschap is bij Uw aangezicht,
lieflijkheden zijn in Uw rechterhand, voor altijd.

Psalm 16 -5-

Over meetsnoeren gesproken
De voorgaande keer hebben we stilgestaan bij het erfdeel. Ik wil graag nog een keer stil staan bij de verzen 5 en 6 waar we lezen:

De HEERE is mijn enig deel mijn enig deel en mijn beker.
U onderhoudt wat het lot mij toewees.

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

Het erfdeel wat David toegemeten was door de HEERE, wat het lot het toegewezen was zoals de tekst zegt was niet en niemand anders dan de HEERE. JHWH. Vervolgens getuigt David: De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen, ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

David acht zich rijk gezegend. De meetsnoeren die gebruikt worden voor het land zijn goed gevallen wat hem betreft. Het lot bepaalde in welke landstreek een bepaalde stam zijn erfdeel ontving.

En de HEERE sprak tot Mozes:
Onder deze stammen moet het land als erfelijk bezit verdeeld worden, overeenkomstig het aantal namen
Voor degenen die met velen zijn, moet u het erfelijk bezit groot maken en voor degenen die met weinigen zijn, moet u het erfelijk bezit minder groot maken; aan ieder moet zijn erfelijk bezit gegeven worden overeenkomstig degenen van hen die geteld zijn.
Het land zal echter door het lot verdeeld worden; volgens de namen van de stammen van hun vaderen zullen zij het in erfelijk bezit nemen.
Volgens het lot zal ieders erfelijk bezit tussen velen en weinigen in aantal verdeeld worden.

Merk je op hoe de God van hemel en aan de zorg heeft voor Zijn volk, maar ook voor ieder individu zodat zij niets te kort komen. De stam bestaande uit veel mensen, moest op last van de HEERE, JHWH, een groot erfdeel ontvangen.

Daar refereert David aan in de beeldspraak met de meetsnoeren. De dichter spreekt van zijn levensbestemming waarover hij verheugd is.

Mag ik het vanmorgen eens persoonlijk maken? Laat ik maar eens heel eerlijk zijn. Ik ben lang niet altijd zo verheugd over mijn levensbestemming, het lot dat de HEERE mij heeft toegewezen. Wat kan er een ontevredenheid bij mij zijn over de dingen die in mijn leven plaatsvinden. Waarom verliep en verloopt mijn leven zo zoals het verloopt. Waarom stierf mijn vader plotseling toen ik nog maar 17 jaar was en ik hem in mijn pubertijd zo hard nodig had? Waarom stierf onze zoon om de leeftijd van nog maar 26 jaar? Waarom was mijn vrouw Anja jarenlang zo ziek dat zij aan bed gekluisterd was? Waarom ging mijn zorgvuldig opgebouwde bedrijf na een paar jaar naar de kelder? Waarom lukte het jarenlang niet om mijn eigen brood te verdienen? Nee, ik zou liegen wanneer ik hier voor de radio zou zeggen dat ik altijd zo verheugd was over mijn levensbestemming, het lot dat de HEERE, JHWH, mij toegewezen had.
Phoe, wat was ik het vaak oneens met de HEERE over de weg, het lot dat hij mij toebedeeld had.

En hoe is dat met jou? Wees eens eerlijk? Ben jij het altijd eens geweest met wat jou overkwam? En dan gaan we nog een stapje verder. David spreekt over zijn levensbestemming waarover hij verheugd is. En alsjeblieft zeg: Die had wat meegemaakt. Daar valt wat jij en ik meemaken in ons leven bij in het niet.

Maar kijk ik, kijken wij dan misschien verkeerd. Kijken we misschien een verkeerde kant op. Kijken we naar de verkeerde dingen. En terwijl ik hierover nadenk moet ik denken aan de woorden van Paulus uit Efeze 1, waar we lezen dat God jou en mij al voor de grondlegging van de wereld op het oog had. Hij zag jou en mij al voor ons bestaan en Hij dacht, met alle eerbied gesproken toen al: Dat is er een voor en van mij. Zullen we het eens lezen?
En luister goed: Paulus, de Jood schrijft deze brief aan de heiligen en gelovigen die in Christus Jezus, in de Messias Yehoshua zijn. Wanneer je jezelf een kind van God weet is deze brief rechtsteek aan jou persoonlijk gericht, en ik zou het fijn vinden om de brief zo eens te lezen

Paulus, een apostel van Jezus Christus door de wil van God aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn:

Even tussen haakjes, vul jij je naam en woonplaats maar in. En God de Vader zegt tegen jou vanmorgen en alle dagen van je leven:

genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus.
Gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus,
omdat Hij ons vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor Hem zouden zijn in de liefde.
Hij heeft ons voorbestemd om als Zijn kinderen aangenomen te worden, door Jezus Christus, in Zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van Zijn wil,
tot lof van de heerlijkheid van Zijn genade, waarmee Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde.
Hem
Hij ons begenadigd heeft in de Geliefde., namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van Zijn genade,
die Hij ons overvloedig geschonken heeft, in alle wijsheid en bedachtzaamheid,
toen Hij ons, overeenkomstig Zijn welbehagen, dat Hij in Zichzelf voorgenomen had, het geheimenis van Zijn wil bekendmaakte,
om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is.
In Hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij, die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van Hem Die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van Zijn wil,
opdat wij tot lof van Zijn heerlijkheid zouden zijn, wij, die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden.
In Hem bent ook u, nadat u het Woord van de waarheid, namelijk het Evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt; in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.
Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, de verlossing tot lof van Zijn heerlijkheid.

Lieve broer of zus, vanmorgen hebben we een schatkist geopend met een niet voor ste stellen rijke inhoud. Wat hebben we gevonden en wat hebben we gekregen:

 1. Je hebt genade zij en vrede van God, onze Vader ontvangen
  2. Je bent gezegend heeft met alle geestelijke zegen.
  3.      Je bent vóór de grondlegging van de wereld in Hem uitverkoren.
  4.      Je bent voorbestemd om als Zijn kind aangenomen te worden.
  5.       Je bent begenadigd heeft in de Geliefde.
  6.      Je bent verlost door Zijn bloed.
  7.       Hij heeft al je overtredingen vergeven op rond van Zijn genade,
  8.      Hij heeft je het geheimenis van Zijn wil bekend gemaakt.
  9.      In Hem zijn ben je een erfdeel geworden.
  10.    Je bent er toe bestemd tot lof van Zijn heerlijkheid te zijn.
  11.     En als laatste heb je deze zekerheid dat het voorgaande niet zomaar wat loze
  beloften zijn: Je bent verzegeld met de Heilige Geest van de belofte.

Er zou hier veel, heel veel over te zeggen zijn wat jij en ik in de Gezalfde, in de Messias ontvangen hebben, maar ik wil het hier even bij laten.

Ik denk dat we van harte met David in kunnen stemmen als we het voorgaande op ons in laten werken:

De meetsnoeren zijn voor mij in lieflijke plaatsen gevallen,
ja, een prachtig erfelijk bezit heb ik gekregen.

We gaan luisteren naar een lied van Sara Lieberman met de titel God full mercy, God vol van genade.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב