Psalm 121(4):  Over de Bewaarder gesproken
06/04/2020

Psalm 121(4): Over de Bewaarder gesproken

Passage: Psalm 121

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 121

Over de Bewaarder gesproken
Het is opvallend hoe veel keer de dichter van de psalm spreek over het feit dat God zijn Bewaarder is.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Het heeft er veel van weg dat de dichter het de luisteraar van het lied het er in wil prenten dat de HEERE niet alleen zijn, maar ook uw en jou Bewaarder is.

Hoor je het goed? De HEERE, JHWH, de God van het verbond, de God Die niet liegen kan is jou en mijn Bewaarder. Hij Bewaart je en laat je niet vallen.

We krijgen hier als het ware een inkijkje in het hart van God. Het laat zien wie Hij is en hoe Hij handelt. Daarbij spreekt de dichter niet alleen zichzelf, maar ook jou en mij toe.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Inderdaad, jou en mijn levensweg is, net zoals de pelgrim die de reis naar Jeruzalem begonnen is, soms moeilijk en gevaarlijk, maar vanmorgen wil de HEERE jou en mij bemoedigen: Er is een Bewaarder. Er is er Eén die bewaart! Deze Bewaarder staat niet toe dat pelgrim zal struikelen. Op de oneffen wegen was het makkelijk om te struikelen over de stenen die er in Israël veelvuldig liggen en het kon desastreuze gevolgen hebben voor de reiziger als de pelgrim door een val zich dusdanig bezeerde dat hij niet verder kon. Gedurende de hele reis zal de HEERE als een persoonlijk lijfwacht aanwezig zijn. Hij zal niet sluimeren of slapen. Maar gedurende de hele reis zal hij alert zijn. Het beeld van de lijfwacht, je kent het misschien wel. Het zijn de mensen die iemand bewaken en soms wel bewaren. Soms met gevaar voor eigen leven. En er zijn voorbeelden van lijfwachten die zich in het schootsveld van de kogels wierpen om met hun eigen leven het leven van degene die aangevallen werd te bewaren. Soms met fatale afloop. Zij geven hun leven voor de ander. Zij stierven om hun leven voor de ander te geven.

Ook op jou en mijn hele levensweg is gedurende de hele reis de HEERE als een persoonlijk lijfwacht aanwezig. Twijfel je daaraan of dat ook voor jou van toepassing is?  Luister dan nog eens naar de woorden die de dichter, geïnspireerd door de HEERE God Zelf, vanmorgen tot jou en mij richt:

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Of je het nu gelooft of niet. Geloof het nou: Hij laat je niet struikelen, Hij laat je niet vallen. En ook al denken we soms dat de HEERE God soms met alle eerbied gesproken maar een beetje zit te slapen en al denken we misschien wel dat we niet door Hem gehoord worden: Hij sluimert niet en Hij slaap niet. Vertrouw daar nou maar op. Niet omdat ik het zeg, maar omdat God het heel persoonlijk vanmorgen tegen jou en mij zegt. Ik ben je Bewaarder. Ik ben alert.

En net als het beeld van de lijfwacht: Hij is je lijfwacht. Hij houdt de wacht over jouw leven. Met gevaar voor eigen leven. En niet alleen met gevaar voor eigen leven maar Hij heeft Zijn leven voor jou gegeven. Je hoeft je niet meer af te vragen of Hij Zijn leven voor jou zou geven, want Hij heeft dat gedaan. Tweeduizend jaar geleden. De plaats waar dat gebeurd is kunnen we nog aanwijzen. Plaats delict is Golgotha. Hij heeft zijn leven gegeven voor vul je naam maar in. Het maakt niet uit wie en wat je bent, hoe je je leven geleefd heeft. Kijk maar naar die moordenaar aan het kruis naast Hem: Heden zul je met Mij in het paradijs zijn. Geen discussie, geen theologisch verhaal meer met allerlei bezwaren over wat er nog allemaal moet gebeuren voor de moordenaar tot Hem mag en kan komen. Geen gedoe: Heden, met andere woorden: Nu.

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, want God heeft Zijn Zoon niet in de wereld gezonden opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden.

Lieve luisteraar, ik ken je niet, maar als je Hem nog niet kent, als je blieft, geloof het, Hij is je Bewaarder. Hij is je Lijfwacht, Hij heeft Zijn leven, al was het alleen voor jou, gegeven. Geloof je dat? Dan is er feest in de hemel. Kom sta, op en ga naar Vader:

En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn dienaren: Haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het, en laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn.

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב