Psalm 119 vers 57 – 64:  Over toewijding gesproken
03/03/2020

Psalm 119 vers 57 – 64: Over toewijding gesproken

Passage: Psalm 119: 57 – 64

De HEERE is mijn deel, ik heb gezegd
dat ik Uw woorden in acht zal nemen.

Ik heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig te stemmen;
wees mij genadig overeenkomstig Uw belofte.

Ik heb mijn wegen overdacht,
en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen.

Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld
Uw geboden in acht te nemen.

Benden goddelozen hebben mij omringd,
toch heb ik Uw wet niet vergeten.

Midden in de nacht sta ik op
om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen.

Ik ben een metgezel van allen die U vrezen
en die Uw bevelen in acht nemen.

HEERE, de aarde is vol van Uw goedertierenheid;
leer mij Uw verordeningen.

Psalm 119 vers 57 – 64

Over toewijding gesproken
Ook in dit gedeelte worden alle acht Thora termen opnieuw door de dichter genoemd: Gods Woorden, beloften, getuigenissen, geboden, wet, bepalingen, bevelen en verordeningen. Omdat hier alle acht Thora begrippen genoemd worden zou je ook kunnen zeggen dat hier de hele Schrift, het hele Woord van God genoemd wordt.

Als we zo de verzen lezen dan valt de toewijding van de dichter voor het Woord van God op. Luister nog maar eens:
-   De HEERE is mijn deel
-   Uw woorden zal ik in acht nemen.
-   Ik heb met heel mijn hart getracht Uw aangezicht gunstig te stemmen;
-   Ik heb mijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Uw getuigenissen.
-   Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Uw geboden in acht te nemen.
-   Ik heb Uw wet niet vergeten.
-   Ik sta midden in de nacht op om U te loven voor Uw rechtvaardige bepalingen.
-   Ik ben een metgezel van allen die U vrezen

Tsja, je zou er haast jaloers op worden, toch. Wat een toewijding aan het Woord van God, en in het licht van de acht Thora begrippen gelezen, het hele Woord van God spreekt hier uit dit gedeelte.

Op het eerste gezicht zou je bij het lezen van dit gedeelte de gedachte kunnen ontstaan dat de dichter wel een beetje hoog van de toren blaast. Dat hij wel erg etaleert dat hij goed bezig is:
-   De HEERE is mijn deel
-   Ik heb Gods Woord in acht genomen.
-   Ik heb met heel mijn hart getracht Gods aangezicht gunstig te stemmen;
-   Ik heb mijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Gods getuigenissen.
-   Ik heb mij gehaast en niet geaarzeld Gods geboden in acht te nemen.
-   Ik heb Gods wet niet vergeten.
-   Ik sta midden in de nacht op om de HEERE te loven voor Zijn rechtvaardige bepalingen.
-   Ik ben een metgezel van allen die de HEERE vrezen

Ik weet niet hoe jouw leven van alle dag er uit ziet, maar ik kan het de dichter echt niet nazeggen. Ik kan er zelfs niet aan tippen. Wat een toewijding aan de God en Zijn Woord zeg.

Stel je voor dat je iemand in de gemeente tegenkomt die op die manier tegen je zou spreken, wees eerlijk dan zou je toch gaan denken: Kan het niet een beetje minder, wat denkt hij of zij wel van zichzelf? Het is geen heilige!

En toch… Die Heilige met een hoofdletter is hier wel aan het Woord. Want Hij is het Woord Zelf. Natuurlijk, hier is de dichter aan het Woord, maar als het ware, over het hoofd van de dichter van de Psalm, horen we hier de Heere Jezus spreken. Zullen we het lijstje nog eens nalopen?

-   De wil van Zijn Vader was Zijn deel, Zijn alles
-   Hij heeft Gods Woord, niet alleen in acht genomen, maar tot de laatste punt en komma vervuld
-   Hij heeft met heel Zijn hart getracht Gods aangezicht gunstig te stemmen. Hij heeft Zichzelf overgegeven tot het verzoenend offerlam.
-   Hij heeft Zijn wegen overdacht, en mijn voeten gekeerd naar Gods getuigenissen. Hij heeft Zijn wegen niet alleen overdacht en Zijn voeten gekeerd naar Gods getuigenissen, maar Hij was de Weg Zelf! Ik ben de Weg!
-   Hij heeft niet geaarzeld Gods geboden in acht te nemen. Sterker nog: Hij heeft Gods geboden vervuld.
-   Hij stond letterlijk midden in de nacht op om het aangezicht van Zijn Vader te zoeken en te loven voor Zijn rechtvaardige bepalingen.
-   Hij was niet alleen een metgezel van allen die de HEERE vrezen, maar Hij Zelf was de Zoon van de Vader. Hij is God Zelf.

Elke keer weer verbaas ik mij over de rijkdom van het Woord van God. Wat een verborgen schatten liggen er in opgeslagen. Nu, vanmorgen weer. Dat de Heere Jezus Zich zomaar weer openbaart in Zijn Woord.

En weet je waarom? Hij weet dat jij en ik, laten we maar eerlijk zijn, nooit, maar dan ook nooit aan dit lijstje zouden kunnen voldoen. Nooit, maar dan ook nooit aan de hele Thora, het hele Woord van God zouden kunnen beantwoorden. Nooit zo toegewijd aan Zijn woorden zouden kunnen Zijn.

En daarom, stop maar met al je pogingen. Hij heeft het volbracht, want Hij heeft gezegd: Het is volbracht! En wij, jij en ik mogen en kunnen alleen maar leven vanuit Zijn genade. Punt uit, zou ik zeggen.

En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. Ik ben een licht, in de wereld gekomen opdat ieder die in Mij gelooft, niet in de duisternis blijft. En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.

Is dat geen zegen?


DELEN
[Sassy_Social_Share]

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב