Psalm 121 (2):  Over het pelgrimspad gesproken
02/04/2020

Psalm 121 (2): Over het pelgrimspad gesproken

Passage: Psalm 121

Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
vanwaar mijn hulp komen zal.

Mijn hulp is van de HEERE,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Hij zal uw voet niet laten wankelen,
uw Bewaarder zal niet sluimeren.

Zie, de Bewaarder van Israël
zal niet sluimeren of slapen.

De HEERE is uw Bewaarder,
de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.

De zon zal u overdag niet steken,
de maan niet in de nacht.

De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad,
uw ziel zal Hij bewaren.

De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren,
van nu aan tot in eeuwigheid.

Psalm 121

Over het pelgrimspad gesproken
Het opschrift van deze psalm is duidelijk. Het is een pelgrimslied. Het was voor iedere Israëliet verplicht de drie grote feesten bij het centrale heiligdom te vieren. We lezen in Leviticus 23:

Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen: De feestdagen van de HEERE, die u moet uitroepen, zijn heilige samenkomsten. Dit zijn Mijn feestdagen.

Het betrof hier het Pascha, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. De grote feesten van de Israëliet. Tussen haakjes: Let er opdat het niet de feesten van de Israëlieten of de joden of het de Bijbelse feesten betreft maar het zijn de feesten van de HEERE. En de HEERE, JHWH nodigde hen als het ware uit om op Zijn feest te komen: Dit zijn Mijn feestdagen zegt Hij in de tekst.

Hoe het ook zij, in psalm 121 hebben we te maken met mensen die onderweg zijn. Het Hebreeuwse woord dat hier gebruikt wordt kan letterlijk vertaald worden met ‘de opgangen’. Zo gezien is het een lied van de opgangen. Soms ook wel vertaald met de traptreden. De oorsprong van het Hebreeuwse woord ‘ma-aleh’ heeft alles te maken met beklimmen.

In letterlijke zin ging de Israëliet die naar het feest van de HEERE ging ook op naar Jerusalem dat op bergen is gevestigd, gebouwd. Stap voor tap, trap voor trap.

En in zekere is ieder mens, jij en ik een pelgrim. We zijn onderweg. Op de weg van het leven. Op de levensweg. En maken net als de Israëliet van alles mee in ons leven. Ook stap voor stap.

Mag ik je eens een persoonlijke vraag stellen? Ben jij ook op weg naar het feest van de HEERE? Loop jij ook de weg van de opgang, de traptreden? Nee, het is geen gemakkelijke weg, want de weg loopt omhoog. Tegelijkertijd weet je wel dat het Feest wordt, feest met een hoofdletter. Want het is het Feest van de HEERE, het feest van JHWH.

Jezus heeft hier een verhaal verteld over het komende feest dat Hij gaan houden. Luister maar.

Dan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien meisjes, die hun lampen namen en op weg gingen, de bruidegom tegemoet. Vijf van hen waren wijs en vijf waren dwaas. Zij die dwaas waren, namen wel hun lampen maar geen olie met zich mee. De wijzen namen met hun lampen ook olie mee in hun kruikjes. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep: Zie, de bruidegom komt, ga naar buiten, hem tegemoet! Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen: Geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden: In geen geval, anders is er misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen zij weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom; en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft, en de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes, die zeiden: Heer, heer, doe ons open! Hij antwoordde en zei: Voorwaar, ik zeg u: ik ken u niet. Wees dan waakzaam, want u weet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des mensen komen zal.

De tragiek van het verhaal is natuurlijk dat alle tien de meisjes pelgrim, ze zijn allemaal op weg. Op weg naar het feest. Maar vijf meisjes namen nota bene wel een lamp mee, maar geen olie. Je vraagt je bij het lezen van dit verhaal af: Hoe dom kun je zijn. Onderweg de nacht in gaan, wel je lamp meenemen, maar geen olie? Misschien vergeten? Misschien geen tijd gehad om het te kopen vanwege de drukte? Misschien gehoopt dat een ander je wel zou kunnen helpen? Of misschien gemakzucht? Geld, met andere woorden middelen was het probleem niet, want later gingen zij op weg om het te kopen.

Ik hoop van harte dat je de metafoor voor het verhaal begrijpt. We zijn allemaal op weg, jij en ik naar het Feest van de HEERE. En langs onze levensweg staan allemaal olieverkopers die ons toeroepen:

gij, die geen geld hebt, komt, koopt en eet, ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs,

Geld blijken we helemaal niet nodig te hebben. Gratis en voor niks. Geen ruilmiddelen. God geeft Zijn olie, als beeld van de Heilige Geest, gratis en voor niets weg. Dom? Helemaal niet want Hij ziet uit naar een feest waarbij zoveel mogelijk mensen aan deel kunnen nemen. Toen wij de weg kwijtraakten, wij van de weg geraakt zijn toen we nog maar net op de weg waren, in Genesis 3 was Hij het die direct op zoek ging. Hoor je hem roepen? Adam, mens, waar ben je?

Misschien ben je van de weg in je leven vermoeid geraakt. Misschien wel door alle pakken die je mee hebt moeten slepen. Sommige mensen krijgen ook een heel pak te dragen in hun leven. Ziekte, dood, tegenslag, gebroken huwelijken, gebroken relaties, allerlei verwondingen die je oploopt op je levensweg, zaken waar je je aan gestoten hebt en die etterende builen opgeleverd hebben die maar niet willen genezen. Ja, een mens kan heel wat mee te dragen hebben het leven.

Maar luister, er staat weer zo’n verkoper langs de weg en Hij roept:

Komt naar Mij, en Ik zal je rust geven.

Lieve luisteraar… jij en ik, we zijn samen op weg, En de weg is niet makkelijk want de weg is omhoog. En gedurende de weg krijgen we allemaal last van vermoeidheid. De Facebookverhalen zijn niet de verhalen van het echte leven. Het leven kan ook hard en oneerlijk zijn. Pijn doen. En het kent ook de donkere momenten in het leven. Momenten dat we olie nodig hebben. Licht. Licht op het pad.

Het is inmiddels stikdonker in deze wereld. Dan heb je licht nodig want de Bruidegom komt. Als je goed luistert, hoor je zijn voetstappen al. En nog staan er verkopers langs de weg die olie verkopen. Het kost niets, gratis, helemaal voor niks. Kom, koop het nou, want de bruidegom komt!

ja komt, koopt zonder geld, en zonder prijs!

KLIK HIERONDER OM TE LUISTEREN


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב