Psalm 119 vers 29 – 32:  Over kiezen gesproken
25/02/2020

Psalm 119 vers 29 – 32: Over kiezen gesproken

Passage: Psalm 119: 29-32

Laat de weg van de leugen van mij wijken,
schenk mij genadig Uw wet.

Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.

Ik kleef vast aan Uw getuigenissen;
HEERE, beschaam mij niet.

Ik zal de weg van Uw geboden lopen,
wanneer U mijn hart verruimd hebt.

Psalm 119 vers 29 – 32

Over kiezen gesproken
De dichter van de psalm spreekt de woorden uit: Ik heb de weg van uw waarheid gekozen. Er valt dus blijkbaar iets te kiezen in het leven. In het verband van het bijbelgedeelte staat de dichter voor de keuze om de weg van de leugen of de weg van de waarheid te kiezen.

Het is een keuze tussen het Licht en het donker. Het is de keuze tussen het Leven of de dood.

Het brengt mij vanmorgen terug naar Genesis 3 waar de mens gevallen is voor de leugen van de Leugenaar ten top. De vader van de leugen.

We luisteren mee in een gesprek dat Jezus heeft met de leiders van het volk met de woorden die we vinden in Johannes 8 vers 40 – 45. En let tijdens het lezen eens op de woorden ‘waarheid’ en ‘leugen’:

‘Maar nu probeert u Mij te doden, een Mens Die de waarheid tot u gesproken heeft, die Ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet.
U doet de werken van uw vader. Zij zeiden dan tegen Hem: Wij zijn niet geboren uit hoererij; wij hebben één Vader, namelijk God.
Jezus dan zei tegen hen: Als God uw Vader was, zou u Mij liefhebben; want Ik ben van God uitgegaan en gekomen. Want Ik ben ook niet uit Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden.
Waarom begrijpt u niet wat Ik zeg?  Omdat u Mijn woord niet kunt horen.
U bent uit uw vader de duivel, en wilt de begeerten van uw vader doen; die was een mensenmoordenaar van het begin af, en staat niet in de waarheid, want er is in hem geen waarheid. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij vanuit wat van hemzelf is, want hij is een leugenaar en de vader van de leugen.
Maar Mij, omdat Ik de waarheid spreek, Mij gelooft u niet.
Wie van u overtuigt Mij van zonde? En als Ik de waarheid spreek, waarom gelooft u Mij niet?

Zie je, er valt wat te kiezen in het leven. De keuze tussen de leugenaar en de vader van de leugen, of Jezus, de Weg, de Waarheid en het Leven. Het Leven of de dood.

En kom dan niet met het argument dat we als mensen niets te kiezen hebben. Dat is een leugen van de vader van de leugen. En daarmee maken we de Heere tot een leugenaar.

Nog zo’n voorbeeld waar we Jozua, let even op zijn naam aan het einde van zijn leven zijn laatste woorden tot het volk richt:

Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!
Toen antwoordde het volk en zei: Er is geen sprake van dat wij de HEERE zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de HEERE is onze God.

Nog zo’n voorbeeld, maar dan uit het Nieuwe Testament, waar we Jezus in gesprek horen met een rijke jonge vent, die het goed bedoelde en met een levensvraag bij Hem komt. Luister mee met het gesprek:

Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?
Hij zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk God. Maar wilt u tot het leven ingaan, neem dan de geboden in acht.
Hij zei tegen Hem: Welke? Jezus zei: U zult niet doden; u zult geen overspel plegen; u zult niet stelen; u zult geen vals getuigenis afleggen; eer uw vader en moeder; en: u zult uw naaste liefhebben als uzelf.

De jongeman zei tegen Hem: Al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af; wat ontbreekt mij nog?
Jezus zei tegen hem: Als u volmaakt wilt zijn ga dan heen, verkoop wat u hebt, en geef het aan de armen, en u zult een schat hebben in de hemel; en kom dan en volg Mij.
Toen de jongeman dit woord gehoord had, ging hij bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.

Einde gesprek… Snap je wat ik bedoel met mijn opmerkingen dat we als mensen iets te kiezen hebben? Wat of wie geloven we: De vader van de Leugen of Hij, Die zegt: Ik ben de Waarheid?!

De dichter van de Psalm van vanmorgen heeft zijn keuze gemaakt. Luister maar mee:

Laat de weg van de leugen van mij wijken,
Ik heb de weg van de waarheid gekozen,
Uw bepalingen heb ik mij voor ogen gesteld.
Ik zal de weg van Uw geboden lopen.

Mag ik je oproepen om vandaag, misschien wel voor het eerst of opnieuw te kiezen voor Hem die de Waarheid zelf is.


DELEN
[Sassy_Social_Share]

 

Onderwerpen:

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

EN / NL/ עב